Splošni pogoji Moja pika in Moj M

Splošni pogoji za uporabo portala Moja Pika in mobilne aplikacije MOJ M (Mobilna denarnica)

1. UVODNA DOLOČILA

1.1 Pravna obvestila

Izdajatelj Pika kartice je Poslovni sistem Mercator d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, brezplačni telefon: 080 20 80, e-pošta: klub.mercator@mercator.si.

Poslovni sistem Mercator d.o.o.
Skrajšana firma: Mercator d.o.o.
Sedež: Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana
T: +386 (1) 560 1000;
W: www.mercator.si;
E-pošta: info@mercator.si
ID za DDV: SI 45884595
Transakcijski račun: NLB 02922-0015960569

Naziv zbirke podatkov: baza podatkov Mercator portal Moja Pika – registrirani uporabniki
Naziv zbirke podatkov: baza podatkov Mobilna aplikacija Moj Mercator

1.2. Splošno

Namen teh splošnih pogojev uporabe je določiti pogoje uporabe portala Moja Pika in Mobilne aplikacije Moj Mercator (v nadaljevanju MOJ M).

Mercator d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko registracijskega obrazca za profil Mercator, portala Moja Pika in Mobilne aplikacije MOJ M skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene, kot izključno za poslovanje s Pika kartico oziroma aktivnosti, povezane z uporabo Mobilne aplikacije MOJ M. Splošni pogoji veljajo za uporabo portala Moja Pika kot tudi aplikacije MOJ M, v kolikor iz besedila posameznih členov ne izhaja drugače.

Ker obstajajo na spletni strani Mercatorja določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo Mercator d.o.o. ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji ali prijavi v profil Mercator in portal Moja Pika.

V primeru sprememb, potrebnih dopolnitev ali napačnih osebnih podatkov, lahko uporabniki profila Mercator preverijo in po potrebi spremenijo oziroma dopolnijo svoje podatke, vnesene ob registraciji.

2. PORTAL MOJA PIKA

2.1. Prenos Mobilne aplikacije MOJ M

Uporabnik lahko Mobilno aplikacijo MOJ M, glede na pametni telefon in razpoložljivost, prenese preko spletnih trgovin za Mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, kot je to določeno v izbrani spletni mobilni trgovini. Trgovini sta lahko Apple iOS: iTunes Store oz. Google Android: Play Store.

Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati prenos podatkov, ki mu ga njegov mobilni operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku za prenos podatkov v tujini.

2.2. Tehnične zahteve

Mobilna aplikacija MOJ M deluje na operacijskih sistemih: iOS (Apple) ali Android (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije lahko niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč.

Za dostop do polne funkcionalnosti Mobilne aplikacije MOJ M je potrebna registracija Mobilne aplikacije MOJ M in prijava, kot to določa 7. člen teh splošnih pogojev.

2.3. Registracija v portal Moja Pika in preklic registracije

V portal Moja Pika se registrirajo imetniki Pika kartice, ki so tudi uporabnik Profila Mercator. Registracija v portal Moja Pika se prične s klikom na gumb "Prijava" ali "Poveži s Pika kartico". Uporabnik začne z izbiro enega od gumbov za registracijo z izpolnjevanjem osebnih nastavitev v rubriki Moj profil, kjer v prvem delu vpiše svoj elektronski naslov, svoje geslo (določi uporabnik sam) in številko kartice. Prijava osnovne kartice pomeni vpogled v poslovanje vseh izdanih kartic istega računa. Prijava dodatne kartice pomeni vpogled v poslovanje le-te kartice. Obvezni podatki so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom in so označeni z zvezdico. Mercator - Moj profil je prvi korak k uporabi dodatnih storitev spletnih strani mest Poslovnega sistema Mercator d.o.o. Z uspešnim postopkom registracije uporabnik pridobi možnost spremljanja podatkov o poslovanju na svoji Pika kartici in upravljanjem s podatki, povezanimi s svojim Profilom Mercator.

2.4. Postopek registracije za uporabo storitev portala Moja Pika

Postopek poteka v več korakih.

