Banner 1140x400px MojM Velikonocna dogodivscina6

Splošni pogoji in pravila za izvajanje in sodelovanje v nagradni igri »Velikonočna dogodivščina v Moj M«

1. ORGANIZATOR

Nagradno igro z nazivom »Velikonočna dogodivščina v Moj M« (v nadaljevanju: nagradna igra) organizira in izvaja Mercator d.o.o., matična številka: 5300231000, davčna številka: SI 45884595, s sedežem na naslovu Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, e-mail: info@mercator.si (v nadaljevanju organizator).

Nagradno igro bo v sodelovanju z Mercator d.o.o. izvedlo podjetje SPECTO INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o., matična številka 6699260000, davčna številka SI 36126403 (v nadaljevanju: »pogodbeni obdelovalec«).

 

2. NAMEN

Namen nagradne igre je promocija mobilne aplikacije Moj M in  dobaviteljevih produktov, ki so vključeni v nagradno igro.

 

3. PRAVICA DO SODELOVANJA

3.1   Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so starejše od 15 let, in ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 15 let lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov, ki se zahteva ob morebitnem prejemu nagrade v obliki dobroimetja na Darilno kartico Mercator.

3.2   V nagradni igri ne smejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Mercator d.o.o. in Specto Informacijske tehnologije d.o.o., ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

3.3  Pogodbeni obdelovalec bo po navodilih organizatorja zagotovil tehnično izvedbo nagradne igre, pri čemer bo po zaključku nagradne igre podatke o elektronskih naslovih nagrajencev posredoval organizatorju, ki bo poskrbel za pošiljanje nagrad.

 

4. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra bo potekala v mobilni aplikaciji Moj M od 9. 3. 2023 do 2. 4. 2023.

 

5. PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s temi splošnimi pogoji in pravili nagradne igre, ki so objavljeni na https://www.mercator.si/nagradne-igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil. Vsaka sprememba oz. dopolnitev bo objavljena na https://www.mercator.si/nagradne-igre.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta splošna pravila in pogoji za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Avtentično razlago teh pravil določa izključno organizator.

5.1  Način poteka nagradne igre

Nagradna igra poteka v mobilni aplikaciji Moj M. QR koda oz. link do mobilne aplikacije Moj M skupaj z opisom funkcionalnosti mobilne aplikacije se nahajajo na https://www.mercator.si/aktualno/mobilna-aplikacija-moj-m/.

Posameznik v nagradni igri sodeluje na način, da poišče ikono v mobilni aplikaciji Moj M, ki ga nagovarja k sodelovanju v nagradni igri. Ko klikne nanjo, vstopi v nagradno igro Velikonočna dogodivščina, ki mu ponudi možnost sodelovanja v 4 različnih izzivih.

Izzivi se odpirajo po vrsti. Posameznik lahko nadaljuje na naslednji izziv, ko zaključi predhodnega. Nagradna igra je zaključena, ko so uspešno rešeni vsi 4 izzivi.

Uspešnost reševanja vsakega izziva se točkuje. Točke vseh 4 izzivov se seštevajo, pri čemer se na podlagi seštevka določi zaporedno mesto posameznika. Vsak posamezni izziv znotraj ene nagradne igre lahko posameznik ponovi in tako izboljša svoje točke (upošteva se zadnji poizkus).

Več pravilnih rešitev znotraj posameznega izziva pomeni več zbranih točk. V primeru izzivov, vezanih na čas, pa lahko posameznik zbere še dodatne točke, če izziv predčasno zaključi (hitreje kot ga zaključi, več bo dodatnih točk).

V obrazec, ki se prikaže na koncu vseh 4 izzivov, posameznik vpiše svoje pravilne podatke (elektronski naslov, vzdevek) ter označi, da se strinja s splošnimi pravili in pogoji nagradne igre ter politiko varstva osebnih podatkov.

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Z zbranimi točkami se ga umesti na lestvico (najboljših) igralcev, pri čemer se prikaže njegov najboljši rezultat oz. se posameznik upošteva samo enkrat. S tem se poteguje za nagrado v obliki dobroimetja na Darilni kartici Mercator.

Največ enkrat dnevno pa lahko igralec na vpisani elektronski naslov prejme tudi kupon za brezplačni

izdelek.

Posameznik lahko rešuje vse 4 izzive tudi brez na koncu izraženega strinjanja s splošnimi pravili in pogoji nagradne igre ter politiko varstva osebnih podatkov, vendar se v tem primeru ne more potegovati za nagrade.

