Vplivi na otrokov razvoj pred rojstvom

  • Image

Okolje in počutje matere na otrokov razvoj vplivata že v maternici.

Mame povedo, da kadar so vznemirjene njihov plod brca in je nemiren. Vznemiri ga tudi hrup, medtem ko ga prijetni in enakomerni toni pomirjajo. Na razvoj ploda pa vpliva tudi to, kar mama zaužije.

Zunanjim vplivom, ki lahko povzročijo okvare plodov, pravimo tudi teratogeni. Mamam je dobro znano, da virus rdečk lahko resno škoduje plodu. Možni teratogeni so še nekatera zdravila, večje količine vitamina A, kemikalije, kokain, marihuana, amfetamini, živo srebro idr. Škodljivo pa je tudi pitje alkohola, čeprav v manjših količinah.

Pitje alkohola v času nosečnosti negativno vpliva na otrokov razvoj in lahko povzroči vrsto resnih problemov. Večja je npr. verjetnost splava in prezgodnjega rojstva. Otroci, ki so bili v nosečnosti izpostavljeni alkoholu, so počasnejši v rasti in kasneje dosegajo razvojne mejnike, so bolj razdražljivi, imajo učne težave in slabše bralne sposobnosti, slabše nadzorujejo svoja čustva in vedenje.

Posledica pitja alkohola v času nosečnosti je lahko tudi fetalni alkoholni sindrom. Zanj je značilna obrazna deformacija, upočasnjena rast ter možganske in nevrološke težave. Fetalni alkoholni sindrom zelo pogost vzrok duševne zaostalosti otrok, ga pa lahko popolno preprečimo, če v času nosečnosti ne pijemo alkohola.

Viri:

  • Bratanič, B. (2004). Prednatalno obdobje. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija (str. 146-168). Ljubljana: Znanstveno raziskovalni inštitut filozofske fakultete
  • Mash, E. J. in Wolfe, D. A. (2002). Abnormal child psychology. Wadsworth Group