  • 1. korak: Registracija v profil Mercator. Uporabnik po vnosu podatkov, strinjanjem s splošnimi pogoji uporabe in potrditvi na gumb »registriraj se« na navedeni elektronski naslov prejme obvestilo s povezavo. Ob kliku na povezavo se odpre spletna stran za prijavo v profil Mercator.
  • 2. korak: Uporabnik se z izbranim geslom prijavi v Profil Mercator.
  • 3. korak: Po opravljeni registraciji in prijavi v profil Mercator uporabnik s klikom na »Obiščite portal Moja Pika« začne z registracijo Pika kartice v portal Moja Pika. Uporabnik v vpiše številko Pika kartice. Tako prične postopek registracije v portal Moja Pika, kjer lahko spremlja podatke o poslovanju svoje Pika kartice.
  • 4. korak: Ob postopku registracije bomo prijavljenega uporabnika avtomatsko registrirali v portal Moja Pika v kolikor se e-naslov ob prijavi ujema z e-naslovom vpisanim na pristopnici za Pika kartico v nasprotnem primeru mu bomo na e-naslov, mobilni telefon poslali avtorizacijsko kodo z navodili za uporabo in dokončanje registracije. Način pošiljanja avtorizacijske kode je odvisen od uporabnikove izbire načina pošiljanja kode. 
  • 5. korak: Po vnosu prejete avtorizacijske kode bo uporabnik registriran v portal Moja Pika in bo imel dostop za vpogled v poslovanja s svojo Pika kartico. Nosilci osnovne Pika kartice imajo pravico do vpogleda v poslovanje tudi dodatnih kartic ali družinskih kartic na svojem računu.

Uporabnik lahko prejema informacije o trenutnih akcijah tudi preko elektronske pošte in/ali SMS sporočil. V tem primeru sta podatka o elektronski pošti in/ali mobilnem telefonu obvezna.

V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka ali ne sprejme potrdila o prejemu prijave, potem ne bo mogel uspešno dokončati prijave in posledično njegova prijava v portal Moja Pika ne bo izvedena.

3. MOBILNA APLIKACIJA MOJ M

3.1. Registracija v Mobilno aplikacijo MOJ M

Za uporabo vseh funkcionalnosti Mobilne aplikacije MOJ M mora biti uporabnik registriran v portal Moja Pika. Uporabnik se ob registraciji v Mobilno aplikacijo MOJ M registrira z enakim uporabniškim imenom in geslom, kot se je registriral v profil Mercator in portal Moja Pika. Z registracijo v Mobilno aplikacijo MOJ M se uporabnik strinja s temi splošnimi pogoji.

Uporabnik aplikacije brez registrirane Pika kartice lahko uporablja omejene funkcionalnosti Mobilne aplikacije MOJ M, kot so prodajna mesta, kataloge, aktualno, Mercator spletno trgovino, nakupovalne listke.

Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz Mobilne aplikacije MOJ M tako, da preklic registracije javi na brezplačno telefonsko številko 080 20 80 oziroma pisno na naslov Mercator d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Po dokončni potrditvi preklica registracije bo uporabniško ime brisano iz seznama uporabnikov Mobilne aplikacije MOJ M.

3.2. Uporaba storitev portala Moja Pika in Mobilne aplikacije MOJ M

Storitev portala Moja Pika oz. Mobilne aplikacije MOJ M uporabniku na spletišču Mercator oz. v mobilni aplikaciji MOJ M omogoča pregled oz. spremljanje poslovanja s Pika kartico. Ob registraciji v storitev Mercator spletne trgovine in/ali M Tehnike spletne trgovine pa lahko opravlja tudi online oz. nakupe preko spletišča s Pika kartico. Za nakupe preko spletišča Mercator v Mercator spletni trgovini oz. M Tehniki spletni trgovini lahko veljajo različne oz. posebne akcije in ugodnosti, ki se razlikujejo od akcij v Market prodajalnah.