Elektronski naslov se bo uporabil zgolj za namen komuniciranja glede prejema/pošiljanja nagrade, vzdevek pa se bo uporabil za prikaz rezultata na lestvici ter objavo nagrajencev.

 

6. NAGRADNI SKLAD

V nagradnem skladu je 25.500 brezplačnih izdelkov. Brezplačni izdelki se podeljujejo do porabe navedene količine.

Seznam brezplačnih izdelkov:

NAZIV GRATIS IZDELKA

KOLIČINA

EAN

PREVZEMNA MESTA

Gazirana pijača Cola Cola, 0,5 litra

7.000

54491472

vse živilske trgovine Mercator

Žvečilni gumi Orbit, spearmint, 84 g

7.000

4009900431521

vse živilske trgovine Mercator

Napolitanke Podravka, nougat kocke, 200 g

2.000

3850104232077

vse živilske trgovine Mercator

Čokolada Bali, z rižem, 200 g

2.000

3838902402618

vse živilske trgovine Mercator

Ribice Kviki, slane, 200 g

2.000

3850104007620

399 živilskih trgovin Mercator

Detergent za ročno pomivanje posode Čarli, 500 ml

5.000

3850111304255

342 živilskih trgovin Mercator

Delovna svetilka Iskra, DL200-LED

250

3830076850134

vse trgovine M Tehnika

Tapetniški nož Iskra Ero, 38 G-L1

250

3830042567165

vse trgovine M Tehnika

Za brezplačne izdelke se uporabniku na vpisani elektronski naslov pošlje kupon, s katerim v fizični trgovini z zalogo teh izdelkov, izdelek, ki je naveden na kuponu, lahko prevzame (prevzem izdelkov bo možen v obdobju od 9. 3. 2023 do 17. 4. 2023). Aktivnost ne velja v spletnih in franšiznih prodajalnah.

Izdelki se bodo prevzemali v živilskih prodajalnah Mercator ali v M Tehniki (odvisno od prejete nagrade). Seznam prodajnih mest se nahaja na https://www.mercator.si/projekti/nagradna- velikonocna-dogodivscina.

Pogoji koriščenja posameznega kupona bodo navedeni tudi na kuponu, poslanem na elektronski naslov.

V nagradnem skladu za igralce z največ zbranimi točkami na lestvici, ki se podelijo po izteku nagradne igre, so naslednje nagrade:

 1. mesto: Darilna kartica Mercator v vrednosti 150 EUR
 2. mesto: Darilna kartica Mercator v vrednosti 100 EUR
 3. mesto: Darilna kartica Mercator v vrednosti 50 EUR
 4. mesto: Darilna kartica Mercator v vrednosti 40 EUR
 5. mesto: Darilna kartica Mercator v vrednosti 30 EUR
 6. mesto: Darilna kartica Mercator v vrednosti 30 EUR
 7. mesto: Darilna kartica Mercator v vrednosti 20 EUR
 8. mesto: Darilna kartica Mercator v vrednosti 20 EUR
 9. mesto: Darilna kartica Mercator v vrednosti 20 EUR
 10. mesto: Darilna kartica Mercator v vrednosti 20 EUR

 

7. IZBOR IN OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

7.1  Izbor nagrajencev

Udeleženci, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bodo lahko največ enkrat dnevno prejeli nagrado v obliki brezplačnega izdelka. Brezplačni izdelki se bodo podeljevali do porabe navedene količine. Na vpisani elektronski naslov jim bo poslan kupon, ki bo podlaga za prevzem izdelka. Če se ugotovi, da je ena oseba z različnimi elektronskimi naslovi ali vzdevki izžrebana večkrat, se ji podeli samo ena (1) nagrada.

10 najboljših udeležencev (glede na število zbranih točk), ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo prejelo nagrade v obliki dobroimetja na Darilni kartici Mercator, navedene v prejšnji točki teh splošnih pogojev. Če imata dva posameznika enako število točk, je višje na lestvici tisti, ki je točke časovno prej dosegel.

Tričlanska komisija, sestavljena iz predstavnikov organizatorja, bo preverila vseh 10 nagrajencev. Če se ugotovi, da je ena oseba z različnimi elektronskimi naslovi ali vzdevki izžrebana večkrat, se ji podeli samo ena (1) nagrada, in sicer za njen najboljši rezultat.

Ravnanje in odločitve komisije se navedejo v zapisniku, ki ga podpišejo vsi člani.

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri.

