Gibanje je pomembno za zdravje!

  • Image

Bliža se začetek novega šolskega leta, vsakodnevni ritem se bo spremenil, obveznosti bo več,…

Zavedati se moramo kako pomembno je gibanje, saj vpliva na naše zdravje in zdravje naših otrok. Zaradi vsakdanjega ritma življenja postanejo naši otroci med šolskim letom pretežno sedeča bitja. Otrok dnevno v šoli presedi vsaj štiri ure, popoldan pa spet sedi pred televizijo, pred računalnikom, ko se uči in piše domače naloge… Celo v šolo ga starši pripeljejo z avtom, prav tako gre z avtom iz šole.

Gibanje je ena otrokovih osnovnih potreb! Vendar pa z delovanjem staršev in šole ter tudi družbe, ki je vedno bolj potrošniško usmerjena, gibanje vedno bolj zamira, otrok pa nadomestilo za gibanje išče v drugih dražljajih, ki trenutno zadovoljijo njegove potrebe, vendar pa dolgoročno pa nimajo pozitivnega učinka na otrokovo zdravje. Pomanjkanje gibanja se lahko odraža na otrokovem celotnem psihosomatskem statusu.

Tako starši kot učitelji imamo pri oblikovanju otrokovega odnosa do gibanja in njegovi realizaciji zelo pomembno vlogo, ki pa se je žal ne zavedamo dovolj. Del otrokove osebnosti (sposobnosti) lahko oblikujemo le s pomočjo sredstev, ki jih nudi gibalna aktivnost. Premajhno prisotnost ali celo odsotnost tovrstnih dražljajev, je v kasnejšem obdobju zelo težko, če že ne nemogoče nadoknaditi. Ker se otrokov odnos do sveta začne oblikovati v družinskem okolju, bi se morali zavedati, da smo starši otrokom v najzgodnejših letih, ko se oblikujejo vzorci vedenja in delovanja, najpomembnejši vzor. Zato skupna kolesarjenja, sprehodi, igranja z žogami, iskanja zakladov in lovljenja niso le igra z otrokom, pač pa dolgoročna naložba v otrokovo zdravje.