Blažka in Vid Nabergoj - OŠ Draga Bajca Vipava

Imenuje se po Dragu Bajcu, domačinu, pesniku, časnikarju in borcu proti fašizmu. Nanj nas spominjata tudi spomenik pred šolo in spominska plošča na rojstni hiši. Danes Osnovno šolo Draga Bajca Vipava sestavljajo matična šola v Vipavi in tri podružnice: Podnanos, Goče in Vrhpolje.

LOGO 324x335

Za kaj bomo porabili sredstva?

Donacijska sredstva bomo porabili za:

  • posodobitev učilnice gospodinjstva,
  • nadgradnjo učilnice na prostem,
  • nakup klimatskih naprav za učilnice.

Z nakupom izdelkov z oznako Mali šef glasujte za šolo svojega favorita in jim pomagajte do uresničitve šolskih projektov.

Glasujte in podprite!

Poleg kakovostnega pouka želimo učence seznaniti tudi z vsebinami, ki presegajo učni načrt.

Vizija sodelovanja v dodatnih projektih je, da vsebine posameznega projekta čim bolj vpeljemo v sam pouk.

Tudi naši učenci sodelujejo na različnih natečajih in tekmovanjih, kjer dosegajo dobre rezultate.

OS Draga Bajca Vipava

Vizija naše šole: Naša šola naj zagotavlja varno, spodbudno okolje, v katerem si vsi udeleženci prizadevamo za medsebojno povezanost. 

Slediti želimo dvema temeljnima ciljema: izobraževanju, ki sledi potrebam in interesom učencev, staršev in družbe, ter vzgoji za dobre medsebojne odnose in human odnos do življenja.

Kaj pričakujemo od oddaje?

Sodelovanje v projektu vidimo nekoliko širše. Učenci bodo morali najprej znati uskladiti šolske aktivnosti z obveznostmi sodelovanja v projektu. S tem bodo pridobili sposobnost organiziranja in planiranja časa ter čas, ki jim bo ostal na voljo, kvalitetno izkoristiti. Pričakujemo, da bodo pridobili (razvijali) sposobnost odločanja, predvidevanja, javnega nastopanja in občutek za sestavo jedilnika in pripravo jedi.

Kaj želimo svojim učencem?

Učencem želimo, da bi to zanje bila lepa izkušnja ter spodbuda za razvijanje njihovih osebnostnih lastnosti. Lahko je to tudi priložnost za sožitje med generacijami: med otroki, starši in starimi starši.

Želimo jim veliko sreče in to, da bodo znanje koristno uporabili.

Si tudi vi želite več informacij? Prijavite se na naše e-novičke in bodite obveščeni.

Prijavite se