Otvoritev dobrodelne prodaje risb

Dobrodelno prodajo risb otrok zaposlenih v Mercatorju so z lastnim nakupom otvorili predsedniki vseh treh partnerjev projekta.

Tomislav Čizmić, predsednik uprave Mercatorja, Darko Mušič, predsednik Judo zveze Slovenije in Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, so danes prvi opravili dobrodelni nakup risb in osebno prispevali sredstva za Judo zvezo Slovenije.

Izbirali so med 791 risbami, ki so jih na temo obdarovanja in povezovanja ustvarili otroci Mercatorjevih zaposlenih.

Risbe so vse do prodaje v dobrodelni spletni galeriji na voljo širši javnosti za dobrodelni nakup po izklicni ceni 10 evrov, veseli pa bomo tudi vsakega višjega prispevka.

Trije predsedniki2

Risbice, ki so jih izbrali Darko Mušič, predsednik Judo zveze Slovenije, Tomislav Čizmić, predsednik uprave Skupine Mercator in Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije

Zbrana sredstva bodo namenjena Judo zvezi Slovenije in sedmim inkluzivnim judo klubom za podporo pri nakupu opreme, pripomočkov za trening, usposabljanju trenerjev in delovanju inkluzivnih klubov.

Družba Mercator bo poleg izkupička iz dobrodelne prodaje otroških risb k donaciji dodala lastni finančni prispevek v višini 7.910 evrov.

Tomislav Čizmić, predsednik uprave Skupine Mercator

Tomislav Cizmic

Tomislav Čizmić, predsednik uprave Skupine Mercator, je ob otvoritvi dobrodelne spletne galerije izpostavil:

»V Mercatorju želimo v okviru naših družbeno odgovornih pobud prispevati k višji kakovosti življenja in razvoju tako v lokalnih okoljih kot na ravni celotne družbe. Z veseljem smo se povezali z JZS in OKS v projektu »Vključeni v življenje«, v okviru katerega bomo prispevali k izvajanju programov juda za vse in opozarjali na pomen inkluzije. Vključevanje v šport ima namreč pomemben vpliv na širše družbeno vključevanje ranljivih skupin, na njihov položaj v družbi in enake možnosti za vse.«

Darko Mušič, predsednik Judo zveze Slovenije

Darko Music

Darko Mušič, predsednik Judo zveze Slovenije, je ob začetku projekta povedal:

»Na Judo zvezi Slovenije smo hvaležni, da sta Olimpijski komite Slovenije in Mercator prepoznala pomen inkluzije v športu in da skupaj spodbujamo enakovredno vključevanje posameznikov z različnimi zmožnostmi v šport in družbo. Inkluzija ima v slovenskem judu 27-letno zgodovino, vendar so pred nami še številni izzivi, povezani predvsem s prenizko osveščenostjo o pomenu vključevanja in enakih možnosti za vse, s financiranjem naših programov ter izobraževanjem in usposabljanjem trenerjev v športnih klubih za izvajanje inkluzije. Trenutno je delovanje naših inkluzivnih judo klubov žal še vedno močno odvisno od sponzorstev in donacij ter podpore prostovoljcev. Na Judo zvezi Slovenije si zato prizadevamo za krepitev sistemske podpore inkluziji v športu na ravni države in za podporo s strani relevantnih organizacij in združenj, kot sta Specialna olimpijada Slovenije in Fundacija za šport ter drugi. Verjamemo namreč, da brez aktivnega sodelovanja in podpore vseh akterjev inkluzija ni možna.«

Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije

Bogdan Gabrovec

Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je dodal:

»V OKS-u že vrsto let podpiramo šport za vse, med drugim nam je v letošnjem letu skupaj s Športno unijo Slovenije zaupana organizacija 27. svetovnega kongresa športa za vse TAFISA, ki bo potekal oktobra v Portorožu. Poleg tega se skupaj z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Slovenskim paralimpijskim komitejem trudimo čim večjemu krogu ljudi predstavljati šport invalidov ter razbijati predsodke glede vključevanja invalidov v športne programe. Veseli smo, da bomo naša prizadevanja nadgradili s sodelovanjem v projektu »Vključeni v življenje«, kjer bomo spodbujali enakovreden dostop do športa za osebe z različnimi zmožnostmi in dodatno ozaveščali o pozitivnem vplivu športa na življenja posameznikov.«

Nazaj na stran Inkluzija v športu.

Inkluzija v športu