Mercator Vitapur Spletna Stran Banner 1140x400 V1 6

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Opremi svojo spalnico v vrednosti 1000 EUR«

(v nadaljevanju: »Pravila«)

1. ČLEN: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »VELIKA NAGRADNA IGRA: »Opremi svojo spalnico v vrednosti 1000 eur« (v nadaljevanju: »nagradna igra«) je Svilanit Svila, d.o.o. Kamnik, Slovenija (v nadaljevanju: »organizator«).
Nagradno igro je organizator pripravil v sodelovanju s poslovnim partnerjem Mercator d. o. o, davčna številka: SI 45884595, matična številka: 5300231000, s sedežem na naslovu Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana in jo kot organizator tudi operativno vodi. Zbiranje in hranjenje podatkov, ki jih ob prijavi za sodelovanje v aktivnosti organizatorju preko spletnega obrazca posredujejo sodelujoči kandidati, izvaja organizator.

2. ČLEN: TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traja od 22. 9. 2022 do 5. 1. 2023. do 23.59 ure.

3. ČLEN: NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija izdelkov Vitapur EcoSleep.

4. ČLEN: SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Z vsakim nakupom izdelka Vitapur Ecosleep v market trgovinah Mercator, franšizah Mercator in trgovinah M-Tehnike se lahko sodeluje v nagradni igri.

5. ČLEN: KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo:

 • vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre).

Za sodelovanje v nagradni igri mora biti izpolnjen zgoraj omenjeni pogoj. Sodelujoče osebe v nagradni igri se lahko preko e-pošte: podpora@vitapur.si odjavijo od sodelovanja v nagradni igri. V primeru odjave preko e-pošte v zadevo sporočila zapiše »Odjava od nagradne igre: »Opremi svojo spalnico v vrednosti 1000 eur«, v telo sporočila pa svoje osebne podatke (ime, priimek, e-naslov).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati člani komisije za žreb. V primeru, da je izžrebana katera izmed navedenih oseb, se žreb šteje za neveljavnega. V tem primeru se izžreba drug sodelujoči.

6. ČLEN: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri je možno sodelovati na spletni strani www.vitapur.si/nagradna-igra-mercator Sodelujoči lahko obišče tudi spletno stran https://www.mercator.si/projekti/zvestoba-vitapur/nagradna-igra, kjer bo urejena tudi preusmeritev na spletno stran z obrazcem in hkrati objavljena pravila nagradne igre.

 • Sodelujete tako, da obiščete navedeno spletno stran ali poskenirate QR kodo iz zgibanke Vitapur, poslikate račun in oddate svoje podatke (ime in priimek naslov, e-mail in telefonsko številko) v spletni obrazec.
 • Naložite račun, kot dokaz, da je bil opravljen nakup enega izmed izdelkov programa zvestobe Vitapur Ecosleep.
 • V nagradni igri lahko sodeluje le oseba, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ki jih opredeljujejo ta Pravila.
 • Sodelovanje v nagradni igri mora biti opravljeno v času trajanja nagradne igre, ki je opredeljeno v 2. členu teh pravil. Sodelovanja, ki bodo izvršena izven navedenega obdobja, ne bodo upoštevana pri žrebu za nagrade.

7. ČLEN: NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad je sestavljen iz 1 glavne nagrade in 20 stranskih nagrad. Nagrade se bodo podeljevale z žrebom na način, ki je opisan v nadaljevanju.

Glavna nagrada: »Opremi svojo spalnico v vrednosti 1000 eur« (1 glavna nagrada)
*izžrebancu se podelijo darilni boni Vitapur v vrednosti 1000 eur

20 stranskih nagrad:

 • 10 x posteljnina iz satena Svilanit, dim. 140 x 200 cm
 • 10 x celoletna odeja Vitapur, dim. 140 x 200 cm

Od vrednosti nagrade, ki presega 42,00 EUR, bo organizator za izžrebanca plačal akontacijo dohodnine.

