Telesno-gibalna inteligenca

 • Image

Za telesno-gibalno inteligenco je značilna spretna uporaba lastnega telesa tako pri izražanju kot v drugačne namene.

Teleso-gibalna inteligenca je pomembna pri ravnanju s predmeti, tako s tistimi, pri katerih so potrebni drobni motorični gibi – pri pisanju s svinčnikom – in s tistimi, pri katerih uporabljamo grobe motorične gibe celotnega telesa – pri športu.

Razvoj gibanja se pri otrocih izraža v vse večji moči, hitrosti in ravnotežju. Gibi so z razvojem vedno bolj usklajeni.

V današnjem času otroci mejnike v gibalnem razvoju dosegajo hitreje kot pred pol stoletja, kar naj bi bila posledica izboljšane prehrane, učinkovitejšega zdravstvenega varstva in sprememb v negi in skrbi za otroke.

Sedaj pa si poglejmo, približno pri kateri starosti se razvije določena gibalna sposobnost.
Večina otrok:

 • sedi brez opore pri osmih mesecih in pol
 • stoji ob opori pri desetih mesecih
 • je sposobnih pri štirinajstih mesecih prijeti z blazinicami palca in kazalca (t.i. pincetni prijem) drobno kroglico, zrno ...
 • dobro hodi pri petnajstih mesecih
 • sestavi stolp iz dveh kock pri sedemnajstih mesecih
 • prepriše krog pri štirih letih
 • poskakuje na eni nogi pri štirih letih in pol ter
 • ujame vrženo žogo pri šestih letih

Telesno-gibalna inteligenca je pomembna pri plesalcih, športnikih, igralcih, kirurgih itn.

Viri:

 • Gardner, H. (1995). Razsežnosti uma: teorija o več inteligencah. Ljubljana: Tangram
 • Marjanovič Umek, L., Zupančič, M., Kavčič, T. in Fekonja, U. (2004). Gibalni razvoj po rojstvu. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija (str. 170-185). Ljubljana: Znanstveno raziskovalni inštitut filozofske fakultete
 • Multiple Intelligence Institute (2008). MI basics: the theory.