Ko prideta bratec ali sestrica

  • Image

Bratje in sestre so lahko najboljši prijatelji, pogosto pa se zgodi, da postanejo rivali.

Prvorojenec je lahko ljubosumen na novega člana še preden je rojen. Kmalu spozna, da z njim ne bo delil le svoje sobe, ampak tudi dom in ljubezen staršev. Kako pa naj se starši soočimo z rivalstvom svojih otrok?

Navadno mora preteči nekaj časa, da se prvi otrok sprijazni s svojim novim bratcem ali sestrico ter se navadi na novega družinskega člana. Ta čas je odvisen predvsem od starostne razlike, pa tudi od odnosa staršev, domačih razmer, temperamenta in drugih osebnostnih lastnosti otroka.

Starši imamo pogosto občutek, da moramo oba otroka obravnavati na enak način, vendar to ni mogoče. Vsak otrok je svoja osebnost in ima svoje potrebe in mesto v družini. To, kakšen bo otrok postal, določa na primer že to, ali je prvo-, drugo- ali tretjerojenec. Ponavadi noben drug otrok ni pričakovan s takim veseljem kot prvorojenec. Ko dobi bratca ali sestrico, od njega pogosto pričakujemo, da se bo vedel bolj zrelo kot drugorojenec. Sam pa si želi, da bi starši tudi z njim ravnali enako kot z dojenčkom, ki je pravkar privekal na svet. Drugorojenec si mora pridobiti mesto v družini, ki ga je prvorojenec že osvojil. Tretjerojenec pa ima vedno vlogo najmlajšega, ki »še ne zna« in mu je treba pomagati, a si vsem želi dokazati, da zmore vse narediti sam.

Pomembno je, da starši pri vzgoji ne primerjamo sorojencev med seboj, saj se vsak otrok počuti edinstvenega in ne želi, da ga primerjamo s kom drugim. Tudi kadar se prepirajo, ne iščite krivca. Navadno je tako, da sta oba prispevala svoj del.

Kadar so sorojenci jezni en na drugega ni dobro, da poskušamo zatreti njihovo jezo. Tudi odrasli se jezimo in naša naloga je, da otroke naučimo izražati jezo na primeren način. Najbolje je, da se z njimi pogovorimo o tem, kaj čutijo.

Predvsem pa je pomembno, da se kot starši zavedamo, da otrok v družbi sorojencev pridobiva pomembne izkušnje o tem, kako obvladovati svoja čustva, reševati konflikte, se postaviti zase, popustiti, sodelovati itn. Vse te izkušnje mu bodo koristile kasneje v življenju.

Viri:

  • Faber, A. in Mazlish, E. (2002). Siblings without rivalry. How to help your children live together so you can live too? Založba Norton&Company
  • Koning, K. (1996). Bratje in sestre. Zapovrstje rojstev kot usojenost. Založba Karantanija