Splošni pogoji sodelovanja in pravila za pridobitev nagrade v aktivnosti "Nogomet"

UVODNE DOLOČBE

1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba aktivnosti NOGOMET (v nadaljevanju »aktivnost«), ki jo organizira Poslovni sistem Mercator d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. člen

Aktivnost poteka v času od 30. 5. 2024 do 15. 6. 2024 (najkasneje do polnoči) oz. do odprodaje vse zaloge v hipermarketih Mercator (ne velja v ostalih živilskih prodajalnah Mercator, franšiznih prodajalnah in spletni trgovini Mercator). Seznam trgovin se nahaja na spletni strani www.mercator.si.

 

SODELOVANJE V AKTIVNOSTI IN NAGRADA

3. člen

V aktivnosti lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoj iz 4. člena teh pogojev.

4. člen

Pogoj za sodelovanje v aktivnosti je nakup TV Vivax model 58UHD10K, po ceni 379,99 EUR. V ponudbi ne velja aktivnost dvojnih in trojnih pik, prav tako ni mogoče unovčiti 25 % popusta na izbrani izdelek, velja pa 10 % vikend popust, v hipermarketih Mercator v času trajanja aktivnosti, in sicer:   

Kupec, ki ob nakupu TV Vivax model 58UHD10K izpolni svoje osebne podatke, elektronski naslov in številko računa (npr. 16010-1-130448 / trgovina – blagajna – številka računa) v spletni obrazec, ki je objavljen na spletni strani Mercator (https://www.mercator.si/projekti/srcno-nasi/osvojite-televizor-vivax/) ter se s potrditvenim gumbom strinja, da želi sodelovati, lahko sodeluje v aktivnosti.

Vsak kupec, ki bo v spletni obrazec posredoval številko računa, iz katerega bo razvidno, da je kupil TV Vivax model 58UHD10K ter svoje osebne podatke, prejme povrnjen znesek v višini kupnine za kupljen TV na darilno kartico Mercator najkasneje do 31. 7. 2024, vendar samo v primeru zmage nogometne reprezentance Slovenije nad nogometno reprezentanco Danske. Tekma med obema reprezentancama se bo odigrala v nedeljo, 16. 6. 2024.

Če nogometna reprezentanca Slovenije izgubi ali izenači tekmo proti Danski, se kupnina za kupljen TV Vivax model 58UHD10K ne podeli. Prav tako kupec TV Vivax model 58UHD10K ne more vrniti v prodajalno in zahtevati kupnino nazaj v tem primeru.

V aktivnosti lahko kupec sodeluje z 1 računom in na njem zavedenim nakupom 1 TV Vivax model 58UHD10K. Kupec mora shraniti originalni izvod računa.

5. člen 

V aktivnost se uvrsti vse sodelujoče, ki bodo do 15. 6. 2024 (najkasneje do polnoči) pravilno izpolnili obrazec na spletni strani (https://www.mercator.si/projekti/srcno-nasi/osvojite-televizor-vivax/).

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri.

V aktivnosti ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil, ki so določeni za to aktivnost. Šteje se, da je udeleženec aktivnosti pravila sprejel s tem, ko izpolni spletni obrazec in sodeluje v aktivnosti.

 

KOMISIJA 

6. člen

Komisija je sestavljena iz treh članov, ki so zaposleni pri organizatorju. Izmed članov komisije se določi predsednika.

Komisija bo v času trajanja aktivnosti redno spremljala potek izpolnjevanja spletnih obrazcev vseh, ki so sodelovali v aktivnosti ter preverila njihove številke računov oziroma, da so res kupili TV Vivax model 58UHD10K.

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

7. člen

Po koncu aktivnosti bodo kupci obveščeni s sporočilom na elektronski naslov, ki ga bodo oddali na obrazcu na spletni strani.

 

PREVZEM KUPNINE

8. člen

V primeru zmage nogometne reprezentance Slovenije nad nogometno reprezentanco Danske bo kupcu povrnjen znesek kupnine prejel naložen na Darilno kartico Mercator, ki jo bo prejel do 31. 7. 2024 priporočeno s povratnico. Darilna kartico Mercator kupec lahko unovči v Mercatorjevih živilskih prodajalnah.

 

DAVKI OD NAGRAD 

9. člen 

Dobitniki nagrad, katerih vrednost presega 42,00 EUR, so po zakonu davčni zavezanci in so dolžni ob prevzemu nagrade organizatorju sporočiti naslednje podatke: ime in priimek, naslov in davčno številko. V nasprotnem primeru izgubijo pravico do nagrade.

10. člen 

Organizator bo od dobitka za nagrajenca skladno z veljavno zakonodajo obračunal in plačal akontacijo dohodnine. Prejemniku nagrade se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

 

ZAKLJUČEK AKTIVNOSTI

11. člen 

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo aktivnosti, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja vsaj 2 leti.

12. člen 

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 

STRINJANJE S PRAVILI NAGRADNE IGRE IN OBJAVA PODATKOV

13. člen

Z izpolnitvijo obrazca na spletni strani (https://www.mercator.si/projekti/srcno-nasi/osvojite-televizor-vivax/) in s posredovanjem podatkov vsak udeleženec nagradne igre privoli v sodelovanje in potrjuje, da so vsi navedeni podatki resnični. Prav tako potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji sodelovanja in se z njimi strinja.

 

VIŠJA SILA

14. člen

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

 

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA 

15. člen

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo sodelujoči utrpeli v zvezi z njihovim sodelovanjem.

Organizator ne odgovarja za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v aktivnosti in posledično ne pridobitev nagrade.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV       

16. člen 

Varstvo osebnih podatkov je podrobneje opisano v Politiki varstva osebnih podatkov v aktivnosti, ki se nahajajo na spletni strani www.mercator.si.

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če:

  • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih, ali je sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji aktivnosti,
  • pogojev za prejem nagrade ne izpolnjuje nihče od udeležencev.

18. člen

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z aktivnostjo oziroma uporabo teh pravil in pogojev aktivnosti je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Udeleženci aktivnosti sami krijejo vse stroške sodelovanja v aktivnosti.

19. člen

O sporih, nastalih v zvezi z natečajem, ki jih s sodelujočimi ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

KONČNA DOLOČBA 

20. člen 

Pravila aktivnosti pričnejo veljati z dnem 30. 5. 2024. V času trajanja aktivnosti so pravila na vpogled na spletnih straneh www.mercator.si. Organizator si pridržuje pravico, da po potrebi spreminja in dopolnjuje te splošne pogoje, pri čemer takšne spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave. 

 

Poslovni sistem Mercator d.o.o.

Nazaj na aktivnost. 

Nazaj