Kupujte slovensko meso s certifikatom Izbrana kakovost

Zapis je del projekta: Radi imamo domače.

Mercator je prvi trgovec s certifikatom »Izbrana kakovost« za sveže piščančje, goveje in telečje meso. Certifikat je jasno zagotovilo, da v Mercatorju kupujete kakovostno slovensko meso.

mercator izbranakakovost324 324

Certifikat podeljuje slovenska vlada tistim slovenskim pridelkom in živilom, ki imajo posebne lastnosti – te se lahko nanašajo na sestavo kmetijskega pridelka ali živila, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

V Mercatorju tako za vse naše sveže in pakirano piščančje, goveje in telečje meso z oznako Izbrana kakovost zagotavljamo:

  • višjo kakovost,
  • transparentnost in sledljivost porekla mesa od izvora do potrošnika,
  • nadstandardni nadzor,
  • posebne pogoje trženja mesa.

Poiščite prodajalno z mesnico v svoji bližini.

Prodajna mesta