MERCATOR LANDING PAGE ZZP 1140x402

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V AKTIVNOSTI »ZALET ZA POLET«

UVODNE DOLOČBE 

1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni sistem Mercator d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. člen

Nagradna igra poteka v času od 4. 1. 2024 do 14. 2. 2024 v vseh trgovinah Mercator (ne velja v franšiznih prodajalnah in spletni trgovini Mercator). Seznam trgovin se nahaja na spletni strani www.mercator.si.

 

SODELOVANJE V AKTIVNOSTI 

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoj iz 4. člena teh pogojev.

4. člen

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je nakup v katerikoli živilski trgovini Mercator, in sicer:   

Ob nakupu nad 10 EUR ali ob nakupu izdelkov z oznako »Zalet za polet« kupec na koncu računa prejme 1 (en) nagradni kupon, ki ga izpolni s svojimi osebnimi podatki. Pravilno izpolnjen nagradni kupon nato odda v skrinjico za žrebanje, ki se nahaja v bližini blagajne. Velja samo originalni nagradni kupon z računa.

5. člen

V žrebanje se uvrsti vse sodelujoče, ki bodo do 14. 2. 2024 do zaprtja prodajaln oddali pravilno izpolnjen nagradni kupon v skrinjico za žrebanje po posameznih trgovinah. Žrebanje bo potekalo javno, dne 1. 3. 2024, v Mercator Hipermarketu Šiška, Ljubljana.

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko se prijavi in sodeluje v nagradni igri.

 

NAGRADE 

6. člen

Organizator bo nagrajence nagradne igre obvestil telefonsko in jim po  pošti (priporočeno) posredoval žigosan darilni bon za prevzem nagrade.

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

  • 1 x bon za Družinske smučarske počitnice po izbiri s Kompas/M holidays v vrednosti 2.000 EUR + 1 x bon za 4 x smuči Elan v vrednosti 2.000 EUR
  • 74 x bon za smuči Elan po izbiri v vrednosti 500 EUR/1 komplet

Organizator bo nagrajencem nagradne igre izročil bone, ki za nagrajenca predstavljajo uraden dokument. Boni so označeni z edinstveno zaporedno številko. Nagrajenec glavne nagrade bo po prejemu bona za turistični aranžma po izbiri v organizaciji Kompas d.o.o. le tega unovčil v eni izmed poslovalnic M holidays/Kompas, za prevzem  smuči pa bo bon unovčil v Trgovini Elan d.o.o., Begunje na Gorenjskem 1, Begunje. Ostali nagrajenci bodo bon za prevzem  smuči Elan unovčili  v Trgovini Elan d.o.o., Begunje na Gorenjskem 1, Begunje. Nagrajenci lahko sami izberejo model smuči.  Bon je možno unovčiti enkrat, izključno v enkratnem znesku do omenjene vrednosti.  V kolikor znesek izbranega turističnega aranžmaja ali smuči Elan presega vrednost bona, nagrajenec razliko doplača, če je vrednost izbranega turističnega aranžmaja ali smuči Elan manjša od vrednosti bona, se razlika ne vrača. Bon ni prenosljiv in ga ni možno zamenjati za gotovino. Ob plačilu turističnega aranžmaja z bonom nagrajencu ne pripadajo bonitetne pike na Pika kartici. Bon je možno unovčiti (v celotni in enkratni vrednosti) najkasneje do 31. 12. 2024.

 

NAGRADNO ŽREBANJE

7. člen

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju nagradne igre. Na žrebanju bo prisoten notar, ki pripravi zapisnik o poteku žrebanja.

Komisija izvede žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre, in sicer javno v Mercator Hipermarket Šiška, Ljubljana.

Zapisnik o žrebanju vsebuje podatke o:

  • datumu, uri in kraju žrebanja,
  • članih komisije,
  • odločitvah komisije,
  • nagrajencih,
  • uri zaključka žrebanja.

Izid žrebanja je naključen. Kuponi iz vseh zbiralnih škatel (iz trgovin) se bodo prenesli v večji boben, iz katerega se bodo kuponi fizično jemali ven.

Vsak udeleženec lahko v aktivnosti sodeluje večkrat, izžreban pa je lahko samo enkrat. V primeru, da je izžreban isti nagrajenec večkrat, je nagrajenec upravičen le do ene nagrade.  Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. Komisija izvede žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. Ravnanje in odločitve komisije se navedejo v zapisniku. Izid žrebanja je naključen.

 

PREVZEM NAGRAD 

8. člen

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje s strani nagrajenca za predajo nagrade, posredovati v roku 7 (sedem) delovnih dni od podane informacije za posredovanje podatkov. Nagrajencu se v telefonskem obvestilu sporoči, katere podatke organizator potrebuje in na kateri naslov jih posreduje. V kolikor podatkov ne posreduje, se nagrada ne podeli.

Žrebanje bo potekalo 1. 3. 2024. Žrebanje bo javno. Nagrajence se o prejetju nagrade obvesti najkasneje do 8.3.2024. Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.mercator.si najkasneje do 12. 3. 2024.

Nagrajenec se lahko pisno odpove nagradi v roku 3 (dneh) delovnih dni po pošti ali e-pošti, da je izžreban.

Nagrajenci dovoljujejo javno objavo svojega imena in prvo črko priimka (npr. Janez N.) ter kraja bivanja (npr. Ljubljana) samo za potrebe te nagradne igre na spletni strani www.mercator.si.

Nagrad ni mogoče zamenjati, nagrajenec tudi nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Seznam nagrajencev se posreduje  tudi na Kompas d.o.o. in Elan d.o.o., ker nagrajenci tam prevzamejo nagrade.

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani www.mercator.si.

 

DAVKI OD NAGRAD

9. člen

Dobitniki nagrad, katerih vrednost presega 42,00 EUR, so po zakonu davčni zavezanci in so dolžni ob prevzemu nagrade organizatorju sporočiti naslednje podatke: ime in priimek, naslov in davčno številko. V nasprotnem primeru izgubijo pravico do nagrade.

10. člen

Organizator bo od dobitka za nagrajenca skladno z veljavno zakonodajo obračunal in plačal akontacijo dohodnine. Prejemniku nagrade se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

 

ZAKLJUČEK NAGRADNE IGRE 

11. člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo aktivnosti, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja vsaj 5 let.

12. člen

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

13. člen

Varstvo osebnih podatkov je podrobneje opisano v Politiki varstva osebnih podatkov v nagradni igri Zalet za polet, ki se nahajajo na spletni strani www.mercator.si.

 

KONČNA DOLOČBA 

14. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 4. 1. 2024. V času trajanja aktivnosti so pravila na vpogled na spletnih straneh www.mercator.si.

 

 

Poslovni sistem Mercator d.o.o.