3.3. Obveščanje o mesečnem obračunu

Za uporabnike avtomatično šteje, da se strinjajo, da se mesečni obračun objavi izključno na portalu Moja Pika oz. v mobilni aplikaciji MOJ M. Uporabnik obvestilo o objavi mesečnega izpiska na portalu Moja Pika dobi po elektronski pošti. V primeru, če uporabnik iz takšnih ali drugačnih razlogov ni dobil izpiska obračuna na portal Moja Pika (npr. tehnične težave), o tem lahko obvesti Poslovni sistem Mercator d.o.o. po telefonu na brezplačno telefonsko številko 080 20 80 ali po elektronski pošti na info@mercator.si in zaprosi, da se mu pošlje ponovno (po e-pošti ali navadni pošti). Uporabnik ima možnost in lahko na portalu Moja Pika v zavihku e-obveščanje določi način obveščanja, v kolikor želi, da se mesečni izpiski pošljejo tudi po navadni pošti in se ne objavijo samo na portalu Moja Pika oz. v mobilni aplikaciji MOJ M.

3.4. Preklic registracije

Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz baze portala Moja Pika. To stori tako, da se prijavi v portal Moja Pika in izbere gumb 'Preklic registracije'. Po dokončni potrditvi preklica registracije bomo iz seznama uporabnikov na portalu Moja Pika brisali vse osebne podatke uporabnika. Za uporabnika portala Moja Pika preklic registracije pomeni prekinitev registracije v portal Moja Pika, uporabo funkcionalnosti, ki jih nudi storitev portala Moja Pika in uporabo nekaterih storitev v mobilni aplikaciji MOJ M ter prenehanje prejemanja vseh obvestil, namenjenih registriranim uporabnikom portala Moja Pika.

3.5. Razlika med registracijo in prijavo

Registracija pomeni prvi vpis v bazo podatkov, kjer uporabnik vpiše zahtevane podatke (elektronski naslov, geslo, številko Pika kartice, …). Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo in je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, ki si ga je uporabnik sam izbral ob registraciji.

4. MOBILNA DENARNICA (Pika na telefonu)

4.1. Opis storitve Mobilne denarnice 

Mobilna denarnica je storitev, ki jo je razvil Poslovni sistem Mercator d.o.o., ki jo je možno uporabljati samo znotraj Mobilne aplikacije MOJ M in omogoča enostavno mobilno plačevanje s Pika kartico preko QR kode ali pa brezstično mobilno plačevanje (NFC). Plačevanje s Piko na telefonu ima enako funkcijo kot plačevanje s Pika kartico (plastično kartico). Uporabnik, ki želi uporabljati storitev Mobilne denarnice, mora imeti Pika kartico in mora imeti na pametnem telefonu naloženo Mobilno aplikacijo MOJ M ter mora imeti povezano Pika kartico na portalu Moja Pika.

Mobilna denarnica podpira mobilno plačevanje s Pika kartico. Uporabniku omogoča enostavno plačevanje s Pika kartico, zbiranje pik in unovčevanje pik na prodajnih mestih Mercator. Uporaba Mobilne denarnice na mobilnih napravah preko QR kode deluje na prodajnih mestih Mercator d.o.o., ki imajo ustrezno strojno opremo – skener, ki omogoča branje QR kode.

Uporaba Mobilne denarnice z brezstičnim plačevanjem deluje samo na mobilnih napravah, ki podpirajo operacijski sistem Android in omogočajo uporabo NFC (Near Field Communication) tehnologije oz. omogočajo brezstično komunikacijo.

4.2. Uporaba Mobilne denarnice

Uporabnik lahko na enem pametnem telefonskem aparatu uporablja samo eno Mobilno denarnico. V eni Mobilni denarnici lahko uporabnik uporablja samo eno Pika kartico, to je tista, ki je povezana kot nosilna Pika kartica v portalu Moja Pika. Če uporabnik želi spremeniti mobilni aparat, na katerem uporablja Mobilno denarnico, mora na novi napravi sprožiti postopek prenosa Mobilne denarnice na novo napravo.

