Banner Lumpi 1140x400px prijava3

Splošni pogoji za sodelovanje v kreativno-domišljijskem natečaju »Ustvari Lumpi gledališče in napiši kratko zgodbico Kako so Lumpiji rešili svet«

 

Organizator natečaja

Kreativno-domišljijski natečaj "Ustvari Lumpi gledališče in napiši kratko zgodbico "Kako so Lumpiji rešili svet" (v nadaljnjem besedilu »natečaj«) organizira in izvaja Poslovni sistem Mercator d.o.o., davčna številka: SI 45884595, matična številka: 5300231000, s sedežem na naslovu Dunajska cesta 107,1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu »organizator«).

Zbiranje in hranjenje podatkov, ki jih ob prijavi za sodelovanje v aktivnosti organizatorju preko spletnega obrazca posredujejo sodelujoči, izvaja organizator.

 

Namen natečaja

Z natečajem želimo spodbuditi otroke od 5. do 10. leta starosti, da ustvarijo svoje Lumpi gledališče in napišejo kratko in preprosto zgodbico Kako so Lumpiji rešili svet. Namen, ki mu sledimo, je, da otroci na njihov način izpovedo, kako bi oni rešili svet pred prekomernim onesnaženjem. Pri zapisu jim lahko pomagajo tudi starši, vzgojitelji in učitelji, namen pa je, dobiti idejo o tem, kako stvari vidijo in čutijo otroci.

Z natečajem iščemo preprosto izdelano gledališče, ki ga otroci sestavijo iz večje kartonske škatle in belih embalaž izdelkov, vključenih v projekt, prikazanih na spletni strani lumpi.si.

Kartonska embalaža služi za postavitev prostora, lahko je tudi nakupovalna kartonska embalaža, ki jo najdete v vsaki Mercator trgovini. Znotraj nje otroci postavijo elemente, ki ustvarijo podobo, ki na preprost način ponazori zgodbico "Kako so Lumpiji rešili svet".

Pri ustvarjanju otroci uporabijo embalaže katerih koli navedenih izdelkov v posebnih belih embalažah Argete Junior, Pinga, Plazme in Plazme Plus, Jaffe, Munchmallowa, Pomurskega Mlejka, Zdenke, Choco Loca in izbranih Medexovih prehranskih dopolnil za otroke z Lumpi junaki, ki so na voljo v Mercatorjevih trgovinah. Te imajo namenoma več prostora na embalaži, da se jih poriše, polepi, prebarva, sestavi, dobimo preproste elemente, kot so na primer omara, mize, stoli, enostaven vlak ali raketo, s katerimi dopolnimo prostor na odru gledališča. Na tak način otrok ustvari svoje lastno lutkovno gledališče, kjer za igranje uporabi Lumpi junake, ki jih izreže iz kartona, ki ga brezplačno prejme na blagajnah vseh Mercatorjevih trgovin, razen franšiz.

Namen natečaja je tudi, da spodbujamo otroke, da ustvarjajo z embalažami, ki bi jih sicer takoj zavrgli, tako pa jih uporabijo v druge namene in si s tem ustvarijo svojo igračo.

Izmed vseh na natečaj prispelih izdelkov bo organizator izbral dvakrat po 10 del in enkrat po 5 del, in sicer po kriteriju:

 • izvirnosti ideje, torej, da si otroci izmislijo svojo lastno zgodbico, kaj predstavlja njihovo gledališče v smislu najbolj ekološko domiselne, ustvarjalne, zabavne, inovativne in domišljije polne ideje,
 • prijavljenemu delu se priloži kratka zgodbica Kako so Lumpiji rešili svet,
 • 10 nagrajencev bo izbranih med prijavami posameznikov, 10 nagrajencev bo izbranih med sodelujočimi vrtci, 5 nagrajencev pa bo izbranih med prijavami med sodelujočimi učenci 1. triade osnovne šole.

 

Dela bo izbrala strokovna 4-članska komisija najkasneje v roku 15 dni od dneva zaključka natečaja. Pritožba na izbor komisije ni možna. V komisiji bodo sodelovali predstavniki organizatorja ter v ta namen izbrani strokovni sodelavci.

Avtorji izbranih del pa bodo tudi imeli možnost sodelovati na delavnici, ker bodo skupaj z ustvarjalcem Tadejem Piškom sodelovali pri kreiranju Lutkovne predstave o Lumpijih.

Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega dela, v kolikor dela ne ustrezajo zastavljenim kriterijem ali drugače ne izpolnjujejo zahtev natečaja.

