Otroci in televizija

  • Image

Ob gledanju izobraževalnih oddaj in prispevkov se otroci lahko marsikaj naučijo.

Na primer spoznajo nove kulture in njihove navade, učijo se o živalih, ki jih prej niso poznali, o njihovem vedenju in naravnem življenjskem okolju, dobijo ideje, ki jih v svojem okolju ne bi itn. Hkrati pa se ob gledanju televizije naučijo tudi stvari, za katere bi si starši želeli, da se jih ne bi.

Otroci začnejo gledati televizijo že zelo zgodaj. Zaenkrat še ni znano natančno, kako televizija vpliva na njihov razvoj, dejstvo pa je, da čas, ki ga preživijo ob gledanju televizije ni namenjen igri z drugimi otroki in starši. Vemo pa, da so socialni stiki pomembni za zdrav otrokov razvoj.

Gledanje televizije otrokom odtegne čas tudi za druge aktivnosti. Na primer za igro na svežem zraku, udeleževanje v športnih, glasbenih in likovnih dejavnostih, opravljanje hišnih opravil, pisanje domače naloge ...

Otroci, ki veliko gledajo televizijo imajo pogosteje slabše ocene v šoli, preberejo manj knjig, pri govoru uporabljajo manj raznolikih besed, manj telovadijo, so predebeli, imajo težave s spanjem in pozornostjo.

Pomembno je, da imamo starši nadzor nad programi, ki jih gledajo otroci. Za otroke niso primerni programi, ki prikazujejo nasilje, spolnost, uporabo drog, alkohola in cigaret. Otroci, ki gledajo nasilne prizore se bolj agresivno vedejo, imajo pogosteje nočne more, težje se vživljajo v čustva drugih ljudi, večkrat jih je strah, da jim bo kdo škodoval.

Stvari, ki jih prepovedujemo so najslajše, zato je bolje, kot da otrokom prepovemo gledati televizijo, to, da jim omejimo čas gledanja. Dovolimo jim gledati televizijo le kakšno uro na dan in še to le programe, ki so primerni njihovi starosti. Dobro je, da jo gledamo skupaj in se kasneje pogovarjamo o vsebini.

Viri:

  • Boyse, K. (2010). Television and children. University of Michigan and health system (internetni vir)
  • Graham, J. (2011). How television viewing affects children. The university of Maine (internetni vir)