4.3. Obrazložitev izrazov, povezanih z Mobilno denarnico

Mobilna denarnica: Je storitev v aplikaciji MOJ M, ki je namenjena plačevanju s Pika kartico preko pametnega telefona. Uporabniku preko mobilne naprave omogoča plačevanje blaga in storitev. Imetniki Pika kartice lahko preko mobilne naprave opravijo plačilno transakcijo, zbirajo bonitetne pike in jih unovčijo.

Mobilna naprava: Je napredni mobilni telefon (pametni telefon) ali tablični računalnik ali druga naprava, ki lahko podpira NFC tehnologijo in omogoča namestitev in aktivacijo mobilne aplikacije. Mobilna naprava ima lahko različne operacijske sisteme npr. iOS, Android.

NFC tehnologija (Near Field Communication): Je komunikacijska tehnologija kratkega dosega, ki omogoča brezstično izmenjavo podatkov med mobilno napravo npr. pametnimi telefonom in POS terminalom, ki podpira NFC tehnologijo.

Geslo Mobilne denarnice: Je enako geslu, ki ga uporabnik uporablja za dostop do profila Mercator. Z njim lahko dostopa tudi do portala Moja Pika. Geslo je različno dolga osebna identifikacijska kombinacija črk, številk in posebnih znakov in se uporablja kot osebni varnostni element, namenjen identifikaciji. Uporabnik ima pri aktivaciji Mobilne denarnice možnost geslo določiti in kasneje tudi možnost spremeniti v nastavitvah.. Uporabnik mora geslo varovati in ga ne sme razkriti drugi osebi.

Aktivacija Mobilne denarnice: Za aktivacijo Pike na telefonu mora uporabnik namestiti zadnjo verzijo mobilne aplikacije MOJ M.

Aktivacijska koda za Piko na telefonu: Je tajno zaporedje numeričnih znakov, ki jih uporabnik prejme kot SMS sporočilo na telefonsko številko, ki jo navede v postopku aktivacije Mobilne denarnice. SMS kodo, ki jo prejme, vpiše v posebno aktivacijsko polje in s klikom na gumb potrdi oz. aktivira Mobilno denarnico .

Dodajanje plačilnega sredstva Pika kartica v Mobilno denarnico: Za uporabo Pika kartice kot plačilnega sredstva na pametnem telefonu mora imeti uporabnik Pika kartico, povezano v portal Moja Pika.

Plačilo s Pika kartico preko Mobilne denarnice: Za dostop do Mobilne denarnice uporabnik uporablja geslo, ki ga je določil sam. Za dostop do Mobilne denarnice ima uporabnik možnost določiti ali bo geslo za dostop Mobilne denarnice uporabljal ali ne. Uporabnik mora geslo varovati in ga ne sme razkriti drugi osebi.

Za nakup s QR kodo ali za nakup nad 50 EUR preko NFC tehnologije mora uporabnik dostopati do Mobilne denarnice.

Za hitre nakupe do 50 EUR preko NFC tehnologije uporabniku ni potrebno dostopati do Mobilne denarnice.

Uporabniku ni potrebno podpisati dokazila o nakupu oz. slipa, saj se je predhodno s sistemom gesel že identificiral kot pravi uporabnik, v naslednjih primerih:

  • pri opravljenem nakupu z uporabo Mobilne denarnice in QR kode,
  • pri opravljenem nakupu nad 50 EUR z uporabo Mobilne denarnice in preko NFC tehnologije,
  • Pri opravlj enem nakupu do 50 EUR z uporabo Mobilne denarnice in preko NFC tehnologije.

Tveganja, povezana z uporabo storitve Mobilne denarnice: Uporabnik Mobilne denarnice je dolžan odgovorno ravnati in storiti vse potrebno, da prepreči izgubo, krajo ali zlorabo mobilne naprave, na kateri je nameščena mobilna aplikacija MOJ M in v njej aktivirana storitev Mobilne denarnice. V primeru izgube, kraje ali zlorabe mobilne naprave mora to uporabnik takoj sporočiti izdajatelju Pika kartice na telefonsko številko 080 20 80 in s pisno izjavo na naslov izdajatelja ali na info@mercator.si potrditi blokado Pika kartice, ki je povezana na Mobilno denarnico. Vso gmotno škodo, ki nastane kot posledica izgube ali kraje kartice za čas do izteka naslednjega dne od prejema obvestila, mora poravnati imetnik Pika kartice. Prav tako je uporabnik dolžan takoj obvestiti izdajatelja Pika kartice, če obstaja sum, da se na mobilni napravi izvaja nenavadna aktivnost med samo uporabo Mobilne denarnice, ki bi lahko bila povezane s prevaro ali zlorabo Mobilne denarnice.

