Stari starši in otrokov razvoj

  • Image

Stari starši se navadno zelo veselijo rojstev vnukov. Vnuki jih navdajajo s ponosom, da se bo njihov rod nadaljeval, hkrati pa zapolnijo praznino v njihovih srcih, ki je nastala, ko so njihovi otroci odšli od doma.

Babice in dedki ponavadi igrajo pomembno vlogo v otrokovem razvoju. Starši smo pogosto v nasprotju s svojimi čustvi, saj smo odgovorni za vzgojo in izobrazbo otrok, hkrati pa jim moramo nuditi dovolj ljubezni in topline. Poleg tega pa smo vsakodnevno obremenjeni s službenimi obveznostmi in nam zvečer ostane malo energije, ki bi jo lahko namenili izključno otrokom.

Stari starši na drugi strani so v bolj stabilnem življenjskem obdobju in kljub temu da morda še vedno hodijo v službo, so že ustaljeni na svoji poklicni poti in zato manj izpostavljeni stresu. Njihova naloga pri stiku z vnuki je samo nudenje ljubezni in topline.

Občutek brezpogojne ljubezni, ki ga otrok občuti v družbi babice in dedka, spodbuja otrokovo samozavest in zaupanje v lastne sposobnosti. Daje jim občutek, da je poleg staršev še nekdo, ki mu lahko zaupajo. Ko pridejo domov iz šole ali vrtca, je nemalokrat le babica tista, ki ji lahko povejo kako je bilo v vrtcu, kaj se je zgodilo v šoli, kateri sošolec jih ne mara itn., saj so starši še vedno v službi. Poleg tega se otroci ob starih starših naučijo spoštovati starejše ljudi.

Viri:

Suttor, M. (2008). Why gradparents play a vital role in your child's early development? Helium: where knowledge rules