Moralni razvoj

  • Image

Prvi znaki moralnega razvoja se začnejo kazati ob koncu prvega leta.

Moralni razvoj je proces, skozi katerega se otrok postopno uči pravil vedenja in v skladu z njimi ocenjuje pravilnost in nepravilnost svojega vedenja in vedenja drugih ljudi. Uči se tudi delovati v skladu s svojimi ocenami (ne)pravilnosti vedenja.

Novorojenček v prvih mesecih po rojstvu nima moralne zavesti. Prvi znaki moralnega razvoja se začnejo kazati ob koncu prvega leta, ko otrok že začne razumevati kaj je pravilno in kaj napačno. Pravil se otrok uči tako, da v svojem okolju pridobiva izkušnje o tem, kaj je prav in kaj je narobe. Na primer mama ga opozori, da ne sme cukati sestrice za lase, ker jo to boli.

Med osemnajstim in tridesetim mesecem je otrok vedno bolj sposoben počakati na primernejši čas in prostor, v katerem bo ugodil svoji želji. Na primer, ko vidi, da se njegov vrstnik igra z avtomobilčkom, s katerim bi se želel tudi sam igrati, počaka, da se vrstnik preneha igrati in gre šele potem po igračo sam. Predšolski otroci imajo še vedno težave z odvračanjem pozornosti z dejavnosti ali stvari, ki jim vzbuja skušnjavo. Včasih zato zaprejo oči, gledajo vstran od predmeta, ki si ga želijo.

Med petim in desetim letom otroci mislijo, da pravila postavlja avtoriteta, kot na primer starši, učiteljica, policija. Ta pravila vidijo kot nespremenljiva in sveta. Vedenje kategorizirajo kot pravilno in napačno. Zanimajo jih predvsem posledice dejanja, ne toliko namen. Če jih vprašamo, kdo je bolj poreden, tisti, ki je po nesreči razbil 10 kozarcev marmelade ali tisti, ki jih je zanalašč razbil 5, bodo pri tej starosti odgovorili, da je bolj poreden tisti, ki je razbil 10 kozarcev marmelade.

Po desetem letu vidijo, da so pravila dogovorjena in da se v njih lahko dvomi ter da se sčasoma lahko spremenijo. Razumejo, da so pravila v nekaterih primerih kršena, npr. da oče vozi hitreje, če pelje mamo v porodnišnico. Vedenje presojajo kot pravilno oz. nepravilno glede na namen, ki ga je imel posameznik ne toliko po posledicah. Pri tej starosti bi zato rekli, da je bolj poreden tisti, ki je zanalašč razbil 5 kozarcev marmelade. Zavedajo se, da nepravilno vedenje ni vedno kaznovano.

 

Viri:

  • Marjanovič Umek, L. in Zupančič M. (2004). Socialni in moralni razvoj v zgodnjem otroštvu. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija (str. 363-381). Ljubljana: Znanstveno raziskovalni inštitut filozofske fakultete
  • Marjanovič Umek, L. in Zupančič M. (2004). Socialni in moralni razvoj v srednjem in poznem otroštvu. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija (str. 451-467). Ljubljana: Znanstveno raziskovalni inštitut filozofske fakultete
  • Shaffer, D. R. (2002). Developmental psychology. Childhood and Adolescence. Wadsworth Group
  • Zupančič, M (2004). Socialni razvoj dojenčka in malčka. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija (str. 255-277). Ljubljana: Znanstveno raziskovalni inštitut filozofske fakultete