Banner Hot Whels M 1140x400px 2026.12.12

Velika nagradna igra Hot Wheels

Splošni pogoji sodelovanja in pravila za pridobitev nagrade v nagradni igri "Velika nagradna igra Hot Wheels"

Uvodne določbe

1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni sistem Mercator d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. člen

Nagradna igra poteka v času od 12. 12. do 19. 12. 2022 do 23:59 na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/hot-wheels/.

Sodelovanje v aktivnosti

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije, ki preko spletnega obrazca, ki se nahaja na https://www.mercator.si/projekti/hot-wheels/, pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje, ki se glasi: »Naštejte 3 prevozna sredstva, ki jih najdemo v zbirki Hot Wheels igrač« ter preko spletnega obrazca označijo, da se strinjajo s temi splošnimi pogoji nagradne igre ter Politiko varstva osebnih podatkov te nagradne igre.

4. člen

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre.

5. člen

Tričlanska komisija bo v žrebanje uvrstila vse sodelujoče, ki bodo do 19. 12. 2022 do 23:59 preko spletnega obrazca oddali pravilni odgovor na nagradno vprašanje.

6. člen

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri.

Nagrade

7. člen

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

 • 1 x HOT WHEELS MONSTER T-REX ARENA VULKAN, v vrednosti 259,99 EUR,
 • 1 x HOT WHEELS CITY OGNJENI SPOPAD, v vrednosti 59,99 EUR,
 • 1 x HOT WHEELS CITY VULKANIZERSTVO, v vrednosti 54,99 EUR,
 • 5 x HOT WHEELS TOVORNJAK Z LUPINGOM, v vrednosti 39,99 EUR,
 • 2 x HOT WHEELS MONSTER SET, v vrednosti 34,99 EUR,
 • 2 x HOT WHEELS CITY SET PROGA, v vrednosti 34,99 EUR,
 • 4 x HOT WHEELS CITY ZMAJEVO ŽRELO, v vrednosti 28,99 EUR,
 • 5 x HOT WHEELS MONSTER RAZBIJALEC, v vrednosti 19,99 EUR,
 • 13 x HOT WHEELS SET 5 AVTOMOBILČKOV, v vrednosti 16,99 EUR,
 • 13 x HOT WHEELS SET 3 AVTOMOBILČKOV, v vrednosti 9,99 EUR,
 • 3 x HOT WHEELS LETALO, v vrednosti 5,99 EUR.

Prevzem nagrad

8. člen

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili.

Organizator bo nagrajence obvestil preko elektronskega sporočila na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v spletnem obrazcu, najkasneje 3 delovne dni po žrebanju.

9. člen

Organizator se bo preko elektronske pošte z nagrajenci dogovoril vse potrebno glede prevzema nagrad ter plačila akontacije dohodnine, ki jo bo v imenu tistih nagrajencev, ki bodo prejeli nagrade v vrednosti več kot 42 EUR, plačal organizator.

10. člen

Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.mercator.si najkasneje do 22. 12. 2022.

11. člen

Nagrajenci, ki prejmejo nagrade v vrednosti več, kot 42 EUR, morajo najkasneje do 31. 12. 2022 organizatorju odgovoriti na njegovo elektronsko sporočilo o prejemu nagrade in posredovati svojo davčno številko, potrebno za plačilo akontacije dohodnine od prejete nagrade. Če tega ne storijo do 31. 12. 2022, izgubijo pravico do nagrade.

Nagrada se v tem primeru ne podeli.

Nagradno žrebanje

12. člen

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju nagradne igre, in sicer dne 20. 12. 2022. Žrebanje ne bo javno.

13. člen

Komisija izvede žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre, in sicer računalniško preko programa za žrebanje naključnih številk.
Zapisnik o žrebanju vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju žrebanja,
 • članih komisije,
 • odločitvah komisije,
 • nagrajencih,
 • uri zaključka žrebanja.

14. člen

Vsak udeleženec lahko v aktivnosti sodeluje večkrat, izžreban pa je lahko samo enkrat.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Komisija izvede žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre.

Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne.

Ravnanje in odločitve komisije se navedejo v zapisniku.

15. člen

Nagrajenec se lahko pisno odpove nagradi v roku 3 (dneh) delovnih dni po pošti ali e-pošti.

16. člen

Nagrajenci dovoljujejo javno objavo svojega imena in prvo črko priimka (npr. Janez N.) ter kraja bivanja (npr. Ljubljana) samo za potrebe te nagradne igre na spletni strani www.mercator.si.

17. člen

Nagrad ni mogoče zamenjati, nagrajenec tudi nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih.

18. člen

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

19. člen

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

20. člen

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani www.mercator.si.

Davki od nagrad

21. člen

Nagrajenci, katerih vrednost presega 42,00 EUR, so po zakonu davčni zavezanci in so dolžni pred prevzemom nagrade organizatorju preko elektronskega sporočila sporočiti svojo davčno številko. V nasprotnem primeru izgubijo pravico do nagrade.

22. člen

Organizator bo od dobitka za nagrajenca skladno z veljavno zakonodajo obračunal in plačal akontacijo dohodnine. Prejemniku nagrade se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

Zaključek nagradne igre

23. člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo aktivnosti, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja 30 dni po zaključku nagradne igre, dokumentacija nagrajencev pa se hrani 10 let.

24. člen

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Varstvo osebnih podatkov

25. člen

Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene te nagradne igre, za katere so bili pridobljeni. Organizator vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov je podrobneje opisano v Politiki varstva osebnih podatkov v »Veliki nagradni igri Hot Wheels«, ki se nahajajo na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/hot-wheels/.

Končna določba

26. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 12. 12. 2022. V času trajanja aktivnosti so pravila na vpogled na spletni stranhttps://www.mercator.si/projekti/hot-wheels/.

 

 

V Ljubljani, 12. 12. 2022                                                         Poslovni sistem Mercator d.o.o.