Splošna pravila in pogoji nagradne igre Povej za koga ti bije srce

S temi pravili nagradne igre so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre »Za koga ti bije srce?«, ki jo organizira Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Pivovarna Laško Union ali organizator), zanj pa jo izvede družba Mercator d. d., Dunajska 107, Ljubljana (v nadaljevanju izvajalec).

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti za prejem nagrade.

1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Pivovarna Laško Union d.o.o., zanj pa jo izvede Mercator d. d., Dunajska 107, Ljubljana.

2. KDO LAHKO SODELUJE?

V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki bodo na dan 8. 5. 2018 starejše od 18 let, razen oseb, zaposlenih pri organizatorju ter izvajalcu nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani (starši, zakonec/partner, otroci, bratje/sestre), ki v nagradni igri ne morejo sodelovati.

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki sprejmejo pravila nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro, ki so objavljeni spletni strani www.mercator.si/aktualno. Kot sodelovanje se šteje, da je udeleženec nagradne igre glasoval za »Koga mu bije srce« oziroma s pomočjo obrazca glasoval za svojega favorita. Označiti je potrebno enega od dveh možnih odgovorov, in sicer: NK Maribor ali NK Olimpija.

V pravilih in pogojih sodelovanja izraza “sodelujoči” in “nagrajenci” opredeljujejo tako ženske kot moške predstavnike, ki sodelujejo v nagradni igri.

3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od vključno 8. 5. 2018 do vključno 16. 5. 2018.

4. KAKO SODELOVATI?

Kot sodelovanje se šteje, da je udeleženec nagradne igre glasoval za »Koga mu bije srce« oziroma s pomočjo obrazca glasoval za svojega favorita. Ob kliku na gumb bo preusmerjen na podstran, kjer bo lahko vpisal svoje podatke – ime, priimek in e-naslov. Označiti je potrebno enega od dveh možnih odgovorov, in sicer: NK Maribor ali NK Olimpija.

Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vsak posamezni glas se v nagradni igri šteje kot samostojen.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo, onesposobilo, škodovalo ali omogočilo zlorabo glasovanja in nagradne igre.

5. NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad vsebuje:

  • 3x po 2 karti za ogled derbija NK MB in NK Olimpije, ki bo potekal dne 19. 5. 2018 ob 20.30 uri na stadionu Ljudski vrt, Mladinska ulica 29, 2000 Maribor.

Maloprodajna vrednost nagrade je manjša od 42 EUR. Skladno s 3. odstavkom 108. člena Zakona o dohodnini, se dohodnine ne odvede od nagrade, ki ne presega 42 EUR. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli druge stroške (dostop do interneta, prevzem nagrade), vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

6. POTEK NAGRADNE IGRE in IZBOR NAGRAJENCEV

Žrebanje nagrad po potekalo dne 17. 5. 2018 na sedežu družbe Mercator, d.d. Tega dne bodo znani tudi končni prejemniki nagrad. Prejemniki nagrade so naključni sodelujoči, ki so oddali svoj glas v zato določenem roku, in so bili izžrebani.

Prejemniki nagrade bodo o prejemu nagrade obveščeni na e-naslov, ki ga bodo zapisali ob oddaji glasu. Skupaj z obvestilom jim bo organizator poslal tudi vse podrobnosti za prevzem nagrade.

V primeru, da se dobitnik nagrade v roku 48 ur, od kar mu je organizator poslal obvestilo o prejemu nagrade, ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.
    
Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in je ni možno zamenjati. V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali so kršili te pogoje in/ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov ni mogoče podeliti,
  • če je bilo ugotovljeno ali obstaja utemeljeni sum, da je posameznik pri sodelovanju uporabljal nezakonite pripomočke (napr. Hackertools, viruse, trojance itd..) ali si drugače pridobil koristi s pomočjo manipulacije (iskanje algoritma).

7.    PREVZEM NAGRADE

Organizator bo nagrado v skladu s temi pravili izročil osebi, ki bo s pomočjo spletnega obrazca glasovala za svojega favorita in bo prek navedenega e-naslova prejela obvestilo o prejemu nagrade. Podrobnejša navodila o kraju in času prevzema nagrade bo organizator dobitnikom nagrade posredoval po e-mailu. Nagrajenec se ob prevzemu nagrade izkaže z veljavnim osebnim dokumentom.

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 - ZInfP, 51/2007 - ZUstS-A, 67/2007). Upravljavec zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s 24. členom navedenega zakona. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene, do preklica privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodoslužili več svojemu namenu.

Organizator/upravljavec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Organizator hrani podatke nagrajenca v zvezi z obračunom in izplačilo akontacije dohodnine v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

9. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Odgovornost organizatorja je strogo omejena na izročanje nagrad, skladno s temi pravili in pogoji.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:

  • za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi uživanja in/ali uporabe dodeljenih nagrad, kar nagrajenci sprejemajo,
  • v primeru težav s pošiljanjem, zamude, izgub ali poškodb poštnih pošiljk ali elektronskih sporočil (posebno tistih, ki se nanašajo na pošiljanje in sprejemanje nagrad), ki lahko nastopijo neodvisno od organizatorja,
  • organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru nepravilnega delovanja interneta, mobilnega interneta, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo izvajanje igre. Prav tako organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v igri iz katerega koli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem mreže,
  • organizator ne prevzema odgovornosti za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev igre ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje preko spletne strani. Organizator ni odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za osebne in profesionalne posledice, ki za udeležence lahko iz tega izhajajo,
  • organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, skupaj z izvajalci storitev, da bo sistem izbora nagrajencev in podelitev nagrad skladen s pravili igre. Udeleženci se seznanjajo, da organizator uporablja mehanizme nadzora, s katerimi lahko odkriva primere prevar. Če bi vseeno prišlo do težav, ki bi vplivale na izbor nagrajencev (posebno, če bi prišlo do napake, ki bi privedla do izbora prevelikega števila nagrajencev), organizator nima nobene odgovornosti do viška nagrajencev izven pravil igre.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.mercator.si/aktualno.

V Ljubljani, dne 8. 5. 2018