Obročno odplačevanje s Pika kartico

Še nimate Pika kartice?

Naročilo kartice

Olajšajte si nakup

 

Imetniki zelene ali zlate Pika kartice lahko brez obresti in stroškov nakupe odplačujete obročno. Tako bodo nakup novega televizorja v M Tehniki, rezervacija dopusta v M Holidays ali nakup ozimnice veliko lažje izvedljivi. V trgovinah M Tehnika lahko izberete plačilo na do 24 obrokov, v Mercatorjevih živilskih prodajalnah in na ostalih Mercatorjevih prodajnih mestih pa do 12 obrokov.

Dobro je vedeti

Nakup na obroke je v celoti brezplačen. Prodajna mesta, ki nudijo prodajo blaga na obroke s Pika kartico, imajo na vidnem mestu objavljene pogoje za prodajo blaga na obroke: vrsta blaga, ki ga je možno kupiti na obroke, število obrokov ter najnižji znesek nakupa in obroka za sklenitev pogodbe, pa tudi obvestilo o vrednostnih popustih, ki pri določenem obročnem odplačilu ne veljajo.
Obročno odplačevanje lahko izberete:

  • v Mercatorjevih specializiranih prodajalnah,
  • v Hipermarketih in Supermarketih za programe galanterije in kozmetike, tehnike in tekstila, ter akcijske ponudbe, kot je npr. ozimnica,
  • pri partnerjih v sistemu Pika kartice, kjer veljajo enaki ali posebni pogoji, objavljeni na njihovih prodajnih mestih,
  • v M Tehniki in M Holidays (tudi na spletu).

Maksimalni znesek vseh nakupov na obroke je 12-kratnik mesečnega limita oziroma največ 10.000 EUR neodplačanih Pika obveznosti. Če torej nameravate opraviti večji nakup na obroke, vam svetujemo, da si predhodno zagotovite zadosten limit. O višini limita ste obveščeni z mesečnimi obvestili, za njegovo povišanje pa se lahko dogovorite na brezplačni telefonski številki 080 20 80 ali pisno po pošti ali elektronski pošti. 
Na obroke lahko opravite največ 10 nakupov.

Obročni nakup ni možen z družinsko Pika kartico. Kaj pa pike? Tudi pri obročnem plačilu jih boste prejeli, vendar le za prvi obrok, ki mora biti višji ali enak naslednjim obrokom. Podrobnejša določila obročnega poslovanja s plačilno-kreditnimi Pika karticami (zelena in zlata Pika kartica) so opredeljena v pogodbi o prodaji na obroke s Pika kartico, zato jih skrbno preberite pred podpisom.

Sklenitev pogodbe za obročno odplačevanje

Pogodbo za obročno odplačevanje sklenete kar na prodajnem mestu preko POS terminala, pri spletnih nakupih v M Holidays in M Tehnika pa na spletu.

Osnovni pogoji za odobritev obročnega odplačevanja

Pogodbo za obročno odplačevanje do 12 obrokov lahko sklenejo imetniki, ki s Pika kartico poslujejo vsaj 2 meseca (od izdaje kartice), pri izbiri od 12 do 24 obrokov pa vsaj 4 mesece. Pred sklenitvijo pogodbe bomo preverili, da nimate blokiranega limita nakupov, ne presegate omejitev nakupa na obroke in imate v sistemu knjižene vse zapadle obveznosti. V primeru nerednih plačil lahko imetniku kartice omejimo ali blokiramo uporabo kartice.
Za plačila z izbiro do 12 obrokov je najnižji znesek nakupa blaga na obroke 100 EUR, najnižji znesek obroka pa 20 EUR.
Pri plačilih od 12-24 obrokov pa je najmanjši znesek obroka 40 EUR. Pri 24 obrokih to pomeni, da je najnižji skupni znesek pogodbe 960 EUR.

Postopek za predčasno poplačilo kupnine

V času trajanja pogodbe se lahko kadarkoli odločite za predčasno poplačilo preostanka kupnine. Tudi pri tem vam ne bomo zaračunali nobenih obresti ali stroškov.
Za predčasno poplačilo preprosto  izpolnite Zahtevek za saldacijo in predčasno poplačilo kupnine, določene s pogodbo o prodaji blaga na obroke, in ga pošljete  na naslov Mercator, d.d., Kontaktni center, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@mercator.si pod oznako Zahtevek za saldacijo.
Na osnovi prejetega zahtevka bomo opravili saldacijo pogodbe. Z naslednjim rednim mesečnim obvestilom boste prejeli tudi obvestilo o obračunanih zapadlih obrokih, ki je dokončno. 
Predčasnega poplačila nakupa na obroke ni mogoče preklicati ali ponovno obnoviti v plačilo na obroke. Imetnik kartice je v skladu s 7. členom Splošnih pogojev dolžan poravnati obračunane obveznosti z naslova Pika kartice.

Informativni izračun preostanka kupnine

Višino preostanka kupnine lahko izračunate na podlagi informacije na mesečnem obvestilu o poslovanju s Pika kartico tako, da vrednost obroka pomnožite s številom neobračunanih obrokov. 
Primer: 2/10 pomeni, da je na tem obvestilu obračunan drugi obrok od skupno desetih. Za izračun preostale kupnine znesek obroka pomnožite s številom neobračunanih obrokov, torej 8. 
Vrednost posameznega obroka je od drugega do zadnjega obroka enaka.