 

Pravica do sodelovanja

V natečaju lahko sodelujejo:

 1. Otroci, stari od 5 do vključno 10 let, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in za katere vse zahtevane podatke izpolnijo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu »sodelujoči«), ki potrdijo, da se strinjajo s temi splošnimi pogoji ter Politiko varovanja osebnih podatkov v aktivnosti "Ustvari Lumpi gledališče in napiši kratko zgodbico "Kako so Lumpiji rešili svet" (oba dokumenta sta objavljena na https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj/za-posameznike).
 2. Vrtci, s sedežem v Republiki Sloveniji, kjer vse zahtevane podatke izpolni vzgojiteljica mentorica skupine otrok ali ravnateljica vrtca, ki prijavlja skupno delo (v nadaljnjem besedilu »sodelujoči vrtec«), ki potrdi, da se strinja s temi splošnimi pogoji ter Politiko varovanja osebnih podatkov v aktivnosti "Ustvari Lumpi gledališče in napiši kratko zgodbico "Kako so Lumpiji rešili svet" (oba dokumenta sta objavljena na https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj/za-vrtce), pri čemer morajo biti prijavljena dela stvaritev otrok vrtca in se ti prijavljajo kot skupina, ne kot posameznik. Sodelujoči vrtec si prav tako zagotovi pisno soglasje zakonitih zastopnikov otrok, ki sodelujejo v nagradni igri, da se strinjajo s sodelovanjem v tej nagradni igri. Sodelujoči vrtec ima tudi pooblastilo s strani vseh zakonitih zastopnikov staršev otrok, ki bodo sodelovali v nagradni igri, za podpis avtorske pogodbe skladno z določili teh splošnih pogojev. Z oddajo prijave preko spletnega obrazca se sodelujoči zavezujejo, da so navedeni podatki v prijavi pravilni in resnični.
 3. Razredi 1. triade osnovne šole, s sedežem v Republiki Sloveniji, kjer vse zahtevane podatke izpolni učitelj(ica) skupine otrok ali ravnatelj(ica) šole, ki prijavlja skupno delo (v nadaljnjem besedilu »sodelujoča šola«), ki potrdi, da se strinja s temi splošnimi pogoji ter Politiko varovanja osebnih podatkov v aktivnosti "Ustvari svoje Lumpi gledališče in napiši kratko zgodbico "Kako so Lumpiji rešili svet". (Oba dokumenta sta objavljena na https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj/za-sole), pri čemer morajo biti prijavljena dela stvaritev otrok šole in se ti prijavljajo kot skupina, ne kot posameznik. Sodelujoča šola si prav tako zagotovi pisno soglasje zakonitih zastopnikov otrok, ki sodelujejo v nagradni igri, da se strinjajo s sodelovanjem v tej nagradni igri. Sodelujoča šola ima tudi pooblastilo s strani vseh zakonitih zastopnikov staršev otrok, ki bodo sodelovali v nagradni igri, za podpis avtorske pogodbe skladno z določili teh splošnih pogojev. Z oddajo prijave preko spletnega obrazca se sodelujoči zavezujejo, da so navedeni podatki v prijavi pravilni in resnični.

 

Trajanje natečaja

Natečaj za posameznike in vrtce bo potekal od 12. 10. 2023 od 12.00 ure do 30. 11. 2023 do 23.59 ure.

Natečaj za šole bo potekal od 6. 11. 2023 od 12.00 ure do 30. 11. 2023 do 23.59 ure. 

 

Način sodelovanja v natečaju

Zbiranje prijav na natečaj bo potekalo preko treh ločenih spletnih obrazcev:

Obrazci bodo ločeni za prijave posameznikov, prijave vrtcev kot skupin in prijave razredov 1. triade osnovnih šol. 

Prijavo na natečaj za posameznike lahko izvede sodelujoči, ki mora ob prijavi organizatorju posredovati:

 • svoje osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko, e-mail naslov,
 • ime in starost otroka, ki prijavlja gledališče,
 • fotografijo gledališča, ki ga je ustvaril otrok, ki vključuje tudi kratko zgodbico Kako so Lumpiji rešili svet.

V kolikor prijavo na natečaj za vrtce izvede sodelujoči vrtec, mora ob prijavi organizatorju posredovati:

 • podatke o skupini vrtca: ime in priimek vzgojiteljice/mentorice, ime skupine vrtca, ime vrtca, naslov, telefonsko številko, e-mail naslov,
 • starost otrok, ki prijavljajo gledališče,
 • fotografijo gledališča, ki so ga ustvarili otroci, ki vključuje tudi kratko zgodbico Kako so Lumpiji rešili svet.

