Mercator s 30 % povišanjem za zaposlene v operativi

Uprava Mercatorja je sprejela odločitev o uveljavitvi posebnega dodatka za opravljeno delo za vse delavce v operativi – v maloprodaji, logistiki, Cash&Carryjih in odprtih enotah M Tehnike. Dodatek znaša 30 odstotkov od osnovne plače zaposlenega in bo veljal do preklica.

mercator zaposleni324 324

Predsednik uprave Tomislav Čizmić je pri tem poudaril:

»Mercator je podjetje sistemskega pomena za Republiko Slovenijo in je največji slovenski in regionalni trgovec. Tudi zato je delo zaposlenih toliko bolj pomembno in odgovorno do vseh.

Naša naloga je, da zagotovimo varnost vseh zaposlenih in kupcev, da zagotovimo nemoteno preskrbo prebivalstva z osnovnimi živili in da zagotovimo nemotenega delovanja Mercatorja.

Vsem sodelavkam in sodelavcem se iskreno zahvaljujem za izjemne napore, ki jih vlagajo v vsakodnevno delo!«

Dodatek za delo v izrednih razmerah bo v veljavi do preklica. V vmesnem času ga bomo prilagajali glede na razmere.

Posebni krizni štab znotraj Skupine Mercator, ki smo ga ustanovili že več kot pred enim mesecem, nenehno in podrobno spremlja in analizira razmere. Smo tudi v stalni koordinaciji s pristojnimi državnimi organi. V Mercatorju smo za izredne razmere dobro pripravljeni in prav varnost zaposlenih in pogoji njihovega dela so naša prioriteta.

Zaposleni v operativi svoje delo opravljajo izredno strpno, solidarno in odgovorno. Ponovno pa pozivamo vse kupce, da ravnajo v skladu z navodili zdravstvenih institucij, zaposlenih in varnostnih služb.

Nazaj na stran Malega šefa. 

Nazaj