Šport in otrokov razvoj

  • Image

Športno udejstvovanje pozitivno vpliva na telesno in duševno zravje ter splošno počutje.

V časih, ko je človeštvo usmerjeno v pridobivanje materialnih dobrin, pehanjem za boljšim, lepšim in večjim, bodo blagodejni učinki športa na telo še toliko bolj opazni. Vsakodnevna aktivnost pripomore k boljši kvaliteti življenja, k boljšemu splošnemu počutju, ugodno vpliva na srčno-žilni sistem ter pomaga pri uravnavanju telesne teže in podaljšuje življenje. Hkrati pa nam šport pomaga pri iskanju poti do samega sebe.

Otroci v prvih letih svet okrog sebe doživljajo telesno, ne razumsko. Igrače spoznavajo s tem, da jih dajejo v usta, se plazijo po tleh, stresajo ropotuljico, dotikajo se različnih površin, se vzpenjajo in plezajo na omare. Starši otroke včasih ovirajo pri njihovem raziskovanju okolja, saj se pretirano bojijo, da se bodo poškodovali ali pa da se bodo umazali. Otrok pa na ta način le uri svoje motorične spretnosti in sposobnosti.

Nekje okrog šestega leta je pravi čas, da starši v otroku vzpodbudijo zanimanje za šport. Šport naj bi otroku najprej predstavljal obliko igre s pravili, na primer igranje skrivalnic, kjer gre za neko aktivnost zaradi užitka, pa tudi za dosego končnega cilja, na primer zmaga tistega, ki prvi priteče v bazo. Če imajo starši možnost lahko otroka usmerijo v različne športne dejavnosti, kjer otrok pridobi izkušnje in se pri tem zabava, hkrati pa spoznava različne športe in vidi, kateri mu najbolj odgovarja. Tudi starši opazijo, da je otrok za nekatere športe bolj talentiran.

Otrok z vključitvijo v športno dejavnost razvija sposobnost timskega dela, omogoča mu sproščeno druženje z drugimi otroki, ob njem se zabava in ohranja telesno kondicijo. S pomočjo športa se znebi agresivnosti zaradi pritiskov v šoli, izgrajuje svojo samozavest, nauči se discipline, izogne se slabim navadam (kajenje in popivanje), nauči se organizirati svoj čas. Hkrati pa se nauči tudi tekmovati in sprejemati poraze, kar mu bo prav tako koristilo kasneje v življenju, ko bo iskal službo in snoval kariero.

Šport lahko pod močnimi vplivi današnjega sveta, ki je zaznamovan z visokimi dosežki in preseganju človekovih meja, postane dejavnost, ki se ne odvija le v otrokovem prostem času, ampak zahteva od otroka polni delavnik.

Viri:

  • Tušak, M. in Tušak, M. (2003). Psihologija športa. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.