V kolikor prijavo na natečaj za šole izvede sodelujoča šola, mora ob prijavi organizatorju posredovati:

 • podatke o razredu in šoli: ime in priimek učitelja(ice), razred, ime šole, naslov, telefonsko številko, e-mail naslov,
 • starost otrok, ki prijavljajo gledališče,
 • fotografijo gledališča, ki so ga ustvarili otroci, ki vključuje tudi kratko zgodbico Kako so Lumpiji rešili svet.

Vsi nagrajenci bodo zaprošeni, da svoje izdelke v fizični obliki predajo organizatorju natečaja. O načinu predaje se bosta nagrajenec in organizator uskladila, ko nagrajenec potrdi sprejem nagrade.

 

Sodelujoči posamezniki, vrtci in šole krijejo sami vse stroške, ki izhajajo iz njihovega sodelovanja v natečaju (vključno s stroški za dostop do interneta in materialov, potrebnih za oblikovanje gledališča).

Sodelujoči posamezniki, vrtci in šole s svojo prijavo jamčijo, da je gledališče delo otroka oziroma skupine otrok, fotografija pa originalni posnetek ustvarjenega gledališča, s katerim so se prijavil na natečaj, in da lahko prosto prenašajo materialne avtorske pravice na avtorskem delu oz. da z njimi ne kršijo avtorskih pravic tretjih oseb. Če bi se kasneje izkazalo nasprotno, lahko organizator od sodelujočega zahteva povrnitev celotne škode, ki bi mu s tem nastala.

Ob oddaji prijave se na spletni strani pojavi zapis: »Hvala. Vaša prijava je bila uspešno oddana.« Vsak sodelujoči oziroma sodelujoči vrtec oz. šola pa lahko iz istega e-mail naslova izvede prijavo za največ pet različnih avtorskih gledališč.

Prijave z osebnimi podatki se ob oddaji prijave avtomatično pošljejo na mail natecaj@mercator.si, ki je na Mercatorjevem strežniku.

Podrobnejšo politiko varovanja osebnih podatkov, namen in obseg zbiranja osebnih podatkov ter čas trajanja zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov bo organizator objavil na spletnih straneh https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj/za-posameznikehttps://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj/za-vrtce in https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj/za-sole v dokumentu Politika varovanja osebnih podatkov v kreativno-domišljijskem natečaju »Ustvari Lumpi gledališče in napiši kratko zgodbico Kako so Lumpiji rešili svet«.

Fotografije Lumpi gledališč, na natečaju s strani komisije izbranih del, bodo objavljene tudi v posebni elektronski obliki na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj. Tam bodo objavljene tudi vse ostale prispele fotografije Lumpi gledališč.

Sodelujoči in sodelujoči vrtci ter šole dovoljujejo, da organizator za potrebe avtentičnosti izvedbe natečaja ter za promocijske namene v javnih medijih in na svojih družbenih omrežjih objavi naslednje podatke:

 • ime otroka in kraj bivanja oziroma ime skupine in vrtca oz. razreda in šole,
 • avtorsko fotografijo gledališča, ki ga je prijavil na natečaj.

 

Šteje se, da je natečaj zaključen, ko se izplačajo nagrade vsem nagrajencem.

 

Nagradni sklad in izplačilo nagrad

V nagradnem skladu je predvidenih:

 • 10 nagrad po 1 prenosni računalnik znamke Asus X515MA-EJ493W za sodelujoče posameznike,
 • 10 nagrad po 1 prenosni računalnik znamke Asus X515MA-EJ493W za sodelujoče vrtce in 
 • 5 nagrad po 1 prenosni računalnik znamke Asus X515MA-EJ493W za sodelujoče šole.

 

Sklenitev avtorske pogodbe

S sodelujočimi in s strani vseh zakonitih zastopnikov otrok, ki sodelujejo v nagradni igri, pooblaščenimi sodelujočimi vrtci, bo sklenjena avtorska pogodba s soglasjem za obdelavo fotografij otroka ali vrtčevske skupine, ki je ustvarila Lumpi gledališče, na podlagi katere bodo materialne avtorske pravice za nagrajeno gledališče prenesene na organizatorja, pri čemer se odrečejo odmeri za avtorski honorar. V kolikor sodelujoči oziroma sodelujoči vrtec v roku 14 dni od poziva ne podpiše avtorske pogodbe, se šteje, da nagrade ni sprejel, organizator pa je do nagrajenca prost vseh obveznosti in lahko izbere drugega nagrajenca.

