Telesno kaznovanje otrok

  • Image

Telesno kaznovanje je kakršno koli kaznovanje, pri katerem se uporablja fizična sila in ki povzroča določeno stopnjo bolečine ali neugodja.

Večina ljudi si pod tem pojmom predstavlja pretepanje (klofutanje, dajanje po riti, šeškanje) otrok z roko ali različnimi predmeti. Vendar obstajajo tudi hujše oblike telesnega kaznovanja, ki vključujejo brcanje, praskanje, stresanje ali metanje, grizenje, ščipanje, vlečenje za lase ali ušesa, povzročanje opeklin ali prisilno požiranje.

Mnenja staršev in najrazličnejših strokovnjakov o telesnem kaznovanju otrok so različna. Telesno kaznovanje otrok se marsikateremu staršu zdi zastarelo in predvsem nesprejemljivo, medtem ko se drugemu zdi to najbolj učinkovit in praktičen način za postavljanje meja.

Dejstvo pa je, da telesno kaznovanje krši otrokove pravice. Lahko povzroči resne telesne in psihološke poškodbe ter sporoča otrokom, da je nasilje sprejemljiva in primerna strategija za reševanje konfliktov ali za pripravljanje drugih ljudi do tega, da naredijo, kar od njih zahtevajo. Je neučinkovito kot sredstvo za discipliniranje, saj ne ponudi drugega, sprejemljivejšega vzorca vedenja.

Namesto telesnega kaznovanja se je po svetu začelo vedno bolj promovirati t.i. pozitivno starševstvo, po katerem morajo starši otroku zagotoviti:

  • skrb in nego (Starši se morajo odzvati na otrokovo potrebo po varnosti in ljubezni.)
  • meje in vodenje (Gre za postavljanje in upoštevanje standardov primernega vedenja s tem, da pokažejo, kaj je neprimerno vedenje, ter jim dajejo dober zgled. Otroci potrebujejo omejitve in vodenje, za svojo varnost in za razvoj lastnih vrednot.)
  • upoštevanje (Otroke je treba dojemati in ceniti kot osebe in jim kot takim tudi prisluhniti. Starši se morajo zanimati za vsakodnevne izkušnje otrok, jih poslušati in poskušati razumeti njihova stališča.)
  • osebnostni razvoj (To pomeni spodbujati otrokov občutek sposobnosti, osebnega nadzora in zmožnosti vplivanja na vedenje in obnašanje drugih.)

Viri:

  • Juul, J. (2010). Od poslušnosti do odgovornosti. Radovljica: Didakta.
  • Milivojević, Z., Bilban, K., Kokelj, V., Kramberger, M., Steiner, T., Kožuh, B. (2008). Mala knjiga za velike starše : priročnik za vzgojo otrok. Novi Sad: Psihopolis institut.
  • Zalokar-Divjak, Z. (1996). Vzgoja JE ... NI znanost. Ljubljana: Educy.