Banner header vsi na kolo 1140x400px2

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V AKTIVNOSTI »ZAPELJITE V KOLESARSKO SEZONO Z NAGRADAMI BAHRAIN VICTORIOUS«

Uvodne določbe

1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. člen

Nagradna igra poteka v času od 3. 3. do 4. 5. 2022 v vseh trgovinah Mercator in franšiznih prodajalnah Mercator. Nagradna igra bo vezana na tematiko kolesarjenja.

Aktivnost ne velja v Mercator spletni trgovini. Seznam trgovin se nahaja na spletni strani www.mercator.si.

Sodelovanje v aktivnosti

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoj iz 4. člena teh pogojev.

4. člen

Pogoj nakupa, ki velja v vseh živilskih trgovinah Mercator in franšiznih prodajalnah Mercator:

Za vsak nakup izdelka z oznako Moje znamke prejme kupec na koncu računa kodo. Kupec pošlje SMS na številko 4080 na način, da izpiše besedo KOLO, presledek in nato vpiše številke kode iz kupona, ki se nahaja na koncu računa. Cena poslanega SMS je po ceniku operaterja.

Kupon se avtomatično izpiše na blagajnah po nakupu vsaj enega izdelka Moje znamke, ki je vključen v aktivnost. Če hkrati kupite več izdelkov, vključenih v aktivnost, se vam ob nakupu na blagajni prav tako izpiše en sam kupon s kodo.

Kupec s sodelovanjem preko SMS-a dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno poslane kode, pošlje povraten brezplačen SMS z vsebino: “Spoštovani. Vaš kupon je veljaven in vključen v nagradno žrebanje. Želimo vam veliko sreče. Mercator.«

5. člen

Tričlanska komisija bo v žrebanje uvrstila tiste sodelujoče, ki bodo do 4. 5. 2022 (najkasneje do polnoči) oddali pravilno izpolnjen SMS.

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko se prijavi in sodeluje v nagradni igri.

Nagrade

6. člen

Organizator bo nagrajence nagradne igre obvestil telefonsko in jim sporočil, kje in kdaj lahko prevzamejo nagrado oziroma jo na željo nagrajenca dostavijo na dom. Organizator krije stroške dostave na dom.

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

 • 1. nagrada : 2 turistična paketa za dve osebi za ogled zaključka dirke po Franciji julija 2022 z vključenim prevozom, namestitvijo in možnostjo vpogleda v zakulisje dogajanja z ekipo Bahrain Victorius (v vrednosti 1.200 eur/karta)
 • 2. nagrada: 16x kolesa MERIDA Crossway 40, 8 ženskih koles in 8 moških koles (v vrednosti 865,00 eur/kos)
 • 3. nagrada: 10 x čelada Team Bahrain Victorious (v vrednosti 100 eur/kos)
 • 4. nagrada: 100 x jersey Team Bahrain Victorius (v vrednosti 30 eur/kos)
 • 5. nagrada: 200 x bidoni Team Bahrain Victorius (v vrednosti 10 eur/kos)

Nagradno žrebanje

7. člen

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju nagradne igre.

Komisija izvede žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre, in sicer računalniško preko programa za žrebanje naključnih številk.

Zapisnik o žrebanju vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju žrebanja,
 • članih komisije,
 • odločitvah komisije,
 • nagrajencih,
 • uri zaključka žrebanja.
 • Vsak udeleženec lahko v aktivnosti sodeluje večkrat, izžreban pa je lahko samo enkrat.
 • Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Komisija izvede žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre.

Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne.

Ravnanje in odločitve komisije se navedejo v zapisniku.

Prevzem nagrad

8. člen

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje s strani nagrajenca za predajo nagrade, posredovati v roku 7 (sedem) delovnih dni od podane informacije za posredovanje podatkov. Nagrajencu se v telefonskem obvestilu sporoči, katere podatke organizator potrebuje in na kateri naslov jih posreduje. V kolikor podatkov ne posreduje, se nagrada ne podeli.

Žrebanje bo potekalo 5. 5. 2022. Žrebanje ne bo javno. Nagrajence se o prejetju nagrade obvesti najkasneje do 13. 5. 2022. Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.mercator.si najkasneje do 16. 5. 2022.

Nagrajenec se lahko pisno odpove nagradi v roku 3 (dneh) delovnih dni po pošti ali e-pošti, da je izžreban. Nagrajencu javimo telefonsko naslov morebitne odpovedi.

Nagrajenci dovoljujejo javno objavo svojega imena in prvo črko priimka (npr. Janez N.) ter kraja bivanja (npr. Ljubljana) samo za potrebe te nagradne igre na spletni strani www.mercator.si.

Nagrad ni mogoče zamenjati, nagrajenec tudi nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani www.mercator.si.

Davki od nagrad

9. člen

Dobitniki nagrad, katerih vrednost presega 42,00 EUR, so po zakonu davčni zavezanci in so dolžni ob prevzemu nagrade organizatorju sporočiti naslednje podatke: ime in priimek, naslov in davčno številko. V nasprotnem primeru izgubijo pravico do nagrade.

10. člen

Organizator bo od dobitka za nagrajenca skladno z veljavno zakonodajo obračunal in plačal akontacijo dohodnine. Prejemniku nagrade se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

Zaključek nagradne igre

11. člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo aktivnosti, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja vsaj 5 let.

12. člen

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Varstvo osebnih podatkov

13. člen

Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene te nagradne igre, za katere so bili pridobljeni. Organizator vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov je podrobneje opisano v Politiki varstva osebnih podatkov v nagradni igri ZAPELJITE V KOLESARSKO SEZONO Z NAGRADAMI BAHRAIN VICTORIOUS, ki se nahajajo na spletni strani  www.mercator.si/projekti/zapeljite-v-kolesarsko-sezono.

14. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 3. 3. 2022 . V času trajanja aktivnosti so pravila na vpogled na spletnih straneh www.mercator.si/projekti/zapeljite-v-kolesarsko-sezono.

Poslovni sistem Mercator, d.d.