7.2  Obveščanje nagrajencev

Udeleženci nagradne igre bodo o tem, ali so prejeli brezplačni izdelek, obveščeni ob koncu same igre v mobilni aplikaciji. Kupon za brezplačni izdelek jim bo poslan na vpisani elektronski naslov.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade v obliki dobroimetja na Darilni kartici Mercator obveščeni najpozneje v roku petnajstih (15) delovnih dni po zaključku nagradne igre, in sicer na elektronski naslov, ki so ga navedli ob sprejemu splošnih pogojev in pravil.

Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.mercator.si.

 

8. PREVZEM NAGRADE

Kupon za brezplačni izdelek bodo nagrajenci prejeli na vpisani elektronski naslov po odigrani igri.

Kupon bo podlaga za prevzem izdelka v prodajalni (glej točko 6).

O nagradah v obliki dobroimetja na Darilni kartici Mercator organizator preko elektronskega naslova (vpisanega ob sprejetju splošnih pogojev in pravil) kontaktira nagrajenca. Nagrajenec mu mora sporočiti ime in priimek ter naslov, na katerega mu bo organizator poslal nagrado.

Nagrajenci, katerih vrednost nagrade presega 42,00 EUR, so po zakonu davčni zavezanci in so dolžni ob prevzemu nagrade organizatorju sporočiti tudi davčno številko.

Organizator bo od dobitka nagrade, ki presega vrednost 42,00 EUR, za nagrajenca obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Prejemniku nagrade se v skladu z Zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

Osebe, mlajše od 15 let, morajo za prevzem nagrade, hkrati s posredovanjem podatkov, organizatorju predložiti tudi pisno soglasje staršev ali zakonitega zastopnika.

V primeru, da se nagrajenec v roku petih (5) delovnih dni od poslanega maila ne bo odzval ali/in ne bo poslal vseh zgoraj navedenih podatkov organizatorju, se bo štelo, da se odpoveduje pravici do nagrade. Nagrada se v tem primeru ne podeli.

Po prejemu podatkov, navedenih v tem členu, se bo nagrada posredovala s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov nagrajenca.

Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih ali napačnih osebnih podatkov ali napačnega elektronskega naslova.

 

9. PRAVICE V ZVEZI S KORIŠČENJEM NAGRAD

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v višjih zneskih od tistih, ki so navedene v teh pravilih.

 

10. PREKINITEV/ODPOVED NAGRADNE IGRE ALI SPREMEMBA SPLOŠNIH DOLOČIL

Organizator lahko nagradno igro kadarkoli prekine/odpove ali spremeni splošne pogoje in pravila nagradne igre, o čemer na primeren način obvesti sodelujoče v nagradni igri.

V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

 

11. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje aplikacije, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade,
 • tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z igro,  vključno s tehničnimi težavami, v primeru, da niso nastale po krivdi organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri. Mercator si pridržuje pravico diskvalificirati osebo tudi zaradi vzdevkov, ki so žaljivi, spodbujajo verske, rasne, druge nestrpnosti. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več maili itd.). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

 

12. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov in pogodbeni obdelovalec vodita, vzdržujeta in nadzorujeta zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR) in v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov Velikonočna dogodivščina v Moj M, ki so objavljena na https://www.mercator.si/aktualno/nagradne-igre, in sicer zgolj za namen izvedbe te nagradne igre (točkovanje posameznih udeležencev, izbira nagrajencev, obveščanje ter posredovanje nagrade, plačilo akontacije dohodnine, objava nagrajencev) in jih v ta namen hrani še 30 dni po zaključku nagradne igre, osebne podatke nagrajenca pa v skladu z določili davčnih predpisov.

Pogodbeni obdelovalec bo po navodilih upravljavca zagotovil tehnično izvedbo nagradne igre, pri čemer bo po zaključku nagradne igre podatke o elektronskih naslovih nagrajencev posredoval organizatorju, ki bo poskrbel za pošiljanje nagrad v obliki dobroimetja na Darilnih karticah Mercator.

 

13. DRUGE DOLOČBE

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil teh splošnih pogojev in pravil.

Če ni v teh splošnih pogojih in pravilih določeno drugače, vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njegovega sodelovanja v nagradni igri (vključno s stroški za dostop do interneta ipd.).

Pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.mercator.si/aktualno/nagradne-igre, kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja nagradne igre na način, ki omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.

Nagradna igra ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je del strani, je predmet pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti organizatorja in se ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno zakonodajo. Uporaba teh materialov s strani tretjih oseb je dovoljena le v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem organizatorja.

V primerih, ki jih ti splošni pogoji in pravila ne urejajo, veljajo – v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja – pravila veljavne slovenske zakonodaje.

 

V Ljubljani, 8. 3. 2023                                                                                          Poslovni sistem Mercator d.o.o.