Razlike med dečki in deklicami

  • Image

Potem ko partnerja izvesta, da bosta starša, ju pogosto zanima, ali bosta dobila sina ali hčerko. Tudi sorodniki in prijatelji pogosto najprej vprašajo po spolu. Obstaja kakšna razlika med dečki in deklicami?

Dečki in deklice se med seboj razlikujejo v sposobnostih. Deklice so ob rojstvu telesno bolj razvite kot dečki, prav tako tudi prej shodijo in vstopijo v obdobje pubertete. Dečki imajo ob rojstvu bolj razvite mišice, se več gibajo in so dlje časa budni. Deklice so uspešnejše v govornih sposobnostih do drugega leta, kasneje pa so si dečki in deklice enakovredne. Dečki v starosti od 6 do 10 let imajo boljše vidno-prostorske sposobnosti in so bolj uspešni pri matematiki. Deklice izražajo več pozitivnih čustev in so uspešnejše pri prepoznavanju čustvenih izrazov drugih ljudi.

Dečki in deklice se razlikujejo tudi v prijateljstvih. Prijateljski odnosi med deklicami so bolj intimni, več se pogovarjajo o podrobnostih, kako druge deklice živijo, kaj jih zanima, medtem ko dečki vedo manj o življenju svojih prijateljev, njihovi odnosi do prijateljev so manj čustveno intenzivni.

Zanimivo pa je tudi to, da se odrasli že od rojstva dalje različno vedemo do dečkov in do deklic. Otroke spodbujamo k izbiri tistih igrač, ki so primerne njihovemu spolu, ne k izbiri tistih, katere jih zanimajo. Dečke bolj spodbujamo h gibalnim in aktivnim igram, medtem ko deklice bolj k umirjenim in domišljijskim. Deklice pogosteje spodbujamo k naklonjenemu vedenju do drugih in pomoči. Kadar izražajo svoja čustva, smo bolj strpni. Na agresivno vedenje dečkov se pogosteje odzivamo in ga zagovarjamo. Pogosteje jim tudi prepovedujemo.

Glede na napisano, odgovor na vprašanje »Katerega spola bo otrok?« pove več kot samo to, da bo fantek ali punčka.

Viri:

  • Marjanovič Umek, L. (2004). Razvoj razlik med spoloma. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija (str. 495-509). Ljubljana: Znanstveno raziskovalni inštitut filozofske fakultete
  • Shaffer, D. R. (2002). Developmental psychology. Childhood and Adolescence. Wadsworth Group