Računalnik v otroški sobi

  • Image

Številni starši otrok, ki obiskujejo nižje razrede osnovne šole so pogosto v dvomih glede nabave in uporabe računalnika.

Ne vedo, ali naj uporabo otrokom sploh dovolijo, kam naj postavijo računalnik, koliko na dan ga otrok lahko uporablja, kaj lahko na njem počne. Toda bolj kot to, ali naj otroci uporabljajo računalnik ali ne, se je smiselno vprašati, kako in kdaj naj ga uporabljajo, da bo otroku vsestransko koristil in ne škodoval.

Ker je računalnik postal sestavni del našega življenja in ker ga bodo otroci uporabljali v prihodnosti pri svojem delu, je prav, da jih z njim zgodaj seznanimo. Vendar pa dandanes tako odrasli kot tudi otroci računalnik uporabljajo zgolj kot sredstvo zabave, ne pa kot delovni pripomoček, kar računalnik v prvi vrsti je. Otroku ob pravilni uporabi omogoča hitro učenje, razvijanje sposobnosti opazovanja, ročne motorike, logičnega mišljenja ter uspešnega reševanja problemov.

Otrok pred petim letom starosti ne potrebuje računalnika. Ko pa starši pozneje začnete opažati otrokovo zanimanje za delo z računalnikom, ga skupaj z njim prižgite, pokažete, kako se ravna z miško, kako lahko spremenijo barve, skupaj kaj narišete, pobarvate in oblikujete. Kasneje ga naučite izbrati želen program in pokažete način dela. Seveda pa pri tem ne smete pretiravati. Pri prvih stikih otroka z računalnikom morate biti vsekakor prisotni, saj se bo le tako otrok naučil, da je računalnik odlično delovno orodje, ki nudi veliko koristnih možnosti za delo in učenje. Le tako bo otroku kmalu jasno, da računalnik ni namenjen samo za računalniške igrice.

Vsekakor pa računalnik ne sme nadomestiti prijateljev, kar pa lahko starši preprečijo z omejitvijo dnevne uporabe. Otrokovo delo oz. igra z računalnikom naj bo le ena od možnosti njegovega preživljanja prostega časa. Tukaj je še gibanje na prostem, igra s sorojenci in prijatelji ter razne druge aktivnosti. Takšen odnos do računalnika pa lahko starši otroku privzgojijo takrat, ko je za to še čas- torej takrat, ko prvič sede za računalnik.

Viri:

  • Bacon, A., Hohman, C. (1998). Evaluating and selecting software for children. Child care information exchange, 123, 60-62.
  • Haugland, S. W. (1992). The effect of computer software on preschool children's developmental gains. Journal of computing in childhood education, 3(1), 15-30.
  • Matthew, K. (1997). A comparison of the influence of interactive CD-ROM storybooks and traditional print storybooks on reading comprehension. Journal of research on computing in education, 29(3), 263-273.