Politika varstva osebnih podatkov v Klubu Lumpi

 

V družbi Mercator cenimo vašo zasebnost in tako ves čas skrbimo za varstvo osebnih podatkov ter sledimo načelom varne obdelave osebnih podatkov. V Politiki o varovanju osebnih podatkov, ki je v nadaljevanju, vam predstavljamo, katere vaše osebne podatke obdelujemo, kakšen je namen obdelave in tudi kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo podatkov.

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV V KLUBU LUMPI

Uvodno določilo

 1. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
 2. Vrste, namen, pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
 3. Posredovanje podatkov
 4. Rok hrambe osebnih podatkov
 5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
 6. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
 7. Veljavnost politike

1. Uvodno določilo

Mercator d.o.o. se zaveda in spoštuje vaše zaupanje, ki ga izkazujete s tem, ko nam posredujete in dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov. Z dokumentom Politika varstva osebnih podatkov v Klubu Lumpi (v nadaljevanju: Politika) vas seznanjamo z nameni in pravno podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja Mercator d.o.o. ter vašimi pravicami na tem področju.

Poslovni sistem Mercator d.o.o. kot organizator Kluba Lumpi (v nadaljevanju: klub) spoštuje vaše zaupanje, ki ga izkazujete s tem, ko nam posredujete in dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov. Z dokumentom Politika vas seznanjamo z namenom, vrsto osebnih podatkov, pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov ter rokom hrambe osebnih podatkov, zbranih v okviru kluba ter vašimi pravicami na tem področju.

2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru aktivnosti, je Poslovni sistem Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mercator).

V Mercatorju je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov družba Mikrocop, d.o.o., Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@mercator.si.

3. Vrste, namen, pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

V okviru kluba sodelujoči dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov, ki so jih vnesli v obrazec v aplikaciji Moj M, ki je predhodno verificirana z uporabnikom preko Profila Mercator – veljavni pogoji na https://www.mercator.si/pravna-obvestila/, in sicer:

 • ime otroka,
 • spol,
 • datum rojstva.

V okviru delovanja kluba sodelujoči izrecno dovoljujejo obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov, ki so jih vnesli v obrazec v aplikaciji Moj M, in sicer:

 • predvideni datum poroda.

Zaradi obdelave posebnih vrst osebnih podatkov se od sodelujočih zahteva izrecna privolitev, in sicer v dveh stopnjah:
1. stopnja privolitve: prijava v klub (klik na ploščico Lumpi) in seznanitev s Splošnimi pogoji Kluba Lumpi in Politiko varstva osebnih podatkov v Klubu Lumpi preko aplikacije Moj M, povezane s Profilom Mercator, ki ga kreira uporabnik;

2. stopnja privolitve: vnos podatka o »Predvidenem datumu poroda« prikaže opozorilo, da gre za osebne podatke posebne vrste in je zahtevana izrecna privolitev preko verifikacije, potrditvene kode, poslane na SMS (kontaktni podatek uporabnika aplikacije Moj M) in po potrditvi te kode se včlanitev zaključi s Potrdi.

a. Če GSM podatka ne vpiše, ali le-ta ni del kontaktnih Pika podatkov, se podatek Pričakujete otroka izbriše in se ne včlani v klub, dokler se ne uredijo podatki na strani Mercatorja.
b. Če uporabnik ne klikne Potrdi, se podatek Pričakujete otroka izbriše in ne vključi v članstvo kluba.

Osebni podatki se obdelujejo za namene izvedbe članstva v klubu, in sicer za naslednje namene:

 • spremljanje in proučevanje nakupnih navad in posledično ciljnega trženja za pripravo prilagojene ponudbe in ugodnosti članom kluba,
 • komunikacijo ponudb članom kluba preko Mercatorjevih komunikacijskih kanalov (elektronska pošta, direktna pošta, SMS, potisna sporočila aplikacije (ang. push notification) in ostalo),
 • prejemanje obvestil o ugodnostih kluba, novostih v delovanju kluba ter informacije in nasvete, ki so povezani z vsebino delovanja kluba,
 • povabila k sodelovanju v tržnih raziskavah in posredovanja rezultatov v anonimizirani obliki partnerjem in dobaviteljem.

Za vse zgornje namene je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov privolitev sodelujočih, ki bodo ob prijavi za sodelovanje v aktivnosti preko aplikacije Moj M označili, da soglašajo s:

Pred začetkom aktivnosti je bila izvedena ocena učinka v zvezi z obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov (dokument Ocena učinkov na varstvo podatkov z dne 31. 3. 2021).

4. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države

Osebne podatke članov kluba bo za upravljavca zbiralo in hranilo oziroma obdelovalo podjetje CDE, s sedežem v Sloveniji, kot pogodbeni obdelovalec podatkov.

Osebne podatke bosta za upravljavca obdelovala tudi pogodbena partnerja Mstart in MPC s sedežem na Hrvaškem, kot pogodbena obdelovalca podatkov.

Strežniki se nahajajo na območju EU, Slovenije in Hrvaške, zato ne gre za iznos podatkov v tretje države.

Dostop do osebnih podatkov imajo samo spodaj navedene osebe:

 • predstavnik Mercatorja, projektni vodja,
 • pooblaščeni operaterji Kontaktnega centra Mercator,
 • operaterji zunanjega klicnega centra pogodbenega partnerja CDE,
 • pogodbeni obdelovalci za potrebe tiska in distribucije ponudb na naslove članov Kluba Lumpi.

5. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki se hranijo za čas članstva v Klubu Lumpi oziroma najdlje do preklica Pika kartice, na kateri je evidentirano članstvo.

6. Pravice sodelujočih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Sodelujoči imajo v zvezi z osebnimi podatki pravice, ki so naštete v nadaljevanju. Mercator pred izvrševanjem pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda z obrazcem pisno na info@mercator.si ali na naslov Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana.

Izpolnitev upravičene zahteve Mercator izpolni v roku enega meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev se lahko rok izpolnitve podaljša še za dva meseca. Mercator o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

Pravice sodelujočih:

a) Preklic privolitve: Posameznik ima pravico, da prekliče privolitev (soglasje) za obdelavo, kadar obdelava temelji na privolitvi, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

b) Pravica dostopa do podatkov: Posameznika na njegovo zahtevo seznanimo ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

 • vrste osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roki hrambe;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanje, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Na podlagi zahteve Mercator izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

c) Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Mercator popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.

d) Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:
osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

e) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj, omeji kadar:

 • podatki niso točni,
 • je obdelava nezakonita, pa član kluba ne želi, da se podatki izbrišejo,
 • Mercator podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

f) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval Mercatorju, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu.

g) Pravica do pritožbe: Posameznik lahko vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito, ali če meni, da so mu bile kršene pravice varstva osebnih podatkov, prav tako pa se lahko obrne tudi na pristojno sodišče.

7. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov info@mercator.si ali po pošti na naslov: Poslovni sistem Mercator d.o.o., Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

8. Veljavnost politike

Ta Politika je objavljena na spletni strani https://www.mercator.si/pika/ugodnosti/klub-lumpi/politika-varstva-osebnih-podatkov-v-klubu-lumpi in začne veljati 31. marca 2021. Mercator d.o.o. lahko spreminja Politiko in vsako njeno novo verzijo objavi na prej navedeni spletni strani.

V Ljubljani, 31. 3. 2021                                                                         Poslovni sistem Mercator d.o.o.