Kako ukrepati ob nasilju v vrtcu

  • Image

Komu verjeti?

Otroci imajo veliko domišljijo. Znajo se zlagati, pretiravati, lahko pomešajo pravljični svet z realnim, gledajo veliko nasilnih risank in potem govorijo o njih kot da bi se dogodki iz risank v resnici dogajali, ipd.

Kako potem otroku verjeti, da ga vzgojiteljica npr. tepe po riti? Si je to izmislil ali je res? Ne glede na to, kaj se v resnici dogaja v vrtcu; ko vam otrok zaupa, mu je potrebno verjeti in njegovo težavo vzeti zelo resno.

Ne zamahnite z roko in ne recite: »Ah, to si samo domišlja, da ga drugi nimajo radi.«, »Zagotovo ni tako hudo, kot on misli.!«, »Naš Tone laže, njegova vzgojiteljica je res prijazna!«… Ukrepati je potrebno takoj. Informacije, ki ste jih dobili od otroka je potrebno nemudoma preveriti pri vzgojiteljici. Če je nasilje povzročeno s strani vrstnikov, jo na to opozorite. Jo prosite, naj bo pozorna na to.

Za pomoč lahko prosite socialno službo v vrtcu, da skupaj oblikujete program, kako se boste skupaj z vzgojiteljico lotili reševanja problema. Če gre za nasilje s strani vzgojiteljice, jo opozorite na to, kaj vam je otrok zaupal (odvisno seveda od načina nasilja; za hujše vrste nasilja je potrebno nemudoma ukrepati pri ravnateljici, socialni službi, ipd..) in da ne želite, npr. da otroka sili s hrano.

Včasih se starši bojijo, da če bodo vzgojiteljico opozorili na to, da je do otroka groba, se bo otroku v vrtcu dogajalo še slabše. Vzgojiteljica bo še bolj neprijazna do njega, ker ji kot starši težite. Ne upam reči, da morda kje temu res ni tako, ampak raje prezritei to misel in se postavite za svojega otroka. Če imate to misel, lahko uporabite bolj posreden pristop do vzgojiteljice.

Pomembno je, da težave ne pometete pod preprogo. Vzgojiteljici dajte vedeti, da veste, kaj se dogaja v vtrcu, npr. z vprašanjem, kakšna pravila imajo otroci pri kosilu in poveste, kakšna imate doma. Da bi želeli, da otrok sam dobi občutek, koliko hrane potrebuje in da jo prosite, da ga upošteva, ko reče, da ne želi več. Težav ni potrebno reševati na konflikten način, ampak lahko zmeraj najdete kakšen ustrezen, prijazen način, kjer vzgojiteljica ne bo dobila občutka, da se vtikujete v njeno delo.