Splošni pogoji in pravila

Še nimate Pika kartice?

Naročilo kartice

Splošni pogoji in pravila

Enostavno poslovanje

Sedaj lahko prihranite na vsakem koraku! Pika kartica je povsem enostavna za uporabo, obenem pa vam prinaša mnogo ugodnosti, ki se povsem prilagajajo vašim nakupovalnim potrebam in navadam.

Splošna določila

Podrobnejša določila poslovanja s plačilno-kreditnimi Pika karticami (zelena in zlata Pika kartica) so opredeljena v dokumentu.

Ste uporabnik Pika kartice in si želite ugodnosti, ki so prilagojene samo vam, pa še niste oddali privolitve?

Če še niste med njimi, je možnost tukaj:

  • z izpisom obrazca izjave imetnika Pika kartice ali s klikom na portal Moja Pika (za registrirane uporabnike) ujemite svoje ugodnosti!

Tako se boste pridružili zadovoljnim imetnikom Pika kartice, ki so privolitev že oddali in prejemajo ugodnosti, ki so jim pisane na kožo. S tem, ko dovoljujete, da Mercator obdeluje podatke o vaših nakupnih navadah, ste deležni dodatnih popustov, kuponov ter ostalih posebnih ponudb, ki jih je iz meseca v mesec več. Pohitite in ujemite svoje ugodnosti.

Preklic kartice

Izgubo ali krajo plačilno-kreditne Pika kartice sporočite takoj:

  • preko telefona na 080 20 80 (brezplačna tel. št.) ali 0038615601850, če kličete iz tujine
  • preko elektronske pošte na info@mercator.si
  • pisno na naslov: Poslovni sistem Mercator d.o.o., Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, s čimer potrdite preklic ter naročite predčasno zamenjavo kartice.

Sprememba podatkov

Imetnik Pika kartice lahko svoje podatke spremeni z obrazcem za spremembe ali ustreznim dopisom, na katerega poleg svojih osebnih podatkov navede spremembe in številko svoje Pika kartice. Ob spremembi priimka na naš naslov pošljite pisno izjavo in prerezano Pika kartico.

Natisnite si obrazec za spremembo podatkov.

Izpolnjen obrazec oz. dopis o spremembi podatkov posredujte:

  • na naslov: Poslovni sistem Mercator d.o.o., Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana ali
  • na telefonsko številko (0)1 560 10 72 ali
  • na e-mail info@mercator.si.

Spremembe lahko imetnik opravi tudi preko portala Moja Pika, ki za registrirane uporabnike omogoča pregled in spreminjanje osebnih podatkov in limita ter pregled nad zgodovino nakupov.

Stroški poslovanja plačilno-kreditne Pika kartice

Strošek prvega ali tretjega opomina 3,5 EUR
Strošek drugega ali četrtega opomina 2 EUR
Strošek vračila preplačila 1,5 EUR
Strošek za eno dokazilo o nakupu 0,8 EUR
Strošek neupravičene reklamacije 1,5 EUR
Strošek predčasne zamenjave kartice 4 EUR
Preklic posamezne kartice zaradi neporavnanega dolga 5 EUR
Tiskano obvestilo o obveznostih 1,5 EUR
Strošek kopije obvestila o obveznostih 3 EUR
Strošek PIN-a 2 EUR

Skladno z Obligacijskim zakonikom (288. člen) se s prejetim plačilom najprej poplačajo vsi stroški, nato zamudne obresti (natekle do dne plačila), v preostanku pa glavnica.

Strošek opomina se zaračuna v primeru zamude plačila in ne presega dejanskih stroškov izdelave in pošiljanja opomina. Skladno z ZVPot so zaračunani stroški opomina sorazmerni z dejanskimi stroški izdelave in pošiljanja opomina in ne presegajo višine zamudnih obresti.

Strošek obvestila v papirni obliki 1,50 EUR se ne zaračuna za elektronsko dostavo obvestila ali kadar potrošnik nima obveznosti iz naslova nakupov v preteklem obdobju, obrokov nakupa, zamudnih obresti, stroškov poslovanja oziroma stanje dolga ali preplačil iz preteklega obdobja ne presega 2,00 EUR.

Za brezplačno prejemanje obračuna se prijavite v portal Moja Pika in v njem označite prejemanje obračuna v portal oziroma po e-pošti. Zahtevo lahko posredujete tudi na info@mercator.si.

Strošek PIN-a zaračunamo v primeru, če imetnik Pika kartice izgubi ali pozabi obstoječi PIN, novi pa je poslan po navadni pošti.

Strošek izgube, kraje ali predčasne zamenjave kartice se lahko nadomesti z unovčitvijo 100 pik, kadar to imetnik Pika kartice pisno zahteva.

 

Stroški poslovanja bonitetne modre Pika kartice

Strošek predčasne zamenjave kartice                                                        100 pik