Banner Nagradna igra skoki 1140x400px 2023 01 27

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V AKTIVNOSTI »Pri najboljšemu sosedu LAHKO do nagrad«

Uvodne določbe

1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni sistem Mercator d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. člen

Nagradna igra poteka v času od 26. 1. 2022 do 15. 2. 2023 v vseh trgovinah Mercator in franšiznih prodajalnah Mercator. Nagradna igra bo potekala v obdobju trajanja zimskih olimpijskih iger v Pekingu in se nanaša tudi na to tematiko, saj so v nadaljevanju tudi vse nagrade povezane z zimskimi športi.
Aktivnost ne velja v Mercator spletni trgovini. Seznam trgovin se nahaja na spletni strani www.mercator.si.

Sodelovanje v aktivnosti

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoj iz 4. člena teh pogojev.

4. člen

Pogoj nakupa, ki velja v vseh živilskih trgovinah Mercator in franšiznih prodajalnah Mercator:

Za vsak nakup izdelka z oznako Moje znamke prejme kupec na koncu računa kodo. Kupec pošlje SMS na številko 051440880 na način, da izpiše besedo ZIMA, presledek in nato vpiše številke kode iz kupona, ki se nahaja na koncu računa. Cena poslanega SMS je po ceniku operaterja.

Kupon se avtomatično izpiše na blagajnah po nakupu vsaj enega izdelka Moje znamke, ki je vključen v aktivnost. Če hkrati kupite več izdelkov, vključenih v aktivnost, se vam ob nakupu na blagajni prav tako izpiše en sam kupon s kodo.

Kupec s sodelovanjem preko SMS-a dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno poslane kode, pošlje povraten brezplačen SMS z vsebino: Spostovani. Vaš kupon je veljaven in vkljucen v nagradno zrebanje. Želimo vam veliko srece. Mercator. SMS je brezplacen.

5. člen

Tričlanska komisija bo v žrebanje uvrstila tiste sodelujoče, ki bodo do 15. 2. 2023 (najkasneje do polnoči) oddali pravilno izpolnjen SMS.

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko se prijavi in sodeluje v nagradni igri.

Nagrade

6. člen

Organizator bo nagrajence nagradne igre obvestil telefonsko, preko SMS sporočila. Nagrajenec s povratnim SMSom sporoči podatke za potrebe dostave nagrade, in sicer ime in priimek, naslov, kraj. V kolikor je nagrada vredna nad 42 eur, tudi davčno številko. Nagrade bodo nagrajencem posredovane po pošti na dom. Organizator krije stroške dostave na dom.

Prevzem 1 in 2.. nagrade (snowboard Freeride Fancy Firefly in tekaške klasične smuči McKinley) bo potekalo izključno v izbranih trgovinah Intersport, po predhodnem dogovoru o prevzemu, do vključno 31.3.2023. V kolikor nagrajenec nagrade do 31.3.2023 ne prevzame se le ta ne podeli.

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

 • 5x snowboard Freeride Fancy Firefly (1x š144, 2x š148, 2x š152 = 199,99 eur/kos)
 • 10x tekaške klasične smuči McKinley (3x š170, 5x š177, 2x š184 = 119,99 eur/kos)
 • 20x smučarsko spodnje perilo McKinley (5x L črna-moška, 5x L petrol-moška, 7x črna št.40 ženska, 3x roza št.40 ženska = 29,99 eur/kos)
 • 40x smučarske rokavice Reusch (moške, 10x št.7, 10x št.8, 10x št.9, 10x št.10 = 39,99 eur/kos)
 • 100x smučarske nogavice McKinley (2 kos, ženske, 50x št. 39-41, 50x št.42-44 = 13,99 eur/kos)
 • 100x naglavni trak McKinley (Gabriele,50x roza, 50x mornarsko modra = 9,99 eur/kos)

Nagradno žrebanje

7. člen

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju nagradne igre.

Komisija izvede žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre, in sicer računalniško preko programa za žrebanje naključnih številk.
Zapisnik o žrebanju vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju žrebanja,
 • članih komisije,
 • odločitvah komisije,
 • nagrajencih,
 • uri zaključka žrebanja.

Vsak udeleženec lahko v aktivnosti sodeluje večkrat, izžreban pa je lahko samo enkrat.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Komisija izvede žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre.

Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne.

Ravnanje in odločitve komisije se navedejo v zapisniku.

Prevzem nagrad

8. člen

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje s strani nagrajenca za predajo nagrade, posredovati v roku 7 (sedem) delovnih dni od podane informacije za posredovanje podatkov. Nagrajencu se v telefonskem obvestilu sporoči, katere podatke organizator potrebuje in na kateri naslov jih posreduje. V kolikor podatkov ne posreduje, se nagrada ne podeli.

Žrebanje bo potekalo 20. 2. 2023 in 21. 2. 2023. Žrebanje ne bo javno. Nagrajence se o prejetju nagrade obvesti najkasneje do 24. 2. 2023. Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.mercator.si najkasneje do 1. 3. 2023 oziroma do javljenja vseh podatkov nagrajencev.

Nagrajenec se lahko pisno odpove nagradi v roku 3 (dneh) delovnih dni po pošti ali e-pošti, da je izžreban. Nagrajencu javimo telefonsko naslov morebitne odpovedi.

Nagrajenci dovoljujejo javno objavo svojega imena in prvo črko priimka (npr. Janez N.) ter kraja bivanja (npr. Ljubljana) samo za potrebe te nagradne igre na spletni strani www.mercator.si.

Nagrad ni mogoče zamenjati, nagrajenec tudi nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani www.mercator.si.

Davki od nagrad

9. člen

Dobitniki nagrad, katerih vrednost presega 42,00 EUR, so po zakonu davčni zavezanci in so dolžni ob prevzemu nagrade organizatorju sporočiti naslednje podatke: ime in priimek, naslov in davčno številko. V nasprotnem primeru izgubijo pravico do nagrade.

10. člen

Organizator bo od dobitka za nagrajenca skladno z veljavno zakonodajo obračunal in plačal akontacijo dohodnine. Prejemniku nagrade se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

Zaključek nagradne igre

11. člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo aktivnosti, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja vsaj 5 let.

12. člen

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Varstvo osebnih podatkov

13. člen

Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene te nagradne igre, za katere so bili pridobljeni. Organizator vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov je podrobneje opisano v Politiki varstva osebnih podatkov v nagradni igri Pri najboljšemu sosedu LAHKO sodelujete v zimski nagradni igri, ki se nahajajo na spletni strani www.mercator.si.

Končna določba

14. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 26. 1. 2023. V času trajanja aktivnosti so pravila na vpogled na spletnih straneh www.mercator.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.

Nazaj na nagradno igri "Z mojimi znamkami do nove smučarske opreme"

Na nagradno igro