Dvojne pike

Dvojne pike
 
V soboto, 29. 06. 2019, pri nakupih s Pika kartico v Marketu Tržnica, Marketu Pesje, Marketu Hrana, Marketu Šalek, Marketu Vinska Gora in Hipermarketu Velenje prejmete dvojne pike.
 
Prodajno mesto:

Market Tržnica Velenje,  Kidričeva cesta 45, Market Pesje Velenje, Partizanska cesta 64, Market Hrana Velenje, Prešernova cesta 22 a, Market Šalek Velenje, Šalek 92
Market Vinska Gora, Vinska gora 31, Hipermarket Velenje, Šaleška cesta 1.