Nagrajevanje otrok za šolski uspeh

  • Image

Bliža se čas zaključka šole in mnogo otrok pričakuje, da bodo za dober uspeh tudi nagrajeni. Nekateri se celo samo zato potrudijo, ker so jim starši obljubili različne nagrade.

Čeprav otroci že dobijo plačilo, nagrado za svoje delo – ocene, pa še vedno bolj razrašča tudi miselnost, da mora slediti še plačilo v materialni obliki. Verjetno se je ta način začel pojavljati takrat, ko smo v svoji miselnosti zreducirali znanje na isti nivo kot vsako stvar, ki se je da kupit. Gre torej za spremembo vrednostne opredelitve znanje.

Če bi veljalo, da je znanje vrednota, potem je to vrednost, ki je sama sebi zadostna, neuničljiva in tudi neminljiva. Kadar pa gledam na znanje, kot na blago, je potrebno dobiti za to blago tudi sredstva, da si ga lahko privoščim. Ta prevrnjena lestvica iz vrednostne na potrošniško miselnost, se na žalost širi tudi na druga življenjska področja, oz. celo na življenje samo kot vrednoto. Kadar mi bo služilo, ga sprejmem, kadar bodo težave, bolezni, porazi, obup, ga lahko zavržem.

Želim poudariti, da ne gre samo zato, da otrok dobi neko nagrado, ampak za mnogo širšo problematiko uvrščanja znanja v vrednostni sistem.

Konec šolskega leta je praznik za otroke, učitelje in starše. Lahko ga obeležimo z druženjem, posebnim kosilom, rekreacijo, itd. In ker gre v teh primerih za naša doživetja, ta tudi ostanejo v nas.