 

Plačilo akontacije dohodnine in nagrade

Glede na dejstvo, da vrednost nagrad presega 42,00 EUR, so nagrajenci posamezniki po zakonu davčni zavezanci in so dolžni organizatorju posredovati svojo davčno številko na elektronski naslov, s katerim so bili obveščeni o nagradi za izbrani lik. Poleg davčne številke morajo posredovati tudi številko TRR, na katero bo organizator nakazal znesek nagrade.

Organizator bo od nagrad za nagrajence posameznike obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Prejemniku nagrade se v skladu z Zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

Nagrajeni vrtec in nagrajena šola bosta na podlagi sklenjene avtorske pogodbe prejela nagrado.

V kolikor nagrajenec ali nagrajeni vrtec oz. šola v roku 14 dni od prejetega poziva ne pošlje želenih podatkov, se šteje, da nagrade ni sprejel, organizator pa je do nagrajencev prost vseh obveznosti. V takem primeru lahko organizator izbere drugega nagrajenca.

 

Izključitev iz natečaja

Organizator lahko sodelujočega, sodelujoči vrtec ali šolo kadarkoli izključi iz sodelovanja v natečaju, če:

 • ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje iz III. točke teh splošnih pogojev,
 • ne posreduje pravih in resničnih podatkov,
 • Organizator lahko sodelujočega ali sodelujoči vrtec ali šolo iz zgoraj navedenih razlogov izključi tudi med samim potekom natečaja, če se seznani z obstojem teh razlogov.

 

Prenos materialnih avtorskih pravic

S svojo prijavo za sodelovanje v natečaju sodelujoči, kot tudi sodelujoči vrtec, na podlagi pridobljenega pooblastila zakonitih zastopnikov otrok, soglaša, da v primeru izbora, prenaša brez odmere za nadomestilo honorarja otrokove materialne avtorske pravice oz. pravice skupine otrok vrtca za prijavljeno Lumpi gledališče in zgodbico "Kako so Lumpiji rešili svet" na organizatorja na podlagi sklenjene avtorske pogodbe tako, da organizator za njegovo uporabo v ničemer ne bo zavezan pridobivati kakršnegakoli soglasja sodelujočega oziroma plačevati kakršnegakoli nadomestila za ta prenos.

Sodelujoči, katerih otroci so avtorji izbranih/nagrajenih Lumpi gledališč, oziroma sodelujoče vrtci in sodelujoče šole, na organizatorja prenašajo vse posamične materialne avtorske pravice izključno, časovno in krajevno neomejeno, vključno z naslednjimi:

