Mercator Pika bonitetni sistem

Še nimate Pika kartice?

Naročilo kartice

Vse o Pika bonitetnem sistemu

Pravila bonitetnega sistema veljajo enako za vse Pika kartice in so namenjene fizičnim osebam. Bonitetni sistem temelji na zbiranju in unovčevanju pik s Pika kartico, katere izdajatelj je Mercator d.o.o.

bonitetni sistem324 324

PIKA PRIHRANEK

Je vaš skupni prihranek s Pika kartico v tekočem letu, v katerega se vštevajo:

 • Unovčenja zbranih pik,
 • Pika popusti iz katalogov,
 • Pika kuponi s popusti (na posamezne izdelke, 25% na izbrani izdelek, popust na vrednost celotnega nakupa),
 • prihranki v aktivnosti Moja izbira,
 • ugodnosti v programih zvestobe (e-nalepke),
 • Pika kuponi s popusti v klubih (Lumpi, Senior),
 • Pika kuponi s popusti iz Knjižice ugodnosti.

Pika prihranek tudi na vsakem vašem računu za nakup

banner Pika Prihranek 720x400px 2020 12 10

Pravila bonitetnega sistema - zbiranje in unovčevanje pik

Zbiranje in unovčevanje pik je možno na vseh prodajnih mestih, označenih z nalepko Pika, torej v vseh Mercatorjevih živilskih in franšiznih prodajalnah ter M Tehniki in partnerjih, vključenih v sistem.

Oglejte si seznam Pika partnerjev.

Bonitetno obdobje je časovno omejeno na 6 mesecev. Traja od 1. februarja do 31. julija in od 1. avgusta do 31. januarja.

Nakup, enak ali višji od 1 EUR, prinaša pike, ki se zbirajo na računu imetnika kartice.

Primer zbiranja bonitetnih pik:

 • od 1,00 EUR do 1,99 EUR = 1 pika
 • od 2,00 EUR do 2,99 EUR = 2 piki

Skupno število zbranih pik se ob vsakem nakupu izpiše na dokazilu o nakupu (račun). Bonitetne pike se samodejno seštevajo med karticami istega računa. Imetniki Pika kartice lahko stanje zbranih pik kadarkoli preverijo na blagajni.

Boniteta oziroma prihranek Pika kartice je izražen v obliki zbranih bonitetnih pik. Večje število pik prinaša večji prihranek oziroma popust v blagu, kar je razvidno iz preglednice bonitet. Ko dosežete določeno število pik, lahko unovčite vrednost bonitete za izbrani nakup.

Zbrane pike niso prenosljive v naslednje bonitetno obdobje, v katerem se število zbranih pik vrne na 0, tudi v primeru izgubljene ali ukradene kartice.

Reklamacije v zvezi z bonitetnimi pikami je mogoče uveljavljati v roku 8 dni od nakupa ali prejema obvestila o obveznostih. Rešitev reklamacije (npr. storno nakupa) vpliva na spremembo (npr. storno) števila bonitetnih pik, pridobljenih iz naslova tega nakupa, poleg tega pa lahko vpliva tudi na stanje vseh zbranih bonitetnih pik, neodvisno od bonitetnega obdobja, v katerem so bile pike pridobljene ali unovčene. Za reševanje neupravičene reklamacije se zaračunajo nastali stroški po veljavnem ceniku.

Imetniku Pika kartice, ki posluje v skladu s pravili bonitetnega sistema in s pisnim obvestilom izdajatelju ne odpove kartice vsaj mesec dni pred iztekom veljavnosti, izdajatelj kartico avtomatično obnovi: modro Pika kartico za dobo 6 let, zeleno in zlato Pika kartico pa za dobo 4 let. Izdajatelj Pika kartice ne obnovi, če leto pred iztekom veljavnosti na njej ni evidentiranega nakupa. Prav tako je mogoče blokirati ali zavrniti ponovno izdajo Pika kartice prosilcu, ki krši Pravila bonitetnega sistema ali s svojim ravnanjem izdajatelju povzroča dodatne stroške.

Pika kartica je bonitetna kartica namenjena končnemu potrošniku, zato je njena uporaba omejena le za plačevanje nakupov blaga in storitev v obsegih gospodinjske uporabe, ne pa za namene pridobitne in poklicne dejavnosti. Bonitetne pike se na katerokoli Pika kartico pripišejo tudi, če se za način plačila uporabi gotovina ali druga bančna, mednarodna kartica.

