Razvoj prijateljstva

  • Image

Prijateljske vezi, ki se stkejo med otroci, so pomembne za otrokov čustveni in socialni razvoj.

Prijateljskih vezi ne morejo nadomestiti odnosi s starši, starimi starši in drugimi družinskimi člani. Čustvena opora je v družini nekaj samodejnega, v skupini vrstnikov pa zaslužena nagrada. V prijateljskem odnosu se otroci učijo dajati in sprejemati, voditi, slediti, zmagovati, sprejemati poraze, pravičnosti, izražanja čustev, spoštovanja različnih pogledov, razreševanja konfliktov itn.

Razvoj prijatelsjtva 2

Že dojenčki kažejo zanimanje za druge otroke; jih gledajo, se jim nasmihajo, se oglašajo, se jih dotikajo. Malčki do tretjega leta pogosto posnemajo igro drugega otroka in s tem navezujejo stik. Prijateljstvo je v tem obdobju nekaj trenutnega, traja samo toliko časa, dokler se malčka skupaj igrata, potem pa ne več.

Razvoj prijatelsjtva 3

Pri treh letih si otroci pridobijo prve prijatelje. Trije od štirih otrok v starosti od 4 do 5 let imajo tesne prijateljske odnose z drugimi otroki. Nekateri imajo celo več kot enega prijatelja. Prijatelji so predvsem tisti vrstniki, ki jim lahko koristijo: imajo igrače, s katerimi se želijo igrati, ali kakšno lastnost, ki je sami nimajo.

Rečejo: »Mirko je moj prijatelj, ker je najmočnejši«.

V predšolskem obdobju si otroci za prijatelje izberejo tiste otroke, ki so jim podobni po starosti in spolu, pomemben pa je tudi telesni izgled prijatelja. Če jih vprašamo, katere so najpomembnejše lastnosti prijateljev, bodo najverjetneje odgovorili, da je pomembno, da kaj skupaj počnejo, da se imajo radi, da si delijo stvari in si pomagajo, da živijo v bližini ali da hodijo v isti vrtec.

Zanimivo je, da med prijatelji pogosteje prihaja do konfliktov, vendar te konflikte bolj ustrezno razrešijo.

Otrok se na primer lahko v enaki meri jezi na prijatelja ali na nekoga, ki mu ni všeč, vendar bo jezo bolje nadzoroval in jo bolj primerno izrazil v prijateljskem odnosu. Otroci, ki so moteči, zahtevni, obrekljivi in agresivni, si navadno težje pridobijo prijatelje.

Razvoj prijatelsjtva 1

Otrok se pri sedmem ali osmem letu postopoma začne odmikati starševskemu vplivu in čedalje bolj išče naklonjenost, odobravanje in podporo pri sošolcih in prijateljih. Otroci, ki imajo v šoli prijatelje, raje hodijo v šolo in imajo boljši učni uspeh. Otrok, ki zlasti v prvih razredih osnovne šole ne izkusi prijateljstva ali ga vrstniki ne sprejmejo, odrašča z občutkom nepopolnosti in neizpolnjenosti kljub pomembnejšim dosežkom.

Do najstniških let imajo otroci vsaj enega ali dva zelo tesna prijatelja.

Za prijatelje si izbirajo predvsem tiste otroke, ki jih pogosto srečujejo. Pomembno je tudi, da imajo podobne interese in podobna prizadevanja v zvezi z izobraževanjem. S svojimi prijatelji pogosteje sodelujejo kot z drugimi sošolci ter jim tudi pogosteje pomagajo, ko potrebujejo pomoč.

Od svojih prijateljev pričakujejo zvestobo in strpnost.

Zaupajo jim tiste stvari, za katere verjamejo, da jih ne morejo zaupati nikomur drugemu. V konfliktnih situacijah si prizadevajo, da bi presegli razlike, ki so vodile do konflikta.

Viri:

  • Alward, M. M. (2005). Friendship: An important part of your child's development. (internetni vir)
  • Papalia, D. E., Olds. E. W. in Feldman, R. D. (2003). Otrokov svet: otrokov razvoj od spočetja do konca mladostništva. Ljubljana: Educy
  • Shapiro, L. E. (1999). Čustvena inteligenca otrok. Kako vzgojimo otroka z visokim čustvenim količnikom? Ljubljana: Založba Mladinska knjiga