Razvoj matematičnih spretnosti

  • Image

Otroci, ki že zgodaj v otroštvu razvijejo nekatere matematične spretnosti, so navadno bolj uspešni v šoli.

Matematične spretnosti, ki jih otroci razvijejo v zgodnjem otroštvu so: razumevanje in uporaba besed, ki opisujejo količine in odnose med predmeti, sposobnost razvrščanja predmetov, sposobnost prepoznavanja geometričnih oblik, poznavanje števil itn. Otroci, ki že zgodaj v otroštvu razvijejo nekatere matematične spretnosti, so navadno bolj uspešni v šoli.

Že dojenčki opazijo, da so sami »majhni«, njihova mama pa je »velika«, čeprav še ne razumejo kaj ti besedi pomenita. Zavedajo se, če imajo eno kroglico in jih ima mama 10, da jih ima mama več, zato se bodo stegovali še za njenimi kroglicami.
Malčki okrog tretjega leta pa že začenjajo razumeti in uporabljati števila. Ko štejejo piškote, razumejo, da ima vsak piškot svojo številko. Preštejejo lahko že tri ali štiri predmete, vendar se jim pogosto zgodi, da isti predmet štejejo dvakrat ali pa katerega izpustijo. Pri tej starosti uporabljajo besede velik in majhen in razumejo kaj pomenita besedi v in na. Večje like so sposobni postaviti na svoje mesto (npr.: pri igračah, kjer vstavljajo like različnih oblik v ustrezne odprtine), kar nakazuje, da razumejo odnose med geometričnimi oblikami. Like prepoznajo tudi v okolju, ko rečejo npr. »moj piškot je krog«. Predmete lahko razvrstijo po eni lastnosti, npr. svinčnike razvrstijo po velikosti.

Do petega leta štejejo do 10 ali 20. Pri štetju so bolj natančni, manjkrat izpuščajo predmete ali jih dvakrat štejejo. Radi se igrajo igre, ki vljučujejo števila. Predmete lahko med seboj primerjajo po višini, velikosti in dolžini. Uporabljajo besede nizek, visok, dolg, kratek, debel, tanek, globok, nizek, širok, ozek ter lahek in težek. Vse pogosteje uporabljajo besedo več.
Pri šestem letu lahko v mislih seštevajo, vendar si radi pomagajo s prsti ali tako, da se dotikajo in premikajo predmete. Predmete lahko razvrščajo po več lastnostih hkrati, npr. po obliki in barvi hkrati. Poveča se jim tudi obseg pozornosti za stvari, ki jih zanimajo. Ustrezno uporabljajo besede pod, poleg (zraven), za, pred, med, zadaj, spredaj ter levo in desno.

 

Viri:

  • Jindrich, S. (2005). Help your child learn to develop and understand math concepts. Chateau Meddybemps. Parents Guide. (internetni vir)
  • Marjanovič Umek, L., Kranjc, S. in Fekonja, U. (2006). Otroški govor: razvoj in učenje. Domžale: Izolit
  • Weigel, D. in Martin, S. (2010). Making the most of math. Math in the early childhood program. University of Nevada (internetni vir)