Simon Lorbeg in Nejc Hrovat - OŠ Šenčur

OŠ Šenčur je organizirana kot centralna osnovna šola s tremi podružnicami: Olševek, Trboje in Voklo. Zaposleni na šoli in v vrtcu se trudimo za optimalen razvoj predšolskih otrok in učencev.

LOGO 324x338

Za kaj bomo porabili sredstva?

Donacijska sredstva bomo porabili za:

  • posodobitev kuhinje za pouk gospodinjstva,
  • nakup rekvizitov za pouk športa na prostem,
  • nakup kinestetičnih miz in stolov.

Z nakupom izdelkov z oznako Mali šef glasujte za šolo svojega favorita in jim pomagajte do uresničitve šolskih projektov.

Glasujte in podprite!

Naša osnovna šola ima dolgoletno tradicijo sodelovanja v mednarodnih projektih in že vrsto let na šoli deluje organizirano prostovoljstvo, preko katerega učenci pomagajo sovrstnikom ali mlajšim učencem pri učenju, vključevanju v skupino, branju …

OS Sencur

Ponosni smo tudi na čebelnjak, ki stoji ob šoli in iz katerega vsako leto dobimo med za sladkanje čaja za učence. Velik poudarek posvečamo nadarjenim učencem, zanje organiziramo številne fakultativne dejavnosti, s katerimi želimo poglobiti in razširiti znanje učencev.

Posebej pa nas veseli samoiniciativnost in iznajdljivost učencev, ki tudi izven šolskih okvirov iščejo možnosti za razvijanje svojih potencialov.

Kaj pričakujemo od oddaje?

Da se uporablja ekološko in lokalno pridelana hrana, da se v obrokih uporablja čim več skupin živil, da so pripravljeni obroki uravnoteženi, da tekmovanje omogoča razvijanje ustvarjalnosti, da učencem omogoča spoznavanje različnih kulinarik.

Kaj želimo svojim učencem?

Ustvarjalno šolsko delo, dobri medsebojni odnosi in spoštovanje so naše vodilo in naš cilj. Torej že sama vizija naše šole vsebuje tudi kolegialnost. Svojim učencem želimo predvsem ustvariti tako šolsko okolje, ki jim bo omogočilo razvoj na poti do odgovornih, ustvarjalnih in spoštljivih bodočih odraslih oseb. V povezavi s prehrano pa jim želimo pomagati usvojiti spoštljiv odnos do hrane in hvaležnost zaradi dostopa do nje in da se zavedajo, da ima zdrava prehrana pomemben vpliv na človekovo zdravje.

Si tudi vi želite več informacij? Prijavite se na naše e-novičke in bodite obveščeni.

Prijavite se