Elektronska igra

  • Image

Elektronska igra lahko poimenujemo tisto igro, pri kateri otroci uporabljajo računalnik, telefon, igralne konzole idr. Ta vrsta igre se je pojavila šele pred približno 20. leti, ko so računalniki začeli postajati »člani družine«.

Otrokom so elektronske igre privlačne zato, ker so realistične. Prikazujejo na primer športne arene, dirkalne steze, ki so točno take kot v resničnem svetu. Igranje jim predstavlja izziv, saj so prve ravni igre enostavne, kasneje pa postajajo vedno bolj zapletene, vedno bolj morajo misliti. Poleg tega pa jih računalniške igre hitro nagradijo za malo vloženega truda.

Ker se je te vrste igra pojavila ne dolgo nazaj, še ni dobro raziskano, kako vpliva na otrokov razvoj. Znano pa je, da niso vse vrste računalniških igric primerne za otroke!

Računalniške igre ustvarijo virtualno resničnost, v kateri si otroci lahko ustvarijo novo identiteto, kjer imajo pogum reči komurkoli karkoli, kjer se na hitro zasluži, brez vloženega truda, kjer ni potrebno upoštevati pravil... V virtualnem svetu velja načelo ugodja, zato lahko otrokom postane bolj privlačen kot resnični svet, kjer ne gre vedno vse tako gladko.

Pomembno je, da imamo starši nadzor nad vsebino iger, pazimo pa tudi na to, da so primerne otrokovi starosti. Igre, kjer je veliko nasilja, lahko otroke naredijo odporne na nasilje v vsakdanjem življenju, poleg tega jih učijo, da je to primeren način reševanja težav. Postaviti moramo jasna pravila glede časa, ki ga imajo na voljo za igro z računalnikom. Dobro je, da elektronska igra ni edina vrsta igre, ampak da je čas tudi za ustvarjalno igro, igro z vrstniki, igro s starši idr.

Nekatere igre se igrajo tudi preko interneta, zato je pomembno, da starši otroke dobro poučimo o potencialnih grožnjah igranja preko interneta! Povedati jim moramo, da ne smejo nikoli dajati kakršnih koli osebnih podatkov ali pristati na srečanje s soigralcem, ki ga ne poznajo. Pametno je tudi uporabiti programe, ki preprečujejo, da bi dostopali do neprimernih strani, na primer pornografskih.

Nekatere računalniške igre spodbujajo učenje, na zabaven način urijo otrokove spretnosti računanja, spomin, pozornost, vztrajnost pri reševanju problemov ter pomagajo pri razvoju finomotornih spretnosti. Za otroke so primerne tudi različne miselne igre.

Viri:

  • AACAP (2006). Children and video games: playing with violence. Facts for families, 91 (8/06)
  • Gee, J. P. (2008). Learning and games. The ecology of games: connecting youth, games and learning. Ed: K. Salen, Digital media and learning (str. 21-40). Cambridge, MA: The MIT press
  • Pivec, M. in Kearney, P. (2007). Games for learning and learning from games. Organizacija, 40
  • Scarlett, W. G., Naudeau, S., Salonius-Pasternak, D. in Ponte I. (2005). Children's play. Sage Publications