Postavljanje meja

  • Image

Meje so pravila oziroma smernice, postavljene s strani staršev in drugih odraslih oseb v otrokovem življenju o tem, kaj se od otroka pričakuje ter kako se je potrebno vesti v različnih situacijah.

S postavljanjem meja starši otroku omogočijo, da se bo kot odrasel znal prilagajati številnim spremembam, pravilom ter omejitvam, s katerimi se bo soočil.

Želja vsakega starša je, da bi imel njegov otrok vse potrebno, hkrati pa ne bi bil razvajen. Starši si po eni strani želijo, da bi bili otroci samostojni in da bi se znali postaviti zase, po drugi strani pa od njih pričakujejo ubogljivost in poslušnost. Meja med zadovoljevanjem otrokovih potreb in razvajenostjo je tanka in jo zato lahko kar hitro prekoračimo.

Dogodki in izkušnje iz otroštva so za posameznika zelo pomembni. Nekatera starševska vedenja (npr. pretirana popustljivost, nedosledna pravila, zanemarjanje, pomanjkanje topline) pomembno prispevajo k razvoju psihičnih težav pri otrocih in mladostnikih ter kasneje pri odraslih. Prav zato je bistvenega pomena zavedanje staršev, da morajo biti njihova sporočila otrokom jasna in ustrezna.

Meje, ki jih starši postavljate, naj bodo razumne in prilagojene otrokovi starosti. Pomembno je, da otroku razložite, zakaj se nekaj sme in nečesa ne. Starejši kot je otrok, več pojasnil in razlag bo potreboval. Ne kaznujte le neželenega vedenja, nagrajujte tudi primerno vedenje. Prav tako sta zelo pomembni konsistentnost in odločnost. Če boste vztrajali pri posledicah, ki sledijo neželenemu vedenju, bo otrok lažje razumel, da je treba dogovorjena pravila spoštovati. Tudi sami se držite dogovorjenih pravil. Dejanje je več vredno kot beseda, zato bodite otroku dober zgled. Pri postavljanju meja sodelujte z otrokom, saj če bo vključen v sam proces postavljanja pravil in določanja posledic, bo meje tudi lažje upošteval.

Otrok bo preizkušal meje, ki mu jih postavijo starši, kar je povsem normalen pojav. Odgovornost staršev pa je, da so pri tem odločni in vztrajajo pri dogovorjenih pravilih ter posledicah, ki sledijo neupoštevanju postavljenih meja.

Viri:

  • Kast-Zahn, A. (2009). Vsak otrok se lahko nauči pravil. Ljubljana: Mladinska knjig
  • Pantley, E. (2009). Skrita sporočila: kaj z besedami in dejanji v resnici sporočamo otrokom. Ljubljana: Mladinska knjiga
  • Žorž, B. (2009). Razvajenost: rak sodobne vzgoje. Celje: Celjska Mohorjeva družba