Razvoj motoričnih sposobnosti pri otrocih

  • Image

Tako kot druge človekove sposobnosti so tudi gibalne sposobnosti v določeni meri prirojene.

To pomeni, da je človeku že z rojstvom dana stopnja, do katere se mu bodo sposobnosti razvile v času njegove normalne rasti in zorenja. To, z rojstvom določeno stopnjo razvitosti pa je mogoče preseči z gibalno aktivnostjo oziroma z usmerjeno vadbo.

Otrokov gibalni razvoj se začne že v predporodni dobi in se neprestano izpopolnjuje v nadaljnjem razvoju. Še posebno izrazit je v prvih treh letih življenja. Na rast in razvoj v veliki meri vpliva gibanje. Z rastjo in razvojem se otrokove sposobnosti izboljšujejo in tako sta rast in razvoj v nenehni odvisnosti od gibanja in obratno. Razvoj gibalnih funkcij je rezultat otrokovega zorenja in učenja. Če otrok nima možnosti za izvajanje različnih gibalnih dejavnosti, lahko zaostane v gibalnem razvoju.

Kakšne gibalne dejavnosti so primerne za predšolske otroke? Naravne oblike gibanja in elementarne igre omogočajo razvoj vseh gibalnih sposobnosti, ki pa imajo pomembno vlogo tudi v otrokovem spoznavnem, čustvenem in socialnem razvoju.

Otroke vedno spodbujajmo, da iščejo lastne poti pri reševanju gibalnih problemov, da se igrajo in preizkušajo raznovrstne športne pripomočke na lasten, izviren način. Nedvomno je ustvarjalna igra tista, ki je najpomembnejša v vsem predšolskem obdobju in se kot rdeča nit vleče tudi skozi vse gibalne dejavnosti. Kaj pa posamezne športne panoge? V predšolskem obdobju naj vsebine športnih programov izhajajo iz otroka, prilagojene naj bodo njegovim sposobnostim, lastnostim, potrebam in interesom.