Otrokova samozavest

  • Image

Samozavestni otrok se počuti sprejetega med vrstniki in odraslimi ter ima občutek, da je drugim pomemben in da ga cenijo.

Hkrati zaupa v svoje lastne sposobnosti. Otrok, ki to čuti, lažje premaguje ovire na poti skozi življenje, lažje sprejema pomembne odločitve in je bolj zadovoljen sam s seboj.

Otrok razvije samozavest v več fazah. Temelj samozavesti se postavi v prvih mesecih otrokovega življenja, ko razvija občutek, da lahko zaupa ljudem, ki skrbijo zanj. Ve, da bo pri njih dobil ljubezen, toplino, dotike in hrano.

Otrok kmalu shodi in začne raziskovati svoje okolje. Pomembno je, da ga pri tem vzpodbujamo in ne oviramo z besedami »Ne«, »Ne hodi stran, ker je nevarno« ipd. Lahko mu ponudimo igrače, ki so mu zanimive, ki so različne na dotik, oddajajo zanimive, drugačne zvoke itn.

Pri 18. mesecih otrok želi biti neodvisen od staršev. To je precej težavno obdobje v otrokovem razvoju tudi za starše. Pomembno je, da se zavedamo, da bo to obdobje minilo in se z otrokom ne borimo za premoč.

Tudi kasneje v otrokovem razvoju je pomembno, da dobiva pozitivna sporočila s strani staršev glede njegovih sposobnosti, kadar si jih zasluži. Čutiti mora, da je ljubljen in sprejet. Dobro je, da ga pohvalimo, kadar je delo dobro opravil in vanj vložil napor. Damo mu vedeti, da se na poti pri doseganju ciljev zgodijo tudi napake in neuspehi, ki pa predstavljajo lepo priložnost za učenje in osebnostno rast.

Viri:

  • DeBord, K. (2000). Self-esteem in children. NC State University
  • Humphreys, T. (2002). Otrok in samozavest. Založba Mladinska knjiga