• Image

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI

»DOBRO DOMA TUDI Z MOJIMI ZNAMKAMI«

Uvodne določbe

1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. člen

Aktivnost poteka v času od 6.6.2019 do 14.8.2019 v vseh trgovinah Mercator in franšiznih prodajalnah Mercator. Aktivnost ne velja v Mercator spletni trgovini. Seznam trgovin se nahaja na spletni strani www.mercator.si.

Sodelovanje v aktivnosti

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije.

4. člen

Pogoj nakupa, ki velja v vseh živilskih trgovinah Mercator in franšiznih prodajalnah Mercator:

Ob nakupu vsaj enega označenega izdelka Mojih znamk ali več prejme kupec na koncu računa kupon z izpisano kodo.

Kupec pošlje SMS na številko 4080 na način, da izpiše besedo MTEHNIKA, presledek in nato številko kode iz kupona. Cena poslanega SMS je po ceniku operaterja.

Kupon se avtomatično izpiše na blagajnah po pogoju nakupa vsaj enega izdelka, ki je vključen v aktivnost. Če hkrati kupite več izdelkov, vključenih v aktivnost, se vam ob nakupu na blagajni prav tako izpiše en sam kupon s kodo.

Kolikokrat ste z določeno kodo uvrščeni v žreb, izveste iz izpisa na koncu blagajniškega računa.

Kupec s sodelovanjem preko SMS-a dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno poslane kode, pošlje povraten brezplačen SMS z vsebino: Vaš kupon je veljaven, v žrebanju boste sodelovali z X srečkami.

5. člen

Komisija bo v žrebanje uvrstila tiste sodelujoče, ki bodo do 14.8.2019 (najkasneje do polnoči) oddali SMS.

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri.

6. člen

Vsak udeleženec lahko v aktivnosti sodeluje večkrat, izžreban pa je lahko samo enkrat.

7. člen

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko sodeluje v nagradni igri.

Nagrade

8. člen

Organizator bo nagrajencem nagradne igre izročil dopis z darilno kartico. Nagrajenec bo po prejemu darilne kartice M Tehnika obiskal eno izmed poslovalnic M Tehnika in se dogovorili za unovčitev za izdelke po izbiri. Darilno kartico je možno unovčiti do vrednosti 1.000,00 € (z besedo: en tisoč evrov ). Darilna kartica ni prenosljiva in je ni možno zamenjati za gotovino. Darilno kartico je možno unovčiti po pravilih unovčevanja darilnih kartic v M Tehniki.

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

- 10 x darilna kartica M Tehnike v vrednosti 1.000,00 € (z besedo: en tisoč evrov)  za nakup po izbiri v eni izmed poslovalnic  M Tehnika.

Darilno kartico je možno unovčiti le v poslovalnicah M Tehnika. Seznam poslovalnic je objavljen na spletni strani:

https://mtehnika.mercator.si/

Nagradno žrebanje

9. člen

Nagrajenci bodo izžrebani najkasneje do 21.8.2019 na sedežu organizatorja. Žrebanje ne bo javno. Organizator bo nagrajence o izidu žrebanja obvestil telefonsko najkasneje do 26.8.2019.

10. člen

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju nagradne igre.

11. člen

Izid žrebanja je naključen.

12. člen

Zapisnik o žrebanju vsebuje podatke o:

- datumu, uri in kraju žrebanja,

- članih komisije,

- odločitvah komisije

- izžrebancih oz. nagrajencih,

- uri zaključka žrebanja.

13. člen

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Pristojnosti komisije nagradne igre

14. člen

Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre.

15. člen

Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne.

Ravnanje in odločitve komisije se navedejo v zapisniku.

Prevzem nagrad

16. člen

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje s strani nagrajenca za predajo nagrade, dostaviti v roku 7 (sedem) delovnih dni od podane zahteve za dostavo podatkov. Nagrajencu se v obvestilu navede, katere podatke organizator potrebuje. V kolikor podatkov ne dostavi, se nagrada ne podeli.

17. člen

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni s klicem na telefonsko številko v roku najkasneje 7 (sedem) delovnih dni po izvedenem žrebanju. Organizator bo v telefonskem razgovoru navedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado. Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.mercator.si najkasneje do 23.8.2019.

Organizator bo nagrajencem nagradne igre izročil vrednostne bone, na podlagi katerih bodo opravili rezervacije koriščenja izbranega nakupa, ki ga ponuja M Tehnika (samo v poslovalnicah M Tehnika).

18. člen

Nagrajenec nagrade lahko prevzame nagrado ali se pisno odpove nagradi v roku 2 (dveh) delovnih dni od prejema obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade.

19. člen

Nagrajenci dovoljujejo javno objavo svojega imena in priimka ter kraja bivanja (npr. Ljubljana) samo za potrebe te nagradne igre in hkrati dovoljujejo.

20. člen

Nagrad ni mogoče zamenjati, nagrajenec tudi nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih.

21. člen

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

22. člen

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani www.mercator.si.

Zaključek nagradne igre

23. člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre dve leti.

24. člen

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Davki od nagrad

25. člen

Ker vrednost nagrade presega 42,00 EUR, so nagrajenci po zakonu davčni zavezanci in so dolžni organizatorju sporočiti podatke, ki jih organizator potrebuje s strani nagrajenca za obračun in plačilo dohodnine (ime in priimek, naslov bivanja, davčna številka). V nasprotnem primeru nagrajenci izgubijo pravico do nagrade.  

26. člen

Organizator bo od dobitka nagrade za nagrajenca skladno z veljavno zakonodajo obračunal in plačal akontacijo dohodnine. Prejemniku nagrade se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

Varstvo osebnih podatkov

27. člen

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči in nagrajenec dovoljujeta organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo. Osebni podatki, ki se zbirajo, so:

GSM številka in za nagrajence še ime in priimek, naslov bivanja, kraj bivanja ter davčna številka.

28. člen

Pridobljeni osebni podatki sodelujočega in nagrajenca se uporabljajo zgolj za izvedbo te nagradne igre. Osebne podatke lahko organizator uporablja izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni.

Nagrajencem in sodelujočim v nagradni igri so skladno z veljavno zakonodajo zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Končna določba

29. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 6.6.2019. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletnih straneh www.mercator.si ter v Klicnem centru Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur, to je vsak delavnik od 8:30 do 14:30 ure.

Ljubljana, 5.6.2019

Poslovni sistem Mercator, d.d.