Splošni pogoji za članstvo v Klubu Lumpi

Splošni pogoji za članstvo v Klubu Lumpi

Namen kluba

1. člen

Klub Lumpi (v nadaljevanju: klub) je v celoti voden elektronsko. Namen kluba je zbiranje Lumpi točk (v nadaljevanju: točke), koriščenje  ugodnosti in spremljanje članstva v aplikaciji Moj M ter pripravljanje prilagojenih ponudb, namenjenih imetnikom Pika kartice, ki pri včlanitvi v klub vpišejo podatke otrok v starosti od 0 do 6 let.

Članstvo v klubu

2. člen

Klub deluje v okviru sistema Pika kartice, katere izdajatelj je Mercator d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mercator). Včlanitev v klub in članstvo v njem sta prostovoljna in brezplačna. V klub se lahko včlani vsak imetnik bonitetne ali plačilno-kreditne Pika kartice preko aplikacije Moj M, ki v postopku včlanitve izpolni zahtevane podatke: ime otroka, datum rojstva in spol otroka. V klub se lahko včlanijo tudi tisti uporabniki, ki Pika kartice še nimajo, saj jo bodo z vpisom v klub preko aplikacije Moj M enostavno pridobili.

Če je na računu Pika kartice več dodatnih kartic, se članstvo v klubu prenese na vse kartice znotraj istega računa. Obveščanje o ponudbi in izdelkih kluba je vezano na Pika kartico, ki je izpolnila pristopnico za včlanitev v klub. Pristopnice za včlanitev v klub ne more izpolniti začasna kartica.

Članstvo v klubu se z izdajo nove Pika kartice (zaradi izgube, kraje, pokvarjene kartice ipd.) v okviru istega računa samodejno prenese na novo številko Pika kartice.

Postopek včlanitve v klub

3. člen

Včlanitev v klub, zbiranje in koriščenje ugodnosti potekajo v aplikaciji Moj M (uporabniki operacijskega sistema Android si aplikacijo prenesite iz Trgovine Play, uporabniki operacijskega sistema iOS pa iz trgovine App Store). Za včlanitev v klub je potrebno imeti registriran Profil Mercator, ki združuje vse digitalne storitve Mercatorja, in z njim povezano Pika kartico.

A) Včlanitev imetnika Pika kartice, ki ima aplikacijo Moj M, Profil Mercator in z njim povezano Pika kartico

Znotraj aplikacije Moj M poiščite ikono Klub Lumpi in s klikom na gumb Postani član sledite navodilom za včlanitev.

B) Včlanitev imetnika Pika kartice brez aplikacije Moj M ali Profila Mercator

Če ste že imetnik bonitetne ali plačilno-kreditne Pika kartice, za včlanitev v klub potrebujete Profil Mercator, aplikacijo Moj M in z njo povezano Pika kartico. Po prenosu aplikacije Moj M na svoj telefon v njej poiščite ikono Klub Lumpi.

  • Če še nimate Profila Mercator, kliknite na gumb Registracija in izpolnite zahtevana polja ter postopek zaključite s klikom na gumb Potrdi. Svojo številko Pika kartice nato vnesite v predvideno polje na zaslonu, sprejmite Pogoje uporabe in povezavo Pika kartice s Profilom Mercator zaključite s klikom na gumb Potrdi. Po povezavi Pika kartice s Profilom Mercator lahko nadaljujete z včlanitvijo v klub s klikom na gumb Postani član.
  • Če Profil Mercator že imate, nimate pa z njim povezane Pika kartice, v aplikaciji Moj M kliknite na ikono Klub Lumpi ter se najprej prijavite z uporabniškim imenom in geslom. Po prijavi v Profil Mercator v polje na zaslonu vpišite številko svoje Pika kartice, sprejmite Pogoje uporabe in povezavo Pika kartice s Profilom Mercator zaključite s klikom na gumb Potrdi. Po povezavi Pika kartice s Profilom Mercator lahko nadaljujete z včlanitvijo v klub s klikom na gumb Postani član.

C) Včlanitev v klub za tiste uporabnike, ki še nimajo Pika kartice

Če še nimate Pika kartice, vam aplikacija Moj M omogoča naročilo modre (bonitetne) Pika kartice. Kartico si lahko naročite s klikom na ikono Klub Lumpi, kjer najprej opravite registracijo v Profil Mercator, nato pa naročite kartico s klikom na gumb Naroči modro Pika kartico. Po zaključenem naročilu lahko s klikom na gumb Postani član opravite včlanitev v klub.

