Banner Inkluzija v sportu 1140x400px3

VKLJUČITE SE!

Spremljajte kampanjo osveščanja o pomenu vključevanja oseb z intelektualno ali telesno oviranostjo v šport in družbo. Z lastnim zgledom prispevajte k grajenju družbe sožitja, medsebojnega sprejemanja in enakih možnosti za vse.

V Mercatorju v letu 2021 pod sloganom »Vključeni v življenje« v partnerstvu z Judo zvezo Slovenije in Olimpijskim komitejem Slovenije pričenjamo dolgoročno sodelovanje z namenom podpore in ozaveščanja o inkluziji v športu. Gre za nadgradnjo naše novoletne kampanje 2020 na temo povezovanja.

Dobrodelna prodaja otroških risbic

Naša prva skupna aktivnost bo zbiranje donacij za inkluzivne judo klube, in sicer preko dobrodelne prodaje risbic otrok zaposlenih v Mercatorju. Otroci naših zaposlenih so ob novoletnem obdarovanju decembra 2020 dobremu možu pripravili risbe na temo povezovanja. Zbranih je bilo 791 risb.

Risbe otrok lahko sedaj kupite na dobrodelni prodaji, ki poteka prek spletne dobrodelne galerije.

Poleg izkupička iz dobrodelne prodaje otroških risb bomo k donaciji dodali lastni finančni prispevek v višini 7.910,00 EUR. Skupni znesek donacije bo namenjen Judo zvezi Slovenije in sedmim inkluzivnim judo klubom za podporo pri nakupu opreme, pripomočkov za trening, usposabljanje trenerjev.

Banner Inkluzija v sportu 770x400px

Dobrodelna galerija

VKLJUČITE SE! Omogočite judo za vse. Podprite Judo zvezo Slovenije, ki v svojo sredino vabi tudi športnike s posebnimi potrebami.

V zahvalo za svojo donacijo pa izberite otroško risbico, ki vas navdihuje.

Oglejte si dobrodelno galerijo
Otvoritev dobrodelne galerije

Otvoritev dobrodelne prodaje risb

Dobrodelno prodajo risb otrok zaposlenih v Mercatorju so z lastnim nakupom otvorili predsedniki vseh treh partnerjev projekta.

Več

Inkluzija v športu

Inkluzija v širšem pomenu zagovarja ohranitev identitete posameznika ob njegovi vključitvi v družbo, hkrati pa načelo inkluzivnosti temelji na tem, da se tudi okolica kaj nauči od manjšin. Ker so šport na splošno in še posebej borilni športi nosilci filozofije medsebojnega spoštovanja, so zato primerno okolje za razvoj inkluzije.

Inkluzija v športu temelji na enakih možnostih za vse športnike. To pomeni, da lahko športniki s posebnimi potrebami enakovredno drugim športnikom, ki so brez posebnih psihofizičnih ovir, izbirajo športne programe. Gre za vključevanje športnikov z raznolikimi sposobnostmi v običajne športne sredine na vseh nivojih, tako rekreativnih kot profesionalnih, v vseh starostnih obdobjih in v vseh športnih panogah.

Kljub pozitivnim usmeritvam, ki izhajajo tudi iz sprejetih dokumentov na evropski in nacionalni ravni (npr. Bela knjiga o športu), je v Sloveniji športnih programov za osebe s posebnimi potrebami malo. Primer dobre prakse v Sloveniji je inkluzija v judu, ki omogoča enakovredno vključevanje vseh športnikov.

V Sloveniji trenutno deluje sedem inkluzivnih judo klubov:

  • JK Koper,
  • JK Jesenice,
  • JK Sokol Ljubljana,
  • JK Z'dežele Sankaku Celje,
  • JK Murska Sobota,
  • JK Železničar Maribor,
  • JK Sankaku Ljubljana.

Ti omogočajo enakovredno vključevanje oseb s posebnimi potrebami ne le v šport, ampak so ti klubi zanje pomembna in pogosto edina skupnost poleg družine. V programih inkluzivnega juda, ki se jih lahko izvaja z namenom terapije, rekreacije ali kot tekmovalni šport, je danes združenih 153 judoistov z različnimi sposobnostmi.

Zato v projektu »Vključeni v življenje« partnerji odpiramo temo inkluzije v športu v širši javnosti in spodbujamo razvoj športa za vse.

Hvala vam!

Mercator, Olimpijski komite Slovenije in Judo zveza Slovenije