 • pravica reproduciranja v neomejenem obsegu (količini) oziroma v vseh znanih oblikah reproduciranja, še zlasti v obliki grafičnega razmnoževanja, reproduciranja v tridimenzionalni obliki, fotografiranja in v drugih oblikah, ki so v skladu z namenom te pogodbe, kar vključuje tudi pravico reproduciranja in hrambe v kateri koli elektronski obliki ter pravico do tonskega in vizualnega snemanja;
 • pravica distribucije v najširšem smislu, kar vključuje pravico dajanja v promet (komercialno ali brezplačno) v vseh oblikah, ki so dovoljene s to pogodbo, na vse možne načine distribucije, kar vključuje tudi pravico do uvoza ali izvoza v tujino posameznih izvodov ali vseh nosilcev, na katerih je izvod;
 • pravica dajanja v komercialni ali brezplačni najem komur koli, ne glede na obliko, medij itd.;
 • pravica javnega prikazovanja, ki omogoča naročniku, da z vsemi znanimi tehničnimi sredstvi posreduje avtorska dela javnosti;
 • pravica javnega izvajanja po radijskih in televizijskih signalih, namenjenih javnosti, brezžično ali žično; kot radiodifuzijsko oddajano delo ga istočasno izvaja v javnosti v skladu z 31. členom Zakona o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah; pravico, da avtorska dela kot radiodifuzijsko oddajana avtorska dela izvaja v javnosti po zvočniku, zaslonu ali drugih podobnih napravah (radiodifuzijsko oddajanje, radiodifuzijsko ponovno oddajanje, sekundarno radiodifuzijsko oddajanje);
 • pravica dajanja na razpolago javnosti, v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah, vključno z dajanjem na razpolago javnosti po računalniškem omrežju (vključno s prenosom ali oddajanjem avtorskega dela ali njegovih delov s sredstvi za sprejem in prikaz, med katere še zlasti sodijo računalniški video zasloni, monitorji; po svetovnem računalniškem spletu, ki uporablja protokol TCP/IP – drugače imenovanem Internet ali Svetovni splet) ali katerem koli drugem omrežju (vključno z distribucijskimi storitvami teleteksta, radioteksta in podobnih storitev, kot so ‘pay-per-channel’, ‘pay-per-view’, ‘near video-on-demand’ in druge oblike distribucije ali nosilcev), ali pa z uporabo telekomunikacijskega omrežja (vključno s storitvami: WAP, UMTS, SMS, 3G in drugimi znanimi telekomunikacijskimi storitvami, skupaj s storitvami t. i. 'mobilne telefonije', po GSM-u, GPRS-u in drugo, s pomočjo katerih se lahko avtorsko delo izvaja v javnosti; fiksne telefonske storitve); t. i. multimedijske pravice, ki omogočajo istočasno uporabo avtorskega dela po več distribucijskih sistemih ali kakšnih drugih sistemih nove tehnologije, ki omogočajo izvajanje avtorskih del v javnosti;
 • pravica javnega prikazovanja s fonogrami ali/in videom v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah;
 • pravica javnega izvajanja v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah;
 • pravica javnega prenašanja v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah;
 • pravica predelave izvirnega avtorskega dela v novo avtorsko delo, še posebej, vendar ne izključno na način, da se to delo vključi v drugo avtorsko ali neavtorsko delo, razen v primeru, ko bi bile s tako predelavo izvirnega avtorskega dela grobo kršene moralne pravice avtorjev ali izvajalcev. Na predelanih delih pridobi organizator povsem enake pravice, kot to velja za pravice na osnovnih avtorskih delih, ki so predmet teh splošnih določil s tem, da sodelujoči ni upravičen do nobenega dodatnega plačila.
 • Sodelujoči, katerih otroci so avtorji izbranih/nagrajenih Lumpi gledališč oziroma sodelujoči vrtci in sodelujoče šole, na organizatorja prenašajo izključno, časovno in krajevno neomejeno tudi vse druge materialne avtorske pravice, četudi te niso izrecno navedene v prejšnjih odstavkih, če so te potrebne za dosego namena iz teh pogojev. Prenos pravic iz tega člena je po številu primerkov neomejen.

Organizator ima pravico do uporabe avtorskih Lumpi gledališč in zgodbice Kako so Lumpiji rešili svet, kot mu gre po teh splošnih pogojih, odplačno ali neodplačno prenesti naprej na tretje osebe deloma ali v celoti.

Avtorska gledališča Lumpi in zgodbice Kako so Lumpiji rešili svet so v izključni uporabi organizatorja, sodelujoči, katerih otroci so avtorji izbranih/nagrajenih gledališč Lumpi in zgodbic Kako so Lumpiji rešili svet, pa se v imenu in za račun otroka odpoveduje kakršnikoli uporabi avtorskih del in temu, da bi jih prenašali na tretje osebe.

 

Odgovornost organizatorja

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo sodelujoči utrpeli v zvezi z njihovim sodelovanjem, razen v primerih, kadar bi organizator ravnal namenoma ali s hudo malomarnostjo.

Organizator ne odgovarja za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v aktivnosti.

 

Končne določbe

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletnih straneh https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj/za-posameznike in https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj/za-vrtce in začnejo veljati dne 12. 10. 2023.

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletnih straneh https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj/za-sole in začnejo veljati dne 6. 11. 2023.

Z oddajo prijave za sodelovanje v natečaju sodelujoči oziroma sodelujoči vrtec potrjuje, da je seznanjen z vsebino teh splošnih pogojev in se zavezuje k spoštovanju njihovih določil.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin (npr. višja sila), kadarkoli in brez predhodnega obvestila aktivnost začasno prekine ali jo konča. O tem mora sodelujoče obvestiti na spletnem naslovu https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico, da po potrebi spreminja in dopolnjuje te splošne pogoje, pri čemer takšne spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave, o čemer mora obvestiti sodelujoče na spletnem naslovu https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem oziroma uporabo teh splošnih pogojev, je dokončna in velja za vse sodelujoče.

O sporih, nastalih v zvezi z natečajem, ki jih s sodelujočimi ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

V Ljubljani, 2. 11. 2023

Poslovni sistem Mercator d.o.o.