Zelena Pika

Zelena bonitetna in plačilno-kreditna Pika kartica

Bonitetna in plačilno-kreditna zelena Pika kartica je namenjena Mercatorjevim kupcem, ki želijo svoje nakupe poravnati enkrat mesečno.

S plačilno-kreditno kartico nudimo v Sloveniji možnost nakupov na obroke in poravnavo mesečnih obveznosti na prodajnih mestih brez plačila provizije. Zanjo veljajo Splošna določila za izdajanje in uporabo plačilno-kreditne Pika kartice objavljena na teh spletnih straneh in v zloženki Preprosto prihranim. Pika!

Izdano Pika kartico pošljemo najkasneje v dveh tednih po prejetju v celoti izpolnjene vloge in podpisu Splošnih določil za izdajanje in uporabo. Imetniki zelene kartice imajo možnost prejeti še dodatne kartice.

Prihranek in ugodnosti

Imetniki zelene Pika kartice sodelujejo v zbiranju in unovčenju bonitetnih pik, kar prinese prihranek oziroma popust v blagu. Poleg tega pa imetništvo kartice prinaša dodatne ugodnosti: dodatne pike na določene kategorije ali blagovne znamke in široka ponudba izdelkov, ki jih imetniki kartice kupujejo ugodneje – Pika prihranek.

Za izdajo in uporabo plačilno-kreditne Pika kartice ne zaračunavamo članarine in stroškov poslovanja.

Beleženje plačila in bonitetnih pik

Vsa plačila z zeleno kartico zabeležimo na POS terminalu. Hkrati na kartico zabeležimo tudi novo stanje bonitetnih pik. Informacije o stanju pridobljenih pik in porabi limita na računu kartice lahko imetnik kartice pridobi na Mercatorjevih prodajnih mestih.

Plačilo mesečnih obveznosti

Ob naročilu kartice vam le-to pošljemo najkasneje v dveh tednih. H kartici priložimo dopis, v katerem so vse informacije glede poravnave mesečne obveznosti preko direktne obremenitve. Izdajatelj enkrat mesečno obvešča imetnike kartice o nakupih z obvestilom o obveznostih, ki pomeni nalog za poravnavo. Imetnik lahko izbere elektronsko dostavo obvestila ali dostavo preko pošte, za katero se zaračuna strošek tiskanega obvestila po veljavnem Stroškovniku Pika kartice. Plačilo mesečnih obveznosti za Pika kartico pa je možno tudi brez provizije v vseh živilskih prodajalnah Mercator.

Brezobrestna obročna plačila

Nudimo možnost brezobrestnega plačila do 12 mesecev v hipermarketih, supermarketih in specializiranih prodajalnah za programe kozmetike, tekstila, tehnike, galanterije, izdelkov za gospodinjstvo in igrač ter do 24 obrokov v vseh specializiranih prodajalnah M Tehnike.

Pogodbo za obročno odplačilo do 12 obrokov lahko sklenete po 2 mesecih rednega poslovanja, nad 12 obrokov pa po 4 mesecih rednega poslovanja s Pika kartico.

Bonitetne pike prejmete samo za znesek prvega obroka. Brezobrestno obročno odplačevanje pa ni možno z družinsko plačilno-kreditno Pika kartico.

Mesečni limit

Zelena Pika kartica ima določen limit nakupov. Ta se obnovi oziroma sprosti po knjiženi poravnavi mesečnih obveznosti. V primeru dodatnih - pooblaščenih in družinskih Pika kartic  - je limit vezan tako na nosilno kartico kot tudi na vsako posamezno kartico.

Po nekaj mesecih poslovanja lahko v dogovoru z referentom na brezplačni telefonski številki 080 20 80 sami predlagate višino svojega limita nakupov.

Dodatne plačilno-kreditne kartice

Dodatne plačilno-kreditne kartice se izdajajo le za imetnike plačilno-kreditne Pika kartice. Ne izdajajo se na gotovinsko, modro Pika kartico ali na začasno Pika kartico.

Dodatne kartice se izdajo na pisni predlog imetnika osnovne kartice, ki lahko omeji uporabo limita dodatnih kartic. Za vse obveznosti in stroške, nastale z uporabo dodatnih kartic, je odgovoren imetnik osnovne kartice. Dodatne kartice prenehajo veljati v primeru preklica osnovne kartice ali v primeru smrti imetnika osnovne kartice ali v primeru odpovedi dodatne kartice.

Bonitetne pike se med karticami istega računa po vsakem nakupu samodejno seštevajo. Bonitete in ostale ugodnosti so enake pri vseh plačilno-kreditnih karticah.

Dodatna kartica za pooblaščeno osebo

Dodatno kartico lahko pridobi druga polnoletna oseba. Dodatna kartica se glasi na ime pooblaščene osebe, je neprenosljiva in ima svojo številko.

Dodatna družinska kartica

Za družinsko kartico zaprosi imetnik osnovne kartice, ki je tudi nosilec vseh pravic in obveznosti družinske kartice. Kartica ima svojo številko in glasi na imetnikovo ime s pripisom družina. Na kartici je njegov podpis. Z dodatno družinsko kartico lahko kupuje vsak prinosnik. Pri nakupu se podpis na dokazilu ne primerja s podpisom na kartici. Z družinsko kartico ni mogoče skleniti pogodbe o prodaji blaga na obroke.

Stroški poslovanja Pika kartice

Stroški prvega ali tretjega opomina 2 EUR
Stroški drugega ali četrtega opomina 1 EUR
Stroški direktnih bremenitev (vračila preplačila) 0,8 EUR
Stroški reklamacije za eno dokazilo o nakupu 0,4 EUR
Stroški izgube, kraje ali predčasne zamenjave kartice 2 EUR
Stroški preklica kartice zaradi neporavnanega dolga 4 EUR
Obvestilo o obveznostih v papirni obliki 1 EUR
Stroški kopije mesečnega obvestila 2 EUR

Strošek obvestila v papirni obliki 1,00 EUR se ne zaračuna za elektronsko dostavo obvestila ali kadar potrošnik nima obveznosti iz naslova nakupov v preteklem obdobju, obrokov nakupa, zamudnih obresti, stroškov poslovanja oziroma stanje dolga ali preplačil iz preteklega obdobja ne presega 2,00 EUR.

Strošek opomina se zaračuna v primeru zamude plačila in ne presega dejanskih stroškov izdelave in pošiljanja opomina, hkrati pa tudi ne višine zamudnih obresti.