Izžrebanec ne more zahtevati nagrade v večjih količinah. Izžrebanec je upravičen le do nagrade, za katero je bil izžreban. Izžrebanec lahko prejme največ eno nagrado. Nagrade ni možno zamenjati za druge storitve ali izdelke. Nagrade niso prenosljive in niso izplačljive v gotovini.

Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

8. ČLEN: UDELEŽBA V NAGRADNI IGRI IN NAGRADNI ŽREB

Od 22. 9. 2022 do 5. 1. 2022 do 23.59 ure bo preko spletnega obrazca, objavljenega na www.vitapur.si/nagradna-igra-mercator potekalo zbiranje prijav, za sodelovanje v nagradni igri.

Skupaj bo izžrebanih 21 prejemnikov nagrad (1 glavne in 20 stranskih nagrad).
V žreb bodo uvrščene vse veljavne prijave, ki bodo opravljene v času trajanja nagradne igre (do datuma žreba v času trajanja nagradne igre) in jih je organizator prejel v času trajanja nagradne igre.

Datum žreba: 12. 1. 2022.

Žrebanje med sodelujočimi bo izvedeno anonimno in naključno. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Datum objavljenih rezultatov žreba: 13. 1. 2022 na spletni strani www.vitapur.si/nagradna-igra-mercator in https://www.mercator.si/projekti/zvestoba-vitapur/nagradna-igra.

Žreb bo opravljen na sedežu organizatorja – Svilanit Svila, d.o.o. Kamnik, Kovinarska cesta 4, Kamnik, Slovenija. Žrebanje ne bo javno. Pri žrebanju bo sodelovala tričlanska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. O poteku žrebanja se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.

V primeru, da se prvotni izžrebanec odpove nagradi ali do nje ni upravičen, se izžreba drugega nagrajenca.

9. ČLEN: RAZGLASITEV IZŽREBANCEV IN SPREJEM NAGRAD

Izžrebane osebe bodo objavljene na spletni strani www.vitapur.si/nagradna-igra-mercator in se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo podatkov (ime in priimek, domači kraj) na spletni strani www.vitapur.si/nagradna-igra-mercator.

Nagrada se ne podeli:

 • če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev, določenih v 5. členu teh Pravil;
 • če se ugotovi, da je sodelujoči sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre;
 • če je izžrebanec v tej nagradni igri že prejel nagrado;
 • če izžrebanec v roku 7 dni od dneva obvestila o žrebu ne posreduje podatkov, potrebnih za izročitev nagrade (davčna številka, pravilen naslov)
 • če izžrebanec organizatorju pisno izjavi na spletni naslov podpora@vitapur.si, da se nagradi odpoveduje.

Datum izročitve nagrade: Organizator bo nagrajencem nagrado odposlal po pošti v 14 dneh od razglasitve na spletni strani www.vitapur.si/nagradna-igra-mercator. Organizator ne odgovarja, če izžrebanec ne more prevzeti ali koristiti nagrade zaradi okoliščin, ki niso odvisne od organizatorja.

10. ČLEN: DAVČNE OBVEZNOSTI

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Ker določene nagrade v tej nagradni igri presegajo zakonsko mejo 42,00 EUR, bo organizator odvedel in plačal akontacijo dohodnine. V primeru, da nagrajenec organizatorju v roku 7 dni od dneva obvestila o žrebu, organizatorju ne sporoči davčno številko, organizator nima več nobenih obveznosti do nagrajenca in se nagrada ne podeli.

11. ČLEN: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (višja sila). Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek spletne strani www.vitapur.si/nagradna-igra-mercator. S trenutkom objave prekinitve nagradne igre na spletni strani se šteje, da so bili o tem obveščeni vsi sodelujoči. Obvestilo o morebitnem nadaljevanju nagradne igre se objavi na spletni strani www.vitapur.si/nagradna-igra-mercator vsaj 3 dni pred nadaljevanjem.