Zbiranje pik

Pike prinašajo nakupi živil in izdelkov dnevne oskrbe, oblačil in obutve, športne opreme, nakupi v prodajalnah tehničnega blaga in gradbenega materiala, na prodajnih mestih Intersporta in M Tehnike. Obenem pa lahko zbirate pike tudi pri plačilu hotelskih in drugih storitev v poslovalnicah M holidays in Kompas ter za ponudbo pri drugih partnerjih v sistemu Pika.

Pike je mogoče pridobiti le ob nakupu. Naknaden vpis ni možen.

Bonitetne pike je mogoče pridobiti pri plačilu nakupa s plačilno-kreditno Pika kartico ali ob predložitvi Pika kartice z gotovino, z darilno kartico Mercator in z drugimi plačilno-kreditnimi karticami, vključno z debetnimi.

Pri nakupu na obroke se priznajo bonitetne pike le za vrednost prvega obroka, ki ga imetnik s kartico evidentira na prodajnem mestu na dan sklenitve pogodbe in poravna na dan zapadlosti.

Pri nakupu pnevmatik, darilnih bonov Zvezdar in darilnih paketov Select box kupec prejme enojne pike.

Kdaj ne dobite pik?

Bonitetnih pik ni mogoče pridobiti pri unovčevanju vrednostnih kuponov, pridobljenih na podlagi promocije, z unovčevanjem pik ali pri nakupu goriva na bencinskih servisih Maxen.

Prav tako bonitetnih pik ne podeljujemo v primeru nakupa:

 • transportne embalaže,
 • embalaže blaga,
 • vozovnic,
 • vrednostnih kartic za mobilne telefone,
 • znamk,
 • srečk,
 • parkirnih listkov,
 • vstopnic,
 • tobačnih izdelkov,
 • vinjet,
 • za polnjenje darilne kartice Mercator, darilne kartice Select Box,
 • storitev Klik in dvig,
 • izdelkov na vinotočih,
 • v primeru vračila embalaže – avtomati.

Unovčevanje pik

Unovčenje pik predstavlja popust pri nakupu blaga oziroma storitve. Unovčenje pik lahko izvedete na vseh prodajnih mestih, kjer ste pike lahko zbirali. Na blagajni obvezno opozorite, da boste za plačilo nakupa unovčili pike in napovejte število pik, ki jih želite unovčiti. V primeru, da na kartici ni dovolj pik, bo unovčenje zavrnjeno. Po uspešnem unovčenju prejmete dokazilo o unovčenih pikah. Ob unovčenju bonitetnih pik se unovčeno število pik odšteje od skupnega števila pik.

Vrednost prihranka glede na število zbranih pik:

Število zbranih pik Vrednost prihranka v EUR
250 5
1250 50
3500 210

Za unovčenje so možni vsi večkratniki posameznega števila zbranih pik oziroma vrednosti bonitete.

Primer: Za zbranih 750 pik boste lahko unovčili boniteto v vrednosti 15 EUR.

Na unovčeno vrednost prihranka ni možno pridobiti pik niti jih zamenjati za gotovino ali le delno unovčiti ali z njo polniti darilno kartico Mercator oz. darilno kartico SelectCard.

Mercator ne prevzema odgovornosti za unovčene pike na izgubljenih ali ukradenih karticah. V primeru zamenjave bonitetne Pika kartice (zaradi izgube, kraje, ...) se zaračunajo stroški v obliki unovčenja 100 pik. 

V primeru neporavnanih obveznosti, ob preklicu kartice ali v primeru, da nosilec kartice premine, izgubite pravico do unovčenja vseh bonitetnih pik. Poplačila neporavnanih obveznosti ni mogoče opraviti s pridobljeno boniteto.

Vse informacije vezane na Pika kartico lahko pridobite na brezplačni telefonski številki 080 20 80.

Izdajatelj Pika kartic, Mercator d.o.o., si pridržuje pravico spreminjanja bonitetnih pravil. Vse spremembe so javno objavljene na teh spletnih straneh.

Pravila bonitetnega sistema veljajo enako za vse Pika kartice za fizične osebe.