Za morebitne dodatne informacije in pomoč pri včlanitvi v klub je na voljo brezplačna telefonska številka 080 20 80.

4. člen

Član spremlja delovanje kluba, stanje pridobljenih točk, ponudbe in ugodnosti v aplikaciji Moj M s klikom na ikono Klub Lumpi. V aplikaciji lahko član kluba vnaša, popravlja in ureja podatke o otrocih. Če je član kluba ob včlanitvi v pričakovanju otroka (ob včlanitvi izpolni polje Pričakujem otroka), namesto podatkov o otroku vnese predvideni datum poroda, kasneje pa te podatke uskladi z dejanskimi podatki o otroku (ime otroka, rojstni datum in spol). Če član kluba ne uskladi podatka z dejanskimi podatki otroka v obdobju 30 dni po predvidenem datumu poroda, se polje Pričakujem otroka izbriše, članstvo v klub pa ne preneha, če je predhodno že izpolnjeno vsaj eno polje s podatki o otroku.

Ugodnosti kluba

5. člen

Članstvo v klubu omogoča zbiranje Lumpi točk, ki jih član pridobiva z nakupom izdelkov iz kategorij otroškega sveta Kluba Lumpi, ki poleg izdelkov otroške hrane in nege vključuje tudi izdelke igrač,  šolskega programa ter bio sadja in zelenjave. Seznam izdelkov je dostopen na spletni strani https://www.mercator.si/ponudba/otroski-svet.

Nakup, enak ali višji od 1 EUR za kategorije otroškega sveta Kluba Lumpi iz prejšnjega odstavka, prinaša točke, ki se zbirajo elektronsko in so članu kadarkoli na vpogled v aplikaciji Moj M s klikom na ikono Klub Lumpi. Z zbranim določenim številom točk član kluba pridobiva kupone, ki jih lahko uporabi kot popust pri nakupu izdelkov iz kategorij otroškega sveta Kluba Lumpi.

Zbiranje Lumpi točk je možno v vseh živilskih prodajalnah Mercator, v spletni trgovini in franšizah Mercator.

Unovčevanje Lumpi točk je možno v vseh živilskih prodajalnah Mercator in  franšizah Mercator. 

Večje število točk prinaša večji popust pri nakupu izdelkov iz kategorije otroškega sveta Kluba Lumpi.

V aplikaciji Moj M lahko član sledi stanju svojih Lumpi točk. Te so ključne za pridobivanje in unovčevanje ugodnosti. Ko član doseže 50 Lumpi točk, se mu odklene kupon za popust v višini 10 % za enkratni nakup izdelkov otroškega sveta Kluba Lumpi. Če pa član zbira točke dalje in doseže 100 Lumpi točk, bo deležen kupona z višjim popustom v višini 15 %. Tako ima v aplikaciji na voljo dva kupona – enega za 10 % in drugega za 15 % popust.

Član sam izbere, kateri popust bo unovčil. Vsakokrat, ko bo unovčil kupon s popustom, se v aplikaciji odšteje ustrezno število točk:

-      za popust 10 % se od stanja odšteje 50 točk,

-      za popust v višini 15 % se od stanja odšteje 100 točk.

Na podlagi preostalega stanja točk se v aplikaciji ustrezno brišejo in prikazujejo novi kuponi s popusti, kot npr.:

-      če se pri zbranih 100 točkah unovči kupon za 15 % popusta, je stanje preostalih točk 0 in tako v aplikaciji ni več kuponov,

-      če se pri 100 zbranih Lumpi točkah unovči kupon s popustom 10 %, se odšteje 50 točk in je stanje preostalih točk 50, v aplikaciji pa je vidna vrednost kupona s popustom 10 %.

Član lahko še naprej zbira točke, pri čemer se novi kuponi s popusti prikazujejo šele ob unovčenju že pridobljenih. Odklepajo se v skladu s stanjem točk na računu. Večkrat ko član doseže prag točk za pridobitev ugodnosti, večkrat lahko unovči kupone s popusti.