12. ČLEN: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni in se strinjajo, da organizator nagradne igre na podlagi soglasij sodelujočih, od dne prijave za sodelovanje v nagradni igri do preklica, obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, e-mail in telefonsko številko vseh sodelujočih v nagradni igri za obveščanje o rezultatih žrebanja, o različnih marketinških akcijah, popustih, dogodkih, novostih, pridobivanje mnenj kupcev s strani podjetja Svilanit Svila, d.o.o. Kamnik in z njo povezanih družb (Hitex Spanje, d.o.o., AD Vita, d.o.o. , Dollar, d.o.o.). Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva prenehanje obdelave njegovih podatkov za namene trženja za zgoraj navedene namene in izbris njegovih podatkov s pisno zahtevo, ki jo pošlje na elektronski naslov gdpr@vitapur.si ali na naslov Svilanit Svila, d.o.o. KAMNIK, Kovinarska cesta 4, Kamnik s pripisom »GDPR«. V kolikor sodelujoči poda takšno zahtevo pred zaključkom nagradne igre, bo organizator štel, da lahko njegove osebne podatke obdeluje zgolj za namen sodelovanja v nagradni igri skladno s temi pravili (sodelovanje, objava dobitnikov, obveščanje o nagradi, obračun akontacije dohodnine).

Vsi sodelujoči v nagradni igri dovoljujejo pošiljanje marketinških obvestil od istega dne prijave nagradne igre in vse do preklica. S sodelovanjem v tej nagradni igri, so vsi sodelujoči seznanjeni, da organizator lahko obdela navedene osebne podatke, ki so jih podali ob prijavi, v namen sodelovanja v nagradni igri. S sodelovanjem v tej nagradni igri, so vsi nagrajenci seznanjeni, da bodo njihova imena in priimki objavljeni na spletni www.vitapur.si/nagradna-igra-mercator in https://www.mercator.si/projekti/zvestoba-vitapur/nagradna-igra.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni, da organizator za namene žreba nagrade obdela naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, telefonsko številko, elektronski naslov in naslov prebivališča.

Osebni podatki sodelujočih v nagradni igri so varovani v skladu z veljavno zakonodajo in s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov ter vsakokrat veljavno Politiko varstva osebnih podatkov .

Nagrajenci nagradne igre morajo za prejetje nagrade organizatorju podati osebne podatke: ime, priimek, naslov, datum rojstva in svojo davčno številko, če vrednost njihove nagrade presega 42 EUR. Organizator bo prejete podatke uporabil izključno in samo za pošiljanje nagrade ter davčne obveznosti. Osebni podatki nagrajencev se hranijo v skladu s časovnim obdobjem, kot ga določa davčna zakonodaja.

Sodelujoči v nagradni igri lahko sodelovanje kadarkoli prekliče in zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravke, blokiranje in izbris osebnih podatkov ter vložitev pritožbe. Vsak sodelujoči lahko prekliče uporabo osebnih podatkov in njihov izbris z izjavo, ki jo pošlje na gdpr@vitapur.si ali pisno po pošti na naslov Svilanit Svila, d.o.o. Kamnik, Kovinarska cesta 4, Kamnik, Slovenija.

Navedene pravice ter postopki varovanja in obdelave so podrobneje opredeljeni v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani www.vitapur.si.

13. ČLEN: ODGOVORNOST ZA MOREBITNO ŠKODO

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica te nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Organizator ni odgovoren za kakršne koli okvare omrežja, komunikacije, nepopolno delovanje elektronske pošte sodelujočega ali za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete.
Organizator prav tako ni odgovoren za primer, da je sodelujoči v prijavni obrazec vpisal napačen, neveljaven ali nedelujoč elektronski naslov.

14. ČLEN: SPORI IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo rešil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Morebitne spore bo reševalo krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.

15. ČLEN: KONČNE DOLOČBE

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s tem izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi Pravili in z njimi soglaša. Pravila bodo objavljena na spletni strani www.vitapur.si/nagradna-igra-mercator, veljati pa začnejo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.vitapur.si.

V primeru vprašanj v zvezi z nagradno igro nas lahko kontaktirate na podpora@vitapur.si.

V Kamniku, 22. 9. 2022

Obiščite stran aktualnega programa zvestobe Vitapur. 

Več