SIT 1140x400 NI2


SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V AKTIVNOSTI »TALENTI TEDNA V MERCATORJU«

Uvodne določbe

1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. člen

Aktivnost unovčevanja kuponov TALENTI TEDNA V MERCATORJU (v nadaljevanju: aktivnost) poteka v času od  4. 10. 2021 do  8. 1. 2022 za uporabnike aplikacije Moj M, ki imajo v aplikaciji povezano Pika kartico (v nadaljevanju: uporabniki).

Sodelovanje v aktivnosti

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoj iz 4. člena teh pogojev in so unovčili kupone v trgovinah Mercator ali/in franšiznih trgovinah Mercator. Aktivnost ne velja v Mercator spletni trgovini. Seznam trgovin se nahaja na spletni strani www.mercator.si.

4. člen

Splošni pogoji sodelovanja, ki veljajo samo za uporabnike aplikacije Moj M:

V sklopu oddaje Slovenija ima talent se bo uporabnikom aplikacije Moj M iz 2.člena v ploščici Moji kuponi vsak teden pojavil kupon Talenti tedna. Kupon s popustom je unovčljiv samo enkrat od ponedeljka do sobote v spodaj navedenih terminih.

Datumi pojavnosti kuponov v aplikaciji Moj M in unovčljivosti izbranih kuponov:

1.

4.10. do 9.10.2021

2.

11.10. do 16.10.2021

3.

18.10. do 23.10.2021

4.

25.10. do 30.10.2021

5.

2.11. do 6.11.2021

6.

8.11. do 13.11.2021

7.

15.11. do 20.11.2021

8.

22.11. do 27.11.2021

9.

29.11. do 4.12.2021

10.

6.12. do 11.12.2021

11.

20.12.2021 do 8.1.2022

V kolikor kupec uspešno unovči izbrani kupon, se mu v aplikaciji Moj M v ploščici Talenti tedna/e-nalepke prikaže stanje števila unovčenih kuponov.

Ko uporabnik doseže vsaj 5 unovčenih kuponov (5 do 11 kuponov) se mu v ploščici Talenti tedna/e-nalepke prikaže gumb Sodeluj v nagradni igri. Uporabnik s klikom na ta gumb potrdi sodelovanje v žrebanju (oznaka na Pika kartici uporabnika) in dovoli uporabo njegovih osebnih podatkov iz Pika kartice (ime in priimek, telefonska številka in kraj bivanja samo za namen te nagradne igre. Uporabnik s klikom dobi povratno potrditev: Uspešno ste se prijavili v nagradno igro Talenti tedna. Uporabniku je prikazano zabeleženo sodelovanje v žrebanju. Ko enkrat uporabnik potrdi sodelovanje v nagradni igri,  se gumb posivi v napis Prijavljeni v nagradni igri.

Uporabniki aplikacije Moj M, ki bodo med trajanjem aktivnosti unovčili 10 kuponov ali 11 kuponov s popustom Talenti tedna najkasneje do 8. 1. 2022, prejmejo kupon presenečenja v mesecu januarju. Kupon bo unovčljiv do vključno 27. marca 2022.

5. člen

Tričlanska komisija bo v žrebanje uvrstila tiste sodelujoče, ki bodo do 8.1.2022 vsaj 5x unovčili kupon s popustom in bodo potrdili sodelovanje v nagradni igri preko aplikacije MOJ M.

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko se prijavi in sodeluje v nagradni igri.

Nagrade

6. člen

Organizator bo nagrajence nagradne igre obvestil po pošti, po e-pošti ali preko telefonskega klica do 14.1.2022. Nagrajenci bodo nagrade prejeli s priporočeno pošto. Stroške poštnine krije organizator.

V nagradnem skladu so naslednje nagrade v kolikor kupec v aplikaciji Moj M zbere vsaj 5 e-nalepk Talenti tedna:

  • 10 x darilna kartica Mercator v vrednosti 3.000,00 EUR
  • 100 x darilna kartica Mercator v vrednosti 30,00 EUR

V kolikor uporabnik zbere skupaj vsaj 10 e-nalepk Talenti tedna prejme v mesecu januarju KUPON PRESENEČENJA na aplikaciji Moj M v ploščici Moji kuponi.

Nagradno žrebanje

7. člen

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju nagradne igre.

Izid žrebanja je naključen.

Zapisnik o žrebanju vsebuje podatke o:

  • datumu, uri in kraju žrebanja,
  • članih komisije,
  • odločitvah komisije,
  • nagrajencih,
  • uri zaključka žrebanja.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Komisija izvede žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre.

Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne.

Ravnanje in odločitve komisije se navedejo v zapisniku.

Prevzem nagrad

8. člen

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje s strani nagrajenca za predajo nagrade, posredovati v roku 7 (sedem) delovnih dni od podane informacije za posredovanje podatkov. Nagrajencu se v telefonskem obvestilu sporoči, katere podatke organizator potrebuje in na kateri naslov jih posreduje. V kolikor podatkov ne posreduje, se nagrada ne podeli.

Nagrajenci bodo izžrebani najkasneje do 12.1.2022. Žrebanje ne bo javno. Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.mercator.si najkasneje do 21.1.2022.

Nagrajenec se lahko pisno odpove nagradi v roku 3 (dneh) delovnih dni po pošti ali e-pošti, da je izžreban.

Nagrajenci dovoljujejo javno objavo svojega imena in prvo črko priimka (npr. Janez N.) ter kraja bivanja (npr. Ljubljana) samo za potrebe te nagradne igre na spletni strani www.mercator.si.

Nagrad ni mogoče zamenjati, nagrajenec tudi nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani www.mercator.si.

Davki od nagrad

9. člen

Dobitniki nagrad, katerih vrednost presega 42,00 EUR, so po zakonu davčni zavezanci in so dolžni ob prevzemu nagrade organizatorju sporočiti naslednje podatke: ime in priimek, naslov in davčno številko. V nasprotnem primeru izgubijo pravico do nagrade.

10. člen

Organizator bo od dobitka za nagrajenca skladno z veljavno zakonodajo obračunal in plačal akontacijo dohodnine. Prejemniku nagrade se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

Zaključek nagradne igre

11. člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo aktivnosti, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja vsaj 5 let.

12. člen

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Varstvo osebnih podatkov

13. člen

Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov je podrobneje opisano v Politiki varstva osebnih podatkov v nagradni igri »TALENTI TEDNA V MERCATORJU«.

Končna določba

14. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 4.10.2021. V času trajanja aktivnosti so pravila na vpogled na spletnih straneh www.mercator.si.

 

Ljubljana, 24. 9. 2021.

Poslovni sistem Mercator, d.d.