Deaktivacija Mobilne denarnice: Deaktivacijo Mobilne denarnice lahko uporabnik naredi kadarkoli s klikom na gumb »Deaktiviraj Piko na telefonu«, ki se nahaja v nastavitvah  aplikacije MOJ M.

5. POSODOBITVE IN NOVE VERZIJE PORTALA IN MOBILNE APLIKACIJE

5.1. Nadgradnje in nove verzije Moja Pika oz. Mobilne aplikacije MOJ M

Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj portala Moja Pika ali Mobilne aplikacije MOJ M si Poslovni sistem Mercator d.o.o. pridržuje pravico, da objavi novo verzijo portala Moja Pika ali Mobilne aplikacije MOJ M. Uporabnik bo o novi verziji Mobilne aplikacije MOJ M obveščen ali preko aplikacije same ali preko trgovine, iz katere je mobilna aplikacija prenesena.

6. OSEBNI PODATKI

6.1. Vaša privolitev za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

Z registracijo v portal Moja Pika ali Mobilno aplikacijo MOJ M in s strinjanjem s splošnimi določili se šteje, da soglašate s tem, da se vaši osebni podatki uvrstijo v seznam registriranih uporabnikov portala Moja Pika oz. Mobilne aplikacije MOJ M ter da se strinjate z uporabo vaših podatkov na način in v namene, opisane v nadaljevanju.

6.2. Varovanje osebnih podatkov in piškotki

Poslovni sistem Mercator d.o.o. se kot upravljavec osebnih podatkov zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Pri zbiranju in prenosu občutljivih podatkov uporabljamo šifriranje SSL (Secure Sockets Layer) s 128 bitnim kodirnim ključem. Šifriranje SSL deluje tako, da so poslani podatki nečitljivi vsem, razen nam. Protokol SSL poleg tega zagotavlja tudi popolno avtentičnost profila Mercator in portala Moja Pika.

Naša spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik. Tako vas lahko prepoznamo, ko se vrnete na našo spletno stran.

Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov, ne bomo posredovali tretjim osebam. Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja, zapisanega v naslovni vrstici.

Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku registracije, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Upravljavec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, analize nakupovalnih navad, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja.

6.3. Namen zbiranja in hranjenje osebnih podatkov

Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so: statistične obdelave, segmentacija kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, obveščanja o nagradnih igrah, katerih organizator je Poslovni sistem Mercator d.o.o. ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju s Poslovnim sistemom Mercator d.o.o. Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika portala Moja Pika, se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

6.4. Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so administratorji, ki imajo pooblaščen dostop do podatkov in skrbnik Portala Moja Pika. Na vprašanja o zaupnosti vaših osebnih podatkov, načinu zbiranja in uporabe osebnih podatkov ali želje po dodatnih informacijah, vam bo odgovorila odgovorna oseba za upravljanje s podatki registriranih uporabnikov portala Moja Pika, oz. Mobilne aplikacije MOJ M. 

Poslovni sistem Mercator d.o.o., e-pošta: info@mercator.si

7. AVTORSKE PRAVICE

7.1. Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnih straneh Poslovnega sistema Mercator d.o.o. in v mobilni aplikaciji MOJ M so last Poslovnega sistema Mercator d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Poslovni sistem Mercator d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje strani ali Mobilne aplikacije MOJ M in storitve Mobilne denarnice, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Poslovni sistem Mercator d.o.o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali v Mobilni aplikaciji MOJ M in storitve Mobilne denarnice ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Prav tako si Poslovni sistem Mercator d.o.o. pridržuje pravico do sprememb vsebin.

Ljubljana, julij 2022