Kupon s popustom je moč unovčiti ob naslednjem nakupu po dosegu praga ugodnosti in velja za enkraten nakup izdelkov otroškega sveta Kluba Lumpi.  Popust se ne obračuna na že znižane izdelke. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Lestvica zbranih točk in možnih kuponov zvestobe kluba:

Točke   Kupon za popust 
   
50
   10 %
   
100
   
   15 %

Zbiranje točk je časovno omejeno na 6 mesecev. Traja od 1. februarja do 31. julija in od 1. avgusta do 31. januarja. Po preteku tega obdobja se zbrane točke in neizkoriščeni kuponi samodejno izbrišejo. Kuponi niso prenosljivi na drugo osebo.

Zbrane točke niso prenosljive v naslednje bonitetno obdobje, v katerem se število zbranih točk vrne na 0, tudi v primeru izgubljene ali ukradene kartice ali prenehanja članstva v klubu.
Reklamacije v zvezi s točkami je mogoče pisno uveljavljati v roku 8 dni od nakupa. Reklamacije se posreduje na elektronski naslov info@mercator.si ali po pošti na naslov Mercator d.o.o., Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana.

Obveščanje članov kluba

6. člen

Člani kluba z včlanitvijo v klub izjavljajo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji članstva v Klubu Lumpi in se z njimi v celoti strinjajo.
Z izpolnitvijo polj na pristopnici člani kluba dovoljujejo, da Mercator d.o.o.:

  • uporablja pridobljene podatke s pristopnice in podatke o nakupljenih izdelkih ter na podlagi tega pripravlja prilagojene ponudbe članom kluba,
  • izvaja komunikacijo članom kluba preko Mercatorjevih komunikacijskih kanalov (elektronska pošta, direktna pošta, SMS, potisna sporočila aplikacije (ang. push notification) in ostalo),
  • uporablja pridobljene podatke s pristopnice za povabilo članov kluba k sodelovanju v tržnih raziskavah in za posredovanje rezultatov v anonimizirani obliki partnerjem in dobaviteljem.

7. člen

Člani kluba soglašajo, da prejemajo obvestila o ugodnostih kluba, novostih v delovanju kluba ter informacije in nasvete, ki so povezani z vsebino delovanja kluba.

Vsebine in ugodnosti za člane bodo objavljene na spletni strani https://www.mercator.si/pika/ugodnosti/klub-lumpi/o-klubu-lumpi/.

Član kluba se ne more odpovedati prejemanju obvestil iz naslova članstva v klubu, razen z izstopom iz kluba.

Prenehanje članstva v klubu

8. člen

Članstvo v klubu preneha:

  • samodejno, ko otrok dopolni sedem let. Dva meseca pred iztekom članstva bo član kluba prejel povabilo k strinjanju za hranjenje osebnih podatkov otroka z namenom obveščanja o dodatnih ugodnostih kluba. Če se na povabilo ne bo odzval do izteka članstva, se bo samodejno izvedla izčlanitev iz kluba. Po potrditvi izstopa iz kluba se bodo s seznama uporabnikov brisali vsi osebni podatki člana kluba, hkrati pa se bo prenehalo z obveščanjem. Če je izpolnjenih več polj s podatki o otrocih, članstvo preneha, ko zadnji otrok na seznamu dopolni sedem let;
  • predčasno s pisno izjavo, poslano na elektronski naslov info@mercator.si ali po pošti na naslov Mercator d.o.o., Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana;
  • samodejno, če podatek o predvidenem datumu poroda ni bil spremenjen v dejanske podatke o otroku 30 dni po predvidenem datumu poroda.

Končna določila

9. člen

Pridobljene osebne podatke bo Mercator uporabljal oziroma obdeloval in varoval skladno z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter veljavne slovenske zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, kot je podrobneje navedeno v Politiki varstva osebnih podatkov Kluba Lumpi, ki je dostopna na https://www.mercator.si/pika/ugodnosti/klub-lumpi/politika-varstva-osebnih-podatkov-v-klubu-lumpi/.

10. člen

Morebitne spore med članom kluba in Mercatorjem se bo poskušalo reševati na miren način, v nasprotnem primeru pa spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

11. člen

Mercator lahko spreminja Splošne pogoje za članstvo v Klubu Lumpi z javno objavo na spletni strani www.mercator.si. Če član tudi po spremembah ali dopolnitvah teh splošnih pogojev ne posreduje pisne izjave za izčlanitev iz kluba, se šteje, da z njimi soglaša.

Ljubljana, 1. februar 2023                                                                                              Poslovni sistem Mercator d.o.o.