Nadarjenost in ustvarjalnost

  • Image

Nadarjeni otroci izkazujejo izjemne sposobnosti na določenem področju, na primer na področju umetnosti, glasbe, matematike, naravoslovja, ročnih spretnosti, jezika itn. Imajo pa tudi visoke ustvarjalne sposobnosti. Takih otrok je samo okoli 2 do 5%!

Nadarjeni otroci naj bi nekatere razvojne mejnike dosegali prej kot drugi otroci. Vendar pa to, da naš otrok bolj zgodaj shodi, ali bolj zgodaj spregovori prve besede, ali bolj zgodaj prepoznava črke kot drugi otroci, še ne pomeni, da je nadarjen. Navadno je tako, da razvojne mejnike lahko nekateri otroci dosežejo hitreje nekateri pa kasneje, vendar se te razlike kasneje v razvoju zmanjšajo ali izenačijo.

Nadarjenosti pri otroku ne moremo razviti, čeprav otrokov razvoj spodbujamo z različnimi dejavnostmi. Vsi otroci se rodijo z več zmožnosti, ki jih lahko kasneje razvijejo ali pa ne. Največ kar starši lahko naredimo za to, da bo otrok razvil čim več svojih potencialov je to, da jim ustvarimo predvidljivo in urejeno okolje, v katerem živijo.

Otroci sami pokažejo, kaj potrebujejo v določenem razvojnem obdobju. Ko se bodo naučili obvladovati svoje prste, bodo začeli pobirati drobne predmete. Naloga staršev je, če ne želimo, da razmečejo bonbone po kuhinji, da jim zagotovimo prostor v hiši, kjer bodo te spretnosti lahko vadili. V otroškem kotičku jih pripravimo fižolčke in posodice, kamor jih bodo zlagali. Ko se bo izboljšalo njihovo ravnotežje, bodo začeli teči in skakati. Če ne želimo, da gredo na cesto, jim ogradimo vrt ali jih peljemo v park, kjer bodo lahko varno vadili nove spretnosti.

Viri:

  • Einon, D. (2002). Ustvarjalen otrok. Prepoznajte in spodbudite naravno nadarjenost vašega otroka. Učila international
  • Spencer, P. (2010). Is your child gifted? 5 ways to get past labels and bring out the best in your child, from babies on up. Parenting: home of parenting and baby talk