Kmetija Miš

  • Image

Kmetija Miš, katere nosilec je Leopold Miš, se nahaja v naselju Gorjuša pri Dobu. Na kmetiji pridelujejo ekološka jabolka, hruške in šparglje.

Sprva je bila to mešana samooskrbna kmetija, nato pa so v letu 2004 posadili prvi intenzivni nasad ekoloških jabolk, ki so ga v letih 2007 in 2008 povečali in dosegli skupno površino 4,23 ha.

V nasadu pridelujejo poletne sorte jabolk Sansa, Redfree, Summerfree, od zimskih sort pa gojijo Topaz in Goldrush.

Vse sorte so odporne na škrlup in primerne za ekološko pridelavo.

Ekološka jabolka so pridelana po visokem standardu tehnologije, kjer je veliko ročnega dela in uporabljati se sme le gnojila in sredstva za varstvo rastlin, ki jih tak način dovoljuje. Pri tem pridelovalci skrbijo za čisto okolje in kakovostne plodove, ki potrošniku ponudijo največ. Plodovi poletnih sort jabolk so pogosto neizenačeni po velikosti in nesimetričnih oblik (to je sortna lastnost).

Različne sorte imajo svoje posebnosti v barvi, hrapavosti kože, rjavosti kožice, sočnosti, okusu…