Obročno odplačevanje

Obročno odplačevanje

Pika kartica brez obresti in stroškov omogoča nakupe na do 24 obrokov v tehničnih prodajalnah M Tehnika in do 12 obrokov v Mercatorjevih živilskih prodajalnah in ostalih Mercatorjevih prodajnih mestih.

Splošne informacije

Nakup na obroke je v celoti brezplačen - izdajatelj vam ne bo zaračunaval nobenih obresti ali kakršnihkoli drugih stroškov. Pri obročnem odplačevanju bonitetne pike prejmete le za prvi obrok, ki mora biti višji ali enak naslednjim obrokom. Maksimalni znesek vseh nakupov na obroke je 12-kratnik mesečnega limita oziroma največ 10.000 EUR neodplačanih Pika obveznosti. Maksimalno število nakupov na obroke je 10. V primeru nerednih plačil pa lahko izdajatelj imetniku kartice to uporabo tudi omeji.

Če torej nameravate opraviti večji nakup na obroke, vam svetujemo, da si predhodno zagotovite zadosten limit. O višini limita ste obveščeni z mesečnimi obvestili, za njegovo povišanje pa se lahko dogovorite na brezplačni telefonski številki 080 20 80 v času uradnih ur, ali pisno po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Podrobnejša določila obročnega poslovanja s plačilno-kreditnimi Pika karticami (zelena in zlata Pika kartica) so opredeljena v dokumentu Členi pogodbe o prodaji na obroke s Pika kartico.

Pogodba za sklenitev obročnega odplačevanja:

Pogodbo za obročno odplačevanje sklenete na prodajnem mestu preko POS terminala:

 • v Mercatorjevih specializiranih prodajalnah,
 • v Hipermarketih in Supermarketih za programe galanterije in kozmetike, tehnike in tekstila, ter akcijske ponudbe, kot je npr. ozimnica,
 • pri partnerjih v sistemu Pika kartice, kjer veljajo enaki ali posebni pogoji objavljeni na njihovih prodajnih mestih,
 • v spletni trgovini M Tehnika,
 • v M holidays spletna rezervacija.

Pogoji za prodajo blaga na obroke

Prodajna mesta, ki nudijo prodajo blaga na obroke s Pika kartico, imajo na vidnem mestu objavljene pogoje za prodajo blaga na obroke:

 • vrsta blaga, ki ga je možno kupiti na obroke,
 • število obrokov ter najnižji znesek nakupa in obroka za sklenitev pogodbe,
 • obvestilo o vrednostnih popustih, ki pri določenem obročnem odplačilu ne veljajo,
 • način plačila: plačilno-kreditna (zelena, zlata) Pika kartica, ki glasi na osebno ime (in ne kartica, ki glasi na družino). Največji znesek mesečnega obroka omejuje limit na kartici,
 • omejitev nakupa na obroke: maksimalna vrednost Pika nakupov na obroke je 12-kratnik mesečnega limita oziroma največ 10.000 EUR neodplačanih Pika obveznosti; maksimalno število nakupov na obroke je 10.

Do 12 obrokov

Pogodbo za obročno odplačevanje do 12 obrokov lahko sklenejo imetniki, ki s Pika kartico poslujejo vsaj 2 meseca (od izdaje kartice), nimajo blokiranega limita nakupov, ne presegajo omejitev nakupa na obroke in imajo v sistemu knjižene vse zapadle obveznosti. V primeru nerednih plačil lahko izdajatelj imetniku kartice omeji ali blokira uporabo kartice.

Najnižji znesek nakupa blaga na obroke je 100 EUR, najnižji znesek obroka pa 20 EUR.

Nad 12 in največ 24 obrokov

Pogodbo za obročno odplačevanje nad 12 obrokov lahko sklenejo imetniki, ki s Pika kartico poslujejo vsaj 4 mesece (od izdaje kartice), nimajo blokiranega limita nakupov, ne presegajo omejitev nakupa na obroke in imajo v sistemu knjižene vse zapadle obveznosti. V primeru nerednih plačil lahko izdajatelj imetniku kartice omeji ali blokira uporabo kartice.

Najmanjši znesek obroka je 40 EUR. Pri 24 obrokih to pomeni, da je najnižji skupni znesek pogodbe 960 EUR.

Postopek za predčasno poplačilo kupnine

Imetnik kartice se lahko kadarkoli odloči poplačati preostanek kupnine določene s pogodbo o prodaji blaga na obroke (brez pogodbenih obresti in brez stroškov).

Imetnik kartice natisne in izpolni Zahtevek za saldacijo in predčasno poplačilo kupnine določene s pogodbo o prodaji blaga na obroke in ga podpisanega pošlje po navadni pošti na naslov Poslovni istem Mercator, d.d., Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana.

Izdajatelj kartice na osnovi prejetega zahtevka opravi saldacijo pogodbe. V kolikor je bila saldacija pogodbe uspešno opravljena, prejme imetnik kartice z naslednjim rednim mesečnim obvestilom tudi obvestilo o obračunanih zapadlih obrokih, ki je dokončno. V kolikor pa kateri od pogojev za predčasno poplačilo kupnine ni izpolnjen in saldacije ni mogoče opraviti, o tem obvesti imetnika kartice.

Izvršene saldacije nakupa na obroke ni mogoče preklicati ali ponovno obnoviti v plačilo na obroke. Imetnik kartice je v skladu s 7. členom Splošnih pogojev dolžan poravnati obračunane obveznosti z naslova Pika kartice.

Informativni izračun preostanka kupnine

Imetnik si pred saldacijo lahko informativno izračuna višino preostanka kupnine na podlagi informacije na mesečnem obvestilu z naslova poslovanja Pika kartice:

 • vrednost obroka X število neobračunanih obrokov

Primer: 2/10 pomeni, da je na tem obvestilu obračunan drugi obrok od skupno desetih.

Vrednost posameznega obroka je od 2. do zadnjega obroka enaka.

Podrobnejša določila obročnega poslovanja s plačilno-kreditnimi Pika karticami (zelena in zlata Pika kartica) so opredeljena v dokumentu Členi pogodbe o prodaji na obroke s Pika kartico (členi link do PDF-ja v prilogi).