Kako motivirati otroka v pomladnih dneh?

  • Image

Večina staršev in učiteljev s strahom pričakuje konec šolskega leta , ker so otroci vedno bolj utrujeni in že naveličani vsega.

Vsak na svoj način poskuša »motivirati« otroke, in včasih imam občutek, da se to nagovarjanje in vzpodbujanje sprevrže ravno v obratno stran.

Namesto, da bi otroci začutili, kako pomembno je sedaj zbrati vse moči za dober rezultat na koncu šolskega leta, postanejo prav nezainteresirani. Če želimo iskati zunanje vzroke za to vedenje, jih seveda lahko najdemo zelo veliko. Prebuja se pomlad, preveč obveznosti, zunaj sije sonce, učitelji so nervozni, itd.

Zavedati se moramo, da je potrebna ravno pravšnja mera vzpodbud, in sicer takšna, ki otroku polaga odgovornost za učenje v njegove roke. To pa istočasno pomeni, da ne sme zaslutiti, da staršem pomeni dober šolski uspeh več kot otroku samemu. Pomeni tudi, da je treba postavljati tudi zahteve. Če vemo, da je otrok sposoben za dober uspeh, se naše zahteve povečajo, v primeru, da ima težave z učenjem, pa so seveda te zahteve prilagojene njegovim sposobnostim.

V praksi je velikokrat tako, da starši otokom, ki imajo učne težave postavljajo zelo visoke cilje, medtem ko tistim, ki bi lahko veliko dosegli, prepuščajo, da se sami »odločajo« koliko truda in energije bodo vlagali v učenje. Sledi razočaranje tako na strani otroka, kot tudi na strani staršev. Pa še nekaj je pomembno. Dober učni uspeh je najboljša nagrada za graditev otrokove pozitivne samopodobe. V končni fazi je šolsko obdobje tisto, v katerem se oblikuje otrokova osebnost, zato za izgradnjo dobrih lastnosti potrebuje veliko dobrih dosežkov.