Moj otrok je neroden

  • Image

Med enako starimi otroci lahko hitro opazimo, da so nekateri bolj spretni od drugih, nekateri pa so še posebej nerodni.

Razvoj gibalnih spretnosti in motoričnih sposobnosti ne poteka pri vseh otrocih enako hitro.

Otrok, ki je bolj neroden, pogosteje pada in ima pogosto modrice ali buške. To je predvsem posledica slabe prostorske predstave, saj otrok ne zna preceniti razdalje med predmeti v prostoru. Pogosto je tak otrok tudi nespreten pri oblačenju, na primer pri vezanju vezalk in zapenjanju gumbov. Težave ima navadno tudi pri gibalnih aktivnostih z žogo in ostalimi pripomočki, vožnji s kolesom, pa tudi pri risanju, pisanju in drugih ročnih delih.

Najpogosteje je razlog nerodnosti zakasnel razvoj gibanja. To lahko prepoznamo tudi s tem, ali je otrok pozno sedel in shodil. Včasih je otrok neroden tudi zaradi slabega telesnega počutja, ko je utrujen ali bolan. Slabše počutje lahko povzroči tudi slabše psihično počutje ali čustvene težave.

Za razvoj otrokovih spretnosti je pomembno, koliko spodbud prihaja v zvezi s tem iz okolja. Starši, ki svoje otroke prekomerno varujejo in ščitijo, s tem škodijo razvoji spretnosti, saj otrok nima priložnosti, da bi z vsakdanjimi opravili uril svoje spretnosti.

Otroku je potrebno dati priložnost, da postopoma razvija svoje spretnosti. Gibalne vaje pomagajo razvijati spretnosti, najbolj pomembno pa je spodbudno okolje, v katerem najde otrok podporo in motivacijo za napredek.