Moj otrok se tepe in grize

  • Image

Odrasli se skozi proces socializacije čustva agresije naučijo obvladovati in izražati na socialno sprejemljiv način.

Otroci pa teh veščin še niso osvojili, zato je pretepanje, grizenje in praskanje drugih pri njih zelo pogosto. Taka vedenja se običajno pojavijo okrog prvega leta otrokove starosti in staršem povzročijo nemalo skrbi. Agresivno vedenje sčasoma izzveni, v nasprotnem primeru pa ne gre več za normalen razvoj, ampak lahko govorimo o čustvenih ali vedenjskih težavah, ki se kažejo v agresivnem vedenju. To vsekakor predstavlja težavo tako za otrokov razvoj socialnih veščin kot tudi za njegov osebnostni razvoj.

Velika večina otrok začne gristi druge med prvim in tretjim letom starosti. Na ta način otrok preskuša svojo moč, postavljene meje ali pa pridobiva pozornost odraslih. Nekateri grizejo zaradi ljubosumja, jeze, strahu ali žalosti. Grizenje je lahko tudi posledica stroge vzgoje in izpostavljenosti fizičnemu nasilju. Najpogosteje pa otroci grizejo v obdobju rasti zob.

Kaj naj storijo starši? Ob vsakem primeru grizenja naj otroku na miren, vendar na neodobravajoč način povedo, da se tega ne počne, seveda otrokovi starosti primerno. Otroka, starega do dveh let, naj le odstranijo od osebe, ki ga je grizel. Starejšemu otroku lahko že razložijo, da se tega ne počne, ker grizenje druge boli. Vsekakor ni dobro bolečine ob grizenju demonstrirati na otroku, saj se s tem le še spodbudi agresivno vedenje. Če se grizenje še vedno nadaljuje, naj ga kaznujejo z odvzemom najljubše igrače.

Najpogostejši razlog pretepanja med otroci je odvzem igrače. Včasih je otrok za svoje agresivno vedenje nehote tudi nagrajen. Porine otroka in mu vzame igračo. Če porinjen otrok jokavo odide proč, on pa ostane z igračo, je nagrajen za to, kar je storil. Če je le mogoče, naj starši otroku preprečijo takšno vedenje. Ko vidijo, da postaja razburjen, naj ga pomirijo. Če je do udarcev že prišlo, naj otroka takoj ločijo ter se nato z njima pogovorijo, da se tega ne počne, ker udarci bolijo. Na ta način bodo otroci razvili tudi empatičnost drug do drugega. Vsekakor pa se pretepanja ne sme ignorirati.

Če se agresivno vedenje ponavlja in traja že dlje časa, naj starši več pozornosti posvetijo razlogom za tako vedenje. Mogoče je bil otrok priča nasilnemu dogodku, lahko je bil celo žrtev nasilja. V takem primeru je dobro poiskati strokovno pomoč.

Viri:

  • Fighting